Show simple item record

dc.contributor.advisorΕμίρης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠαπαδάκης, Μάνος - Νικόλαος
dc.date.accessioned2015-09-05T19:02:41Z
dc.date.available2015-09-05T19:02:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7260
dc.description.abstractΗ ιχνηλασιμότητα αποτελεί μια επιχειρηματική ανάγκη η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου και της προστασίας των καταναλωτών από κινδύνους και απειλές της υγείας τους. Η αναζήτηση και παρακολούθηση του ιστορικού των προϊόντων προσφέρει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα διαύγεια εξυπηρετώντας την σε πολλαπλά επίπεδα. Κάθε κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας γνωρίζοντας τι έχει συμβεί στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο κρίκο όχι μόνο δύναται να προσδιορίζει με ακρίβεια προβλήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και οδηγούν σε άμεσες δράσεις (ανακλήσεις, αποσύρσεις κλπ.), αλλά επίσης να βελτιστοποιεί τη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία του προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομικής βιωσιμότητάς του. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλυτικά ερευνά τα σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας σε κομβικούς τομείς της αγοράς και παρουσιάζει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες αυτά εφαρμόζονται και υλοποιούνται. Επιπλέον παρουσιάζει τις βασικότερες νομοθεσίες και πρότυπα με τα οποία η ιχνηλασιμότητα καθίσταται κοινή πρακτική και στρατηγική για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων. Για την κατανόηση των παραπάνω γίνεται παρουσίαση πραγματικής μελέτης περίπτωσης σε επιχείρηση τροφίμων και των οφελών τα οποία προέκυψαν από αυτή. Στα συμπεράσματα αναλύονται τα οφέλη και μειονεκτήματα ενώ παρουσιάζονται οι μελλοντικές τάσεις στον τομέα της ιχνηλασιμότητας και παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας με αντίστοιχες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.el
dc.format.extent161el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBusiness logisticsel
dc.subjectFood supplyel
dc.subjectFood qualityel
dc.titleΣυστήματα και τεχνικές ιχνηλασιμότητας στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίαςel
dc.identifier.call658.7821 ΠΑΠel
dc.description.abstractENTraceability is the result of a business need that occurred due to the global commerce volume growth and the consumers/shoppers protection against risks and threats of their health. Tracking and tracing products' history provides to the global supply chain visibility which is considered as an asset in multiple ways. Every link of the supply chain by having available recorded information of what happened one step up and one step down can not only define with accuracy problems that have direct impact in public health and lead to immediate actions (recalls, withdrawals etc.), but also to optimize its general operational function serving both the society and its corporate and financial viability. The present thesis analytically examines the modern traceability systems in key sectors of the market and presents the cutting edge technologies that are used to apply and implement them. Moreover, it presents the key legislation and standards with which traceability becomes a common practice and strategy to ensure interoperability between companies. For understanding the abovementioned, a full presentation of a real case study in a food company and the benefits that came out is presented. The thesis' conclusion discusses all the final advantages and disadvantages that occur while all the future trends in traceability and global supply chain are presented and examined as well together with suggestions for future research.el
dc.corporate.nameΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικώνel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτωνel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»