Show simple item record

Η ατυχηματική ρύπανση των δεξαμενόποιων κατά το στάδιο της πρόληψης: νομικές και οικονομικές επιπτώσεις της στην αγορά των ναύλων

dc.contributor.advisorΡούκουνας, Εμμανουήλ
dc.contributor.authorΑλεξόπουλος, Αριστοτέλης
dc.date.accessioned2015-07-17T07:56:30Z
dc.date.available2015-07-17T07:56:30Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6871
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στη θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από τα ατυχήματα δεξαμενόπλοιων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, κατά την περίοδο 1897-1997. Η εξειδίκευση του πρώτου μέρους της έρευνας σχετίζεται: (α) με το στάδιο της πρόληψης των ατυχημάτων, δηλαδή δεν επιχειρείται ανάλυση του σταδίου της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης παρά μόνο μία σχετικής έκτασης αναφορά, (β) με μόνο εκείνα τα ναυτικά ατυχήματα που προκάλεσαν θαλάσσια ρύπανση, το οποίο σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα που είτε δεν προκάλεσαν καμία ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον είτε τα μέσα διάσωσης αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα περιστατικό. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση τού ζητήματος της· προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και των διάφορων μορφών και αιτιών της θαλάσσιας ρύπανσης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στη θαλάσσια ρύπανση που προέρχεται από τα εμπορικά πλοία με ειδική αναφορά στα περισσότερα ναυάγια των δεξαμενόπλοιων μαζί με τις επιπτώσεις, οικονομικές και περιβαλλοντικές, στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το τρίτο κεφάλαιο επιχειρεί την ιστορική αναδρομή του φαινομένου της θαλάσσιας ρύπανσης που προκάλεσαν τα πετρελαιοφόρα και ειδικότερα της ατυχηματικής ρύπανσης από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Ως συμπλήρωμα, παρουσιάζεται η χρήση και η συμβολή των πετρελαϊκών αγωγών στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος αποκλειστικά από πετρελαιοειδή με ειδική ανάλυση των κυριότερων συμβάσεων του IMO, την αμερικανική νομοθεσία ΟΡΑ 1990, τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανονισμούς και τέλος την ελληνική νομοθεσία για το θαλάσσιο περιβάλλον. Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την πρόληψη της ατυχηματικής ρύπανσης, δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα και τον παράγοντα πλοίο. Πρόσθετα, γίνεται μία αναφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοίας με την παράθεση των σχετικών συμβάσεων του IMO και του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (ISM). Η δεύτερη ενότητα αναλύει τον τομέα της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων και κυρίως τον τρόπο που αυτή επηρεάζεται από την ατυχηματική ρύπανση. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος επιχειρεί μία λεπτομερή ανάλυση της αγοράς των * ναύλων. Το δεύτερο μέρος έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τις μεθόδους και τα διάφορα στάδια ναύλωσης του πλοίου. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναύλωσης των δεξαμενόπλοιων, δεδομένου ότι είναι μία εξειδικευμένη αγορά. Το τέταρτο μέρος αναλύει τη σχέση της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων με τη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τις τελικές προτάσεις και τα συμπεράσματα. Η παρούσα μελέτη συνοδεύεται από μία εκτεταμένη βιβλογραφία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Ο συγγραφέας θεωρεί απαραίτητο να επισημάνει ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτής της έρευνας βασίστηκε αφενός σε στοιχεία που ευγενικά παραχώρησε η εταιρία "Troodos Shipping" και αφετέρου στις προσωπικές επαφές του με στελέχη του ναυτιλιακού τομέα. Πρόσθετα, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι υπήρξε ένας σχετικός βαθμός δυσκολίας στην ανεύρεση τμήματος του συνολικού υλικού, ιδιαίτερα για το μέρος της ναύλωσης των δεξαμενόπλοιων και επομένως πολλές απόψεις που έχουν κατατεθεί στηρίζονται αποκλειστικά στην προσωπική γνώμη του συγγραφέα, ο οποίος ας σημειωθεί ότι διαθέτει προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης στον ναυτιλιακό κλάδο και ειδικότερα σε εταιρία που διαχειρίζεται αποκλειστικά δεξαμενόπλοια.el
dc.format.extent375el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΠλοία -- Περιβαλλοντικές απόψειςel
dc.subjectΠλοία -- Κανονισμοί ασφαλείας -- Διοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΠεριβαλλοντική πολιτικήel
dc.titleΗ ατυχηματική ρύπανση των δεξαμενόποιων κατά το στάδιο της πρόληψης: νομικές και οικονομικές επιπτώσεις της στην αγορά των ναύλωνel
dc.title.alternativePrevention of accidental pollution from oil tankers and the legal and economic implications in the tanker market freight ratesen
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.identifier.call363.731 ΑΛΕel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»