Show simple item record

Ανάλυση νεφρολογικών δεδομένων: μελέτη παραγόντων κινδύνου σε άτομα με νεφρική δυσλειτουργία

dc.contributor.advisorΤζαβελάς, Γεώργιος
dc.contributor.authorΧαρτά, Παρασκευή
dc.date.accessioned2015-07-28T08:16:58Z
dc.date.available2015-07-28T08:16:58Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6925
dc.description.abstractΗ χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Για αυτό το λόγο, πολλοί είναι εκείνοι που την αποκαλούν «μάστιγα του 21ου αιώνα». Είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε προοδευτική απώλεια της νεφρικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου. Στην Ελλάδα περίπου 8.000 άνθρωποι υποβάλλονται σήμερα σε αιμοκάθαρση, ενώ αρκετοί από αυτούς προχωρούν σε μεταμόσχευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη μέσα από ένα σύνολο πραγματικών δεδομένων εκείνων των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας αλλά και το πώς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά τα δεδομένα μας, προέρχονται από τη μελέτη ATTIKH, η οποία είναι μια επιδημιολογική μελέτη καταγραφής και παρατήρησης της γενικής υγείας του πληθυσμού αλλά και των παραγόντων εκείνων που μπορούν να συνδεθούν με την εμφάνιση κάποιας δυσλειτουργίας των νεφρών. Ως μέθοδος για το συσχετισμό των παραγόντων με τα στάδια νεφρικής βλάβης, χρησιμοποιήθηκε ως πρώτο εργαλείο ο έλεγχος ανεξαρτησίας του Pearson (Χ2). Έπειτα οδηγηθήκαμε και στη τεχνική της πολλαπλής ανάλυσης αντιστοιχιών με σκοπό την απεικόνιση των συσχετίσεων με τη μορφή γραφημάτων. Τέλος εφαρμόστηκε το μοντέλο της διατεταγμένης λογιστικής παλινδρόμησης (ordinal logistic regression), το οποίο βοήθησε στην εύρεση εκείνων των παραγόντων που προβλέπουν με τον καλύτερο τρόπο την εξεταζόμενη μεταβλητή που αφορά τα στάδια νεφρικής βλάβης. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυξημένες τιμές στη μέτρηση της ουρίας αλλά και της συγκέντρωσης c-αντιδρώσα πρωτεΐνη στο αίμα οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κάποιας νεφρικής δυσλειτουργίας. Επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νεφρικής δυσλειτουργίας συναντάται στην ηλικιακή ομάδα 61-89 ετών και κυρίως οι γυναίκες. Επιπλέον, η βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους οδηγεί αρνητικά στην εξέλιξη κάποιας νεφρικής δυσλειτουργίας. Αντίθετα παρατηρήθηκε ότι η κατηγορία σωματικού βάρους δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τα στάδια της νεφρικής βλάβης.el
dc.format.extent165el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΝεφρική ανεπάρκεια, Χρόνιαel
dc.subjectΙατρική στατιστικήel
dc.subjectMedical statisticsel
dc.titleΑνάλυση νεφρολογικών δεδομένων: μελέτη παραγόντων κινδύνου σε άτομα με νεφρική δυσλειτουργίαel
dc.title.alternativeAnalysis of kidney data: a study of the risk factors in individuals with kidney malfunctionen
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call610.727 ΧΑΡel
dc.description.abstractENNowadays, chronic renal failure is one of the biggest threats to global health. For this reason, many are those who call it "plague of the 21st century." It is a condition that leads to progressive loss of renal function over time. In Greece, 8.000 people now receive dialysis, while many of them proceed to transplant. The purpose of this MSc Dissertation is to highlight through a set of real data those risk factors associated with the occurrence of renal dysfunction and how evolves over time. Regarding our data, derived from study ATTIKH, which is a recording epidemiological study and observation of the population's general health and of the factors which can be associated with the occurrence of a malfunction of the kidneys. Α first tool we used in order to identify potential associations of the various factors with stages of renal failure is Pearson's X test for independence. Then we were led in the method of correspondence analysis in order to display correlations in the form of graphs. Finally we applied the model of ordinal logistic regression, which helped in finding those factors that predict perfectly the variable considered on stage of renal failure. Finally, we conclude that increased prices in the measurement of urea and of C - reactive protein in the blood concentration leading to increased probabilities of a renal dysfunction. Also greater risk of renal dysfunction occurs in the age group 61-89 years and mainly women. Moreover, the improvement in their quality of life leads to improvement development of renal dysfunction. On the other hand, it was observed that body mass index (bmi) does not seem to vary significantly depending on the stage of renal failure.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»