Show simple item record

Τρέχουσες τάσεις & το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης 2014-2030

dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Παντελής
dc.contributor.authorΕυθυμίου, Ίρις-Παναγιώτα
dc.date.accessioned2015-07-01T16:10:35Z
dc.date.available2015-07-01T16:10:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6708
dc.description.abstractΗ Υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Υγείας αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες μέσα από το Σύστημα Υγείας της χώρας στην οποία κατοικούν ή βρίσκονται έστω προσωρινά. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν οι κύριες τάσεις του τομέα της Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες θα διαμορφώσουν τα αυριανά συστήματα υγείας. Ακόμη, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται εκτενώς ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων αυτών, γίνεται σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξής τους αλλά και καταγραφή των κυριότερων παραγόντων που οδηγούν στην μετεξέλιξή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης και υιοθέτησης της καινοτομίας, άξονες οι οποίοι τίθενται ως υψηλή κοινωνική προτεραιότητα λόγω της τεράστιας επίδρασης τους τόσο στην καθημερινότητά όσο και στο οικονομικό και υγειονομικό σύστημα του μέλλοντος. Πριν από 5-6 χρόνια θα ήταν δύσκολο κάποιος να φανταστεί τα ολοένα αυξανόμενα δισεκατομμύρια των χρηστών στα social media, στα smartphones ή στις ιατρικές εφαρμογές, ένα κόσμο ορατό μέσα από τα google glass, τον υπερυπολογιστή Watson να χρησιμοποιείται στην ιατρική λήψη αποφάσεων, εξωσκελετούς να επιτρέπουν σε παράλυτους ανθρώπους να περπατούν ή την εκτύπωση ιατρικού εξοπλισμού και βιο-υλικών σε 3 διαστάσεις. Τα παραπάνω δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά ένα νέο κόσμο ο οποίος απαιτεί προετοιμασία και ενόψει του οποίου όλοι θα πρέπει να αποκτήσουμε δεξιότητες. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης γίνεται η παραδοχή ότι ο τομέας της υγείας ακολουθεί το παράδειγμα της προσφοράς και της ζήτησης και μέσα από την εξεύρεση των τάσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της Υγείας μελετώνται οι τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών που επέρχονται στα επίπεδα της ζήτησης, οι λόγοι που οδηγούν σε αυτές τις μεταβολές ελπίζοντας η παρούσα μελέτη να αποτελέσει εργαλείο στο γόνιμο διάλογο σχετικά με τους τρόπους προσαρμογής της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας στα ζητούμενα επίπεδα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με τρόπο μη ζημιογόνο για τα κράτη και επικερδή για τους πολίτες. Η εργασία αυτή δεν είναι μια εικασία, πραγματοποιήθηκε με στρατηγική gestalt, κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε ένα οργανωμένο σύνολο ως κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του, και αποτελεί ένα συνδυασμό των συνυφασμένων αιτιωδών παραγόντων, που εξετάζονται από κοινού για να καθοριστεί αν μια συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να είναι δυνατή η πιθανή, αυτό δηλαδή που οι ψυχολόγοι αποκαλούν "το βάθος της αναζήτησης". Τέλος για την εκπόνηση της μελέτης έγινε ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία τόσο επιστημονικών συγγραμμάτων όσο και ερευνών παγκόσμιων οργανισμών και συμβουλευτικών εταιρειών ενώ πραγματοποιήθηκε σειρά επικοινωνιών με μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.el
dc.format.extent258el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΥγειονομική πολιτικήel
dc.subjectΔημόσια υγείαel
dc.subjectΠρόβλεψηel
dc.subjectHealth Policyel
dc.subjectPublic healthel
dc.subjectForecastingel
dc.titleΤρέχουσες τάσεις & το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης 2014-2030el
dc.title.alternativeCurrent trends & the future of healthcare 2014-2030en
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call362.1 ΕΥΘel
dc.description.abstractENHealth is one of the highest human goods and all citizens of all countries should be able to have access to high quality health services. These services are specifically provided to citizens through the health system of the country where they live or reside temporarily. The purpose of this thesis is to set out the main trends in the field of global health, which will shape future healthcare systems. In the context of this thesis the way the healthcare systems work is presented, their development is reviewed and the major factors leading to their evolution are specified. Particular emphasis is placed on new technologies, and on the development and adoption of innovation, fields that are set as high social priorities because of their enormous impact both in everyday life and in the economic and healthcare system of the future. 5-6 years ago it would be hard to imagine the ever increasing billions of users on social media in smartphones or medical applications, a world seen through google glass, the Watson supercomputer used in medical decision making, exoskeletons that allow paralyzed people to walk or printing medical materials and bio-materials in three dimensions. The above are not science fiction but a new world that requires preparation and in light of which everyone should acquire skills. For this thesis it is assumed that the health sector follows the economic model of supply and demand and by specifying the trends worldwide in the field of health ways of managing changes in the levels of demand as well as the factors that lead to these changes are studied. Hence, I hope this study can serve as a tool for a fruitful dialogue concerning methods of adjusting the supply of health services to the requested levels, both quantitatively and qualitatively, in a manner not detrimental to each state and profitable for all people. This work is not a guess, it was completed using gestalt theory, in which we see an organized whole as more than the sum of its parts, which is a combination of inherent causative factors considered together to determine whether a particular situation could be possible, which is what psychologists refer to as "the depth of the search”. Finally, a thorough reviewed of both scientific literature and global organizations and consultancy firm’s publications was done for this thesis, as well as a series of communications and correspondence with members of the international scientific community.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»