Show simple item record

Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στην διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα και εναλλακτικών σεναρίων.

dc.contributor.advisorΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΤσαμπούκου, Ελένη
dc.date.accessioned2015-05-21T10:21:20Z
dc.date.accessioned2015-06-19T14:54:01Z
dc.date.available2015-05-21T10:21:20Z
dc.date.available2015-06-19T14:54:01Z
dc.date.issued2015-05-21T10:21:20Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6614
dc.description.abstractΟι εξελίξεις και οι προκλήσεις της σημερινής εποχής επιτάσσουν την ενσωμάτωση μέτρων στη διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων που να απομακρύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία και να εγγυώνται τη αειφόρο ανάπτυξη. Η διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων (Ι.Α.) αποτελεί μείζον θέμα, που αφορά στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το πρόβλημα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων τα τελευταία χρόνια παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι πλέον εμφανής. Για το λόγο αυτό όλα τα ανεπτυγμένα κράτη έθεσαν σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο αυστηρότερους όρους για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτής της κατηγορίας, ενώ προσπάθειες γίνονται και από αναπτυσσόμενα κράτη για εκσυγχρονισμό τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των αποβλήτων βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών τους όπως περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O.) και την ελληνική νομοθεσία. Από την οποία προκύπτει ότι προτεραιότητα πλέον αποτελεί η μείωση της παραγωγής, η μείωση της επικινδυνότητας, ο σωστός διαχωρισμός και η σωστή και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων εντός και εκτός των υγειονομικών μονάδων. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού και ο συνεχής έλεγχος των νοσηλευτηρίων όπως και των κέντρων επεξεργασίας μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαχείριση των αποβλήτων ενώ οι διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων πλέον προσφέρουν επιλογές διαχείρισης ανάλογα με την περίπτωση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα για αναβάθμιση του εθνικού δικτύου διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων με τεχνολογίες αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης στα πλαίσια αυτής της ΔΕ θα γίνει αναφορά στα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο με επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας ή εντός των υγειονομικών μονάδων.
dc.language.isoel
dc.subjectMedical wastes -- Management
dc.subjectMedical wastes -- Safety measures
dc.subjectHazardous Waste -- Prevention and control
dc.subjectΕπικίνδυνα απόβλητα
dc.subjectΝοσοκομεία -- Ελλάδα
dc.titleΠαρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στην διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα και εναλλακτικών σεναρίων.
dc.title.alternativePresentation of the current situation in medical waste management in Greece and alternative scenarios.en
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6614
dc.identifier.call363.7287 ΤΣΑ
dc.description.abstractENIn this day and age the changes and challenges call for the integration of measures in the administration and function of enterprises which can fend off the negative effects on the environment and public health and the same time safeguard sustainable development. The management of Medical Waste (M.W.) is a major issue concerning public health and the environment, because of, last years the problem arising from the medical waste management is aggravated in all developed and developing counties. The agencies responsible for waste management in all nations pose stricter maximum rates for the pollutants deriving from the waste elaboration. Moreover, the rules for the hospital waste management become more rigorous. In this essay the different types of hospital wastes will be described according to the World Health Organization categories and the Greek legislation. The directive lines of the legislation are to minimize the waste quantities, the segregation on the source and also the safe management of hospital wastes for the public health and the environment. The continuous personnel education and the inspection of the hospitals and the elaboration centers will avoid any mismanage. Additionally, the technologies concerning the waste elaboration are very advanced nowadays offering different alternatives according to the waste features. These will help to upgrade the national network of elaboration establishments in a more effective, economic and environment friendly network. Moreover, the alternative scenarios for the waste management for the entity of the country will be analyzed. Those scenarios concern centralized management or local management inside hospital’s facilities.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»