Show simple item record

dc.contributor.advisorΑνθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΓιαλλουράκης, Κοσμάς
dc.date.accessioned2016-04-07T07:48:30Z
dc.date.available2016-04-07T07:48:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8691
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε το πρόβλημα της τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων κάτω από επενδυτικούς περιορισμούς. Η τιμολόγηση των αξιογράφων θα γίνει με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Συγκεκριμένα, κάτω από επενδυτικούς περιορισμούς που περιορίζουν την μόχλευση και τις ανοικτές πωλήσεις (short-sell constrains), καταλήγουμε σε ένα μοντέλο τιμολόγησης, στο οποίο η αναμενόμενη απόδοση οποιουδήποτε ριψοκίνδυνου αξιογράφου ή χαρτοφυλακίου, συσχετίζεται γραμμικά με την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, αλλά και τις αναμενόμενες αποδόσεις των Δικαιωμάτων Προαίρεσης (options), ο κίνδυνος των οποίων δεν μπορεί να αντισταθμιστεί (nonredundant). Αν η υπόθεση που θέτει η εργασία έχει θετική απάντηση, αυτό σημαίνει ότι τα παράγωγα είναι ένας σημαντικός επεξηγηματικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε μοντέλα τιμολόγησης όταν υπάρχουν επενδυτικοί περιορισμοί. Θα εξετάσουμε δηλαδή αν η χρησιμοποίηση options αντί των υποκείμενων τίτλων των, μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σε ένα υπόδειγμα ισορροπίας όπως το CAPM. Από θεωρητικής άποψης, η χρήση των options ως επεξηγηματική μεταβλητή αναδεικνύεται σε περιπτώσεις που οι επενδυτές βρίσκονται κάτω από (επενδυτικούς) περιορισμούς στην διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους. Υπόθεση που θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς στην διπλωματική αυτή εργασία.Στην έρευνά αυτή θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα της 9-ετίας από το 2005 – 2013, η οποία είναι μια περίοδος μεγάλων διακυμάνσεων στην αγορά, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και την επακολουθούσας περίοδο της ανόδου των τιμών των αξιογράφων. Στην συνέχεια, θα υπολογίσουμε τις αποδόσεις ήδη υπαρχόντων επενδυτικών στρατηγικών και θα προσθέσουμε νέες δικές μας. Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων και των εκτιμήσεών μας, θα εμπιστευθούμε οικονομετρικά προγράμματα και εργαλεία προγραμματισμού.el
dc.format.extent63el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΕπενδύσειςel
dc.titleΤο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων με την χρήση δικαιωμάτων προαίρεσηςel
dc.typeBachelor Dissertationel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENThis study examines the problem of pricing financial assets under investment constraints using the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Particularly, under investment constraints that limit leverage and short selling, we end up with a pricing model, where the expected returns of any risky asset, is linearly correlated with the expected returns of the market portfolio and the expected returns of options, which are non-redundant assets and their risk cannot be hedged. A positive answer to the hypothesis of the project, means that derivatives are an important explanatory factor that needs to be taken under consideration in pricing models. Specifically, the study investigates whether the use of options instead of just their underlying asset, could lead to better results in an equilibrium model like the CAPM. From a theoretical stand point, the use of options as explanatory variables is highlighted when investors are under wealth constraints in the formation of their portfolios, a hypothesis that will also be used in this study. Data from the 2005 to 2013 time period will be used, a period with many fluctuations in the market, due to the recent financial crisis, as well as the recent growth to the financial assets prices. Furthermore, the returns of existing and new investment strategies will be calculated using statistical packages and programming tools.el
dc.subject.keywordΥπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείωνel
dc.subject.keywordΔικαιώματα προαίρεσηςel
dc.subject.keywordΕπενδυτικοί περιορισμοίel
dc.subject.keywordΠαράγωγαel
dc.subject.keywordΔείκτεςel
dc.subject.keywordΧαρτοφυλάκιαel
dc.subject.keywordCapital Asset Pricing Modelel
dc.subject.keywordOptionsel
dc.subject.keywordInvestment constraintsel
dc.subject.keywordDerivativesel
dc.subject.keywordIndicesel
dc.subject.keywordPortfoliosel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»