Show simple item record

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με θέμα την πρόγνωση του καιρού

dc.contributor.advisorΑλέπης, Ευθύμιος
dc.contributor.authorΚογιάτσος, Νικόλαος
dc.date.accessioned2016-07-01T08:26:12Z
dc.date.available2016-07-01T08:26:12Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8898
dc.description.abstractΈνας τομέας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με αυξημένη κίνηση από χρήστες του διαδικτύου, είναι αυτός της ενημέρωσης σχετικά με την μετεωρολογική πρόγνωση. Μεγάλος είναι ο αριθμός των χρηστών ή των φορέων που επισκέπτονται μια τέτοια διαδικτυακή τοποθεσία καθημερινά, είτε για την προσωπική τους πληροφόρηση, είτε για την άντληση συμπερασμάτων σχετικών με τα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται. Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου αυτόνομου συστήματος ροής μετεωρολογικών δεδομένων από το προγνωστικό μοντέλο σε μια ιστοσελίδα και την προβολή αυτής είτε με την χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή είτε ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου. Μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σταδιακά λαμβάνει τα μετεωρολογικά δεδομένα από τους server του Αμερικάνικου προγνωστικού μοντέλου Global Forecast System (GFS), τα αποθηκεύει στους πίνακες της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας και τελικά τα παρουσιαζει στην φιλική προς το χρήστη και δυναμική ιστοσελίδα. Η ανανέωση γίνεται περιοδικά τέσσερις φορές την ημέρα και τα δεδομένα αφορούν προγνώσεις για όλο τον πλανήτη σε στεριά και θάλασσα ανεξαρτήτως αν το σημείο πρόγνωσης είναι ή δεν είναι κατοικήσιμο. Στόχος της διατριβής είναι να παράγει μια ενιαία λύση, αξιοποιώντας κατά το δυνατό υπάρχουσες γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία λειτουργικών συστημάτων που είναι διαθέσιμα. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες προγραμματισμού Perl, Curl, C, Php, Html, JavaScript και Sql ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης linux script, το Google maps api και το Place Autocomplete service. Η τελική εφαρμογή αντλεί και παρουσιάζει δέκα μετεωρολογικές παραμέτρους από το Αμερικάνικο προγνωστικό μοντέλο και το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την τελική μορφή της ιστοσελίδας, ανταποκρίνονται σε μέγιστο, με βάση τις προσδοκίες, βαθμό.el
dc.format.extent106el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΜετεωρολογίαel
dc.subjectΔιαδικτυακός προγραμματισμόςel
dc.titleΔημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με θέμα την πρόγνωση του καιρούel
dc.title.alternativeConstruction of a dynamic website on the subject of weather forecastel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENOne area with great interest, with increased traffic from Internet users, is that of information about weather forecasting. The number of users or operators who visit such a website daily is great, either for their personal information, or to draw conclusions related to the presented meteorological data. The Master thesis aims to create a single autonomous meteorological data flow system from the predictive model to a web page and view it by using a personal computer or a "smart" mobile phone. Studied, designed and developed an integrated system that gradually takes weather data from their server the American prediction model Global Forecast System (GFS), stores them in the tables of the database of the website and eventually introduce them to a user-friendly and dynamic website. The renewal is done periodically four times a day and the data include forecasts for the entire planet on land and sea whether the prediction point is or is not habitable. The aim of the thesis is to produce a single solution, utilizing where possible existing programming languages, operating systems and tools that are available. Specifically the followed programming languages are used: Perl, Curl, C, Php, Html, JavaScript, Sql and also linux script, the Google maps api and the Place Autocomplete service. The final application draws and puts forward ten meteorological parameters from the American prediction model and the final result, combined with the final version of the website, corresponds to a maximum, based on the expectations level.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΠρόγνωση καιρούel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»