Show simple item record

dc.contributor.authorΓιαννούτσος, Στυλιανός Ι.
dc.date.accessioned2006-08-10T05:28:25Z
dc.date.available2006-08-10T05:28:25Z
dc.date.issued2006-08-10T05:28:25Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/859
dc.description.abstractΗ παρούσα µελέτη αναφέρεται στα Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο για την χρονική περίοδο από 15/3/1999 έως και 31/12/2003. Σκοπός της είναι η αξιολόγηση των αµοιβαίων κεφαλαίων µε κριτήρια τη µέση ηµερήσια απόδοση που επιτυγχάνουν και τον κίδυνο που εµφανίζουν, καθώς και η αξιολόγηση των διαχειριστών τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιλέχθηκε ένα δείγµα από 28 αµοιβαία κεφάλαια, για τα οποία συλλέχθηκαν ηµερήσιες παρατηρήσεις. Αρχικά εξετάστηκε η µεταβλητή της απόδοσης για τα αµοιβαία κεφάλαια του δείγµατος. Τα αµοιβαία κεφάλαια κατατάχτηκαν µε βάση τη µέση ηµερήσια απόδοσή τους. Υπολογίστηκαν διαστήµατα εµπιστοσύνης για καθένα από αυτά, ενώ διενεργήθηκαν και έλεγχοι υποθέσεων. Επίσης, υπολογίστηκε η σωρευτική απόδοση για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο, µε σκοπό να προσδιοριστεί ο βέλτιστος χρόνος παραµονής ενός επενδυτή σε αυτό. Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώθηκε στον κίνδυνο (τόσο τον συνολικό όσο και τον συστηµατικό) των αµοιβαίων κεφαλαίων του δείγµατος. Ο συνολικός κίνδυνος των αµοιβαίων κεφαλαίων αξιολογήθηκε µε βάση την τυπική απόκλιση των αποδόσεών τους, ενώ ο συστηµατικός κίνδυνος µε βάση το συντελεστή b, όπως αυτός προκύπτει από το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων. Το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, το οποίο συσχετίζει την επιπλέον του στοιχείου µηδενικού κινδύνου απόδοση µιας επένδυσης (αµοιβαίου κεφαλαίου) µε την επιπλέον του στοιχείου µηδενικού κινδύνου απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς εφαρµόστηκε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Σε πρώτο στάδιο χρησιµοποιήθηκε µία ανεξάρτητη µεταβλητή (µονοµεταβλητό υπόδειγµα). Αρχικά ως χαρτοφυλάκιο αγοράς θεωρήθηκε ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.Α. και κατόπιν ο Γενικός ∆είκτης αντικαταστάθηκε από ένα ∆είκτη Οµολόγων ο οποίος καταρτίστηκε σε αυτή την µελέτη µε βάση συγκεκριµένη κοινώς αποδεκτή µέθοδο. Σε δεύτερο στάδιο χρησιµοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητες µεταβλητές (διµεταβλητό υπόδειγµα), τόσο ο Γενικός ∆είκτης, όσο και ο ∆είκτης Οµολόγων. Για τις διάφορες µεταβλητές του υποδείγµατος κατασκευάστηκαν ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και διενεργήθηκαν Έλεγχοι Υποθέσεων. Πραγµατοποιήθηκε επίσης σύγκριση των τριών υποδειγµάτων, προκειµένου να διαπιστωθεί ποιό περιγράφει καλύτερα τη συµπεριφορά των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού. Τέλος, επιχειρήθηκε αξιολόγηση των διαχειριστών των αµοιβαίων κεφαλαίων του δείγµατος µε τους δείκτες Sharpe και Treynor, καθώς και έλεγχος για την ύπαρξη ή µη συγκεκριµένων ικανοτήτων των διαχειριστών µε τη χρησιµοποίηση του υποδείγµατος Treynor – Mazuy.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoother
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΟμόλογα
dc.subjectΑμοιβαία κεφάλαια
dc.subjectΚεφάλαιο
dc.titleΕμπειρική ανάλυση της απόδοσης και των κινδύνων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για την περίοδο 1999-2003 : ανάλυση και κατάταξη των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού βάση τη μέση ημερήσια απόδοση και το συνολικό και συστηματικό κίνδυνο τους. Προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου επένδυσης σε αυτά, αξιολόγηση των διαχειριστών τους και κατάρτιση δείκτη ομολόγων
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/859
europeana.typeIMAGE
dc.format.bytes7524015 bytes
dc.identifier.call332.042 ΓΙΑ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»