Show simple item record

Τα κέντρα υγείας στην Ελλάδα και η εισαγωγή εισπρακτικού μηχανισμού σε αυτά

dc.contributor.advisorΒελονάκης, Εμμανουήλ
dc.contributor.authorΣτόκου, Ελένη
dc.date.accessioned2015-09-23T08:41:18Z
dc.date.available2015-09-23T08:41:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7776
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ειδικότερα των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη μη εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για την είσπραξη εξέταστρων και την απώλεια, κατ' αυτόν τον τρόπο, μιας επιπλέον πηγής εσόδων για τα Κ.Υ., ιδιαίτερα από τους ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση και τους ξένους τουρίστες. Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμηθεί το όφελος και το κόστος, σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που απορρέει από την εισαγωγή εισπρακτικού μηχανισμού στα Κ.Υ. Η έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία επισκέψεων, εργαστηριακών εξετάσεων και λειτουργικών δαπανών ενός Κ.Υ. αστικού (Κ.Υ. Βύρωνα) και ενός μη αστικού τύπου (Κ.Υ. Γαλατά). Συγκρίνοντας τα έσοδα με τα έξοδα από την είσπραξη εξέταστρων προκύπτει ότι για τα αστικού τύπου Κ.Υ. η λειτουργία εισπρακτικού μηχανισμού είναι πλεονασματική και επαρκεί για τη κάλυψη του 100% των λειτουργικών δαπανών των Κ.Υ. Για τα μη αστικού τύπου Κ.Υ. που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, αφενός μεν η λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού είναι πλεονασματική, αλλά αρκεί για τη κάλυψη περίπου του 50% των λειτουργικών δαπανών. Ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται οι συνολικές ιατρικές πράξεις, αλλά και εκείνες που πραγματοποιούνται σε ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση ή από χώρες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ρευστότητα των συγκεκριμένων Κ.Υ. Στα Κ.Υ. αμιγώς αγροτικών περιοχών, αφενός μεν τα έσοδα είναι μειωμένα, λόγω του μεγάλου ποσοστού ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., και δεν ξεπερνούν τα επιπλέον έξοδα από τη λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού, όμως δεν παύει να διευρύνονται οι πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς επίσης ενισχύονται από την εξοικονόμηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, με τη κατάλληλη οργάνωση και τον έλεγχο της λειτουργίας του εισπρακτικού μηχανισμού στα Κ.Υ. διευρύνονται οι πόροι των Κ.Υ. με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και στην υλοποίηση επενδύσεων τόσο όσον αφορά στις υπηρεσίες και στα προγράμματα των Κ.Υ., όσο και στους πόρους, υλικούς και ανθρώπινους. Μακροχρόνια, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγήσει στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών για Π.Φ.Υ., οι οποίες θα διοχετευθούν στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.el
dc.format.extent122el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΥπηρεσίες υγείας -- Ελλάδαel
dc.subjectHealth services -- Greeceel
dc.subjectΟικονομικά της υγείαςel
dc.subjectHealth economicel
dc.titleΤα κέντρα υγείας στην Ελλάδα και η εισαγωγή εισπρακτικού μηχανισμού σε αυτάel
dc.title.alternativeHealth centers in Greece and the introduction of a payment system in themel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call338.4'73 621 ΣΤΟel
dc.description.abstractENThe present study was written considering the shortcoming of Primary Health Care and particularly of Health Centers in Greece, in conjunction with the non - implementation of the legislation concerning the collection of medical fees, especially those of privately insured patients and tourists, and the consequent loss of an additional source of revenue for H.C. The objective of the study is to assess the benefits and the cost resulting from the introduction of a payment system in H.C. from a quantitative and qualitative aspect. The research for this study was based on data of medical visits, laboratory tests and examining operating costs of both an urban (H.C. Vyrona), and non-urban H.C. (H.C. Galata). Comparing the proceeds with the cost from collecting medical fees the introduction of a payment system in an urban H.C. results in surplus which is high enough to cover 100% the operating cost of the H.C. For non-urban H.C. located in tourist areas, though the introduction of the above mentioned system results in surplus, it can only cover the operating cost by half. In summer months the total number of medical tests increases, especially those performed on privately insured patients and tourists and so does the liquidity of those H.C. In H.C. located in rural areas proceeds are limited because of the large number of patients insured by Ο.Γ.Α. (the Farmers Insurance Organization) and do not exceed the additional cost of the operation of the payment system. However, the payment system will contribute to the increase in funding sources and furthermore these H.C. will receive even more funds from the saving of resources of the state budget. Therefore, proper organization and control of the payment system in H.C., will increase their funding which will result in solving their problems and the investment in both services and programs for H.C., as well as in human and other resources. In the long-term the improvement of the quality of the services provided will lead to the reduction in private expenditure for P.H.C., which will be channeled to the public sector thus reducing even further the financial charge of the state budget.en
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»