Show simple item record

Εφοδιαστική αλυσίδα σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο : καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΑνδρουλάκης, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned2015-09-25T20:10:52Z
dc.date.available2015-09-25T20:10:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7814
dc.description.abstractΟ όρος εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πολυσήμαντη και πολυσύνθετη έννοια και καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση από το σημείο της παραγωγής στο σημείο της κατανάλωσης. Είναι εκείνο το τμήμα που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ο προγραμματισμός παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων αποσκοπεί στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ της μείωσης απ’ τη μια του διαθέσιμου αποθέματος και της ύπαρξης απ’ την άλλη ικανής ποσότητας διαθέσιμων αγαθών έτσι ώστε να καλύπτεται η ζήτησή τους στην αγορά. Εύλογα συμπεραίνει κανείς πως οι παραπάνω αρχές και διαδικασίες έχουν άμεση εφαρμογή στις μονάδες υγείας, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση από τους ασθενείς. Τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, δεν υπάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών όπως τα δημόσια. Προµηθεύονται υλικό ύστερα από έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική αλλά και την ποιοτική παράµετρο, γεγονός που οδηγεί στην επίτευξη καλύτερων τιμών. Στα δηµόσια νοσοκοµεία, από την άλλη, όπως διαπιστώθηκε και από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν υπάρχει ευελιξία για εφαρµογή τέτοιων παραµέτρων. Ο σκοπός της μελέτης ήταν τόσο η παρατήρηση όσο και η ποσοτικοποίηση του φαινομένου. Από την παρατήρηση θα μπορούσε να προκύψει η επιβεβαίωση του (καλύτερο σύστημα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ιδιωτικά) και από την ποσοτικοποίηση ανάδειξη του μεγέθους της διαφοράς των δυο μονάδων σε αυτόν τον τομέα. Έγινε η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που συνοψίζονται κυρίως σε μια δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα, όσον αφορά τις σημαντικές ελλείψεις στον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, την καθυστέρηση στην πραγματοποίησης των παραγγελιών, την υστέρηση σε ποιότητα και ποσότητα, καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο πραγματοποιείται ή πρέπει να πραγματοποιείται η παραγγελία. Επίσης, έμμεσα αναδεικνύονται απόψεις, στάσεις ακόμα και σκέψεις των εργαζομένων για την καθημερινή πρακτική και την αποτελεσματικότητα των τμημάτων που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποθεμάτων.el
dc.format.extent97el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectHospitals -- Business management -- Greeceel
dc.subjectHospitals -- Administration -- Greeceel
dc.subjectBusiness logisticsel
dc.subjectΝοσοκομεία -- Διοίκηση και οργάνωση -- Ελλάδαel
dc.subjectΕφοδιαστικήel
dc.titleΕφοδιαστική αλυσίδα σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο : καταγραφή της ελληνικής πραγματικότηταςel
dc.title.alternativePublic and private sector health supply chains : registration of the Hellenic realityel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call362.11068 ΑΝΔel
dc.description.abstractENThe term “supply chain" is a complex concept that includes the design and management from the point of production to the point of consumption. It is the part of Logistics that designs, implements and controls the efficient and effective normal and reverse chain and storage of products, services and related information from the point of origin to the point of consumption, in order to meet customer requirements. Manufacturing and inventory control aims to find a balance between the shortage of the available inventory and the existence of available goods in order to meet demand on the market. Thus, the above principles and procedures have direct application in health units. In private hospitals, contrary to public ones, the Greek legislation concerning supplies is not implemented. They acquire medical supplies after market investigation and negotiation, taking into account not only financial factors but also quality, and succeed in bargaining for better prices. In public hospitals, on the other hand, such market mechanisms are absent. The purpose of the study was both observation and objective quantification of the phenomenon. The observation would confirm the initial concept (better practice and supply chain management in private hospitals) and the quantification-via a questionnaire-based study-would highlight the differences of public and private sector in the field of medical supplies. Useful conclusions were derived, such as malfunction of the public sector regarding significant deficiencies in medical equipment, delay in the completion of orders as well as inadequate quality and quantity. Finally, hospital employee’s attitudes and beliefs of day-to-day practice and effectiveness of the departments involved in the management of supplies are also indirectly being demonstrated.el
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»