Show simple item record

Διερεύνηση των στάσεων για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΟικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΓκόντα, Γεωργία
dc.date.accessioned2015-07-06T13:18:17Z
dc.date.available2015-07-06T13:18:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6726
dc.description.abstractΗ μεταμόσχευση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προόδους της ιατρικής επιστήμης και θεωρείται ως μία θεραπευτική μέθοδος. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος, καρδιάς, πνευμόνων θεωρούνται σήμερα οι επικρατέστερες εφαρμογές αυτής της μεθόδου θεραπείας. Όμως, η βελτίωση της μεταμόσχευσης ως τεχνικής λόγω της προόδου της ιατρικής επιστήμης δεν κινείται ανάλογα και με την αντίληψη των ατόμων και την δυνητική τους συμμετοχή σε μεταμοσχευτικές διαδικασίες. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των μεταμοσχεύσεων, παραθέτοντας εννοιολογικές προσεγγίσεις για τον εγκεφαλικό θάνατο και για την δωρεά οργάνων από νεκρό και ζώντα δότη. Ακόμη, παρουσιάζονται διάφορες και διαφορετικές απόψεις σχετικά με το θέμα των μεταμοσχεύσεων και οι θέσεις διαφόρων θρησκειών. Επίσης, εκπονήθηκε έρευνα, με σκοπό την ενίσχυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα των μεταμοσχεύσεων, αλλά και για να διερευνηθεί η στάση και οι απόψεις των εργαζομένων σε μονάδες υγείας απέναντι στη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα. Ακόμη, διερευνούνται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την στάση τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια δομημένων ερωτηματολογίων και το δείγμα αποτελείται από τους υπαλλήλους, μη επαγγελματίες υγείας, του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. Μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την γνώση των ατόμων γύρω από θέματα μεταμοσχεύσεων. Ακόμη, άτομα τα οποία τρέφουν εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, εκδηλώνουν και θετική στάση έναντι στο ενδεχόμενο να γίνουν δωρητές οργάνων. Μελλοντικές έρευνες προτείνεται να κατευθυνθούν προς την διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις των ατόμων εκείνων οι οποίοι είχαν άμεση εμπειρία με το θέμα, είτε ως συγγενείς εγκεφαλικά νεκρών ατόμων, είτε ως πιθανοί λήπτες μοσχευμάτων.el
dc.format.extent118el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΜεταμόσχευση οργάνων, ιστών, κλπ. -- Ελλάδαel
dc.subjectTransplantation of organs, tissues, etc. -- Greeceel
dc.titleΔιερεύνηση των στάσεων για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeInvestigation of the attitudes for transplantations in Greeceen
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call617.95 ΓΚΟel
dc.description.abstractENTransplantation is one of the greatest medical advances and is considered as a therapeutic method. Transplants of kidney, liver, heart, lungs are currently the most prevalent application of this treatment. However, improving technically transplant due to advances in medical science unfortunately does not affect people's perception of their potential involvement in transplantation procedures. This paper addresses the issue of transplantation giving conceptual approaches for brain death and for organ donation from deceased and alive donor. There are also presented various different views on the issue of transplantation and the opinion of various religions. The articulation of this paper is done in 2 parts and in a total of seven chapters. Moreover, a research took place so as not only to enhance the existing literature on the subject of transplantation, but also to investigate the attitudes and opinions of workers in health units across the process of transplantation and organ donation in Greece. Also, with the support of the specific research, the factors that influence these attitudes are being explored. The survey was conducted with the help of a structured questionnaire and the sample consisted of the non-nursing personnel of the Hospital K.A.T. Some of the most important findings of the research is that the level of education affects the knowledge of people about transplantation issues. Furthermore, people who nourish confidence in the transplant system, they exhibit a positive attitude towards the potential to become organ donors. Future research is proposed to be directed towards investigating the attitudes and the perceptions of those persons who have had a direct experience with transplantation process, either as a relative of a brain dead person, or as a potential transplant recipient.el
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»