Show simple item record

Ο ρόλος των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

dc.contributor.advisorΚατσανέβας, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΖαπαντιώτη, Ειρήνη
dc.date.accessioned2015-02-06T07:23:05Z
dc.date.available2015-02-06T07:23:05Z
dc.date.issued2015-02-06T07:23:05Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6317
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του επιλεγόμενου τρίτου τομέα οικονομίας, που περιλαμβάνει τις μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις ως φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθενται σχετικοί ορισμοί και εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ακολουθεί η παρουσίαση του σκοπού, των στόχων, των κατηγοριών και των δράσεών των φορέων που υπάγονται στον ίδιο τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες υγείας. Στη συνέχεια, αναλύεται το πλαίσιο συνεργασίας του τρίτου τομέα με το κράτος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των Μ.Κ.Ο και των εθελοντικών οργανώσεων ως φορέων κοινωνικής οικονομίας και παρουσιάζονται οι στόχοι τους, τα γενικά χαρακτηριστικά, οι κατηγορίες, οι δράσεις, οι ρόλοι, οι αδυναμίες αλλά και επιμέρους προβλήματα. Προσεγγίζονται συνοπτικά ορισμένες σημαντικές ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις, με ειδικότερη αναφορά στην Κιβωτό του Κόσμου. Στη συνεχεία, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση με σημαντικά ερωτήματα αλλά και προτάσεις για τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με τις ΜΚΟ. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται διεξοδικότερα ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος, σε παγκόσμιο επίπεδο εθελοντισμός. Επισημαίνονται επιμέρους χαρακτηριστικά των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων και η συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομία, καθώς και η συμβολή των νέων ανθρώπων στη διαμόρφωση της κοινωνικής ηθικής. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ορισμένες σημαντικές εθελοντικές οργανώσεις με ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, ορισμένες διαπιστώσεις και προτάσεις για την σχέση πολιτών και Μ.Κ.Ο. Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι, στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια για την ανάδειξη των πολλαπλών δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων και προσεγγίσεων που υπάρχουν για το σύγχρονο πρόσωπο του τρίτου τομέα της οικονομίας, των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων, που συντάσσονται με την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στις σύγχρονες κοινωνίες.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectNon-governmental organizations -- Greece
dc.subjectΜη κυβερνητικές οργανώσεις -- Ελλάδα
dc.subjectΕθελοντισμός
dc.titleΟ ρόλος των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
dc.title.alternativeThe role of NGOs and voluntary organizations in providing health and welfare services.en
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6317
dc.identifier.call361.763 ΚΑΤ
dc.description.abstractENThe purpose of this thesis is to investigate the so-called third sector of the economy that includes non-governmental and voluntary organizations as providers of social services. In the first chapter, relevant definitions and conceptual approaches are presented. The purpose, objectives, types and actions of entities within the same sector, with particular reference to health services are also analysed, as well as the framework of their cooperation with the state. The second chapter refers to the historical development of the nongovernmental and voluntary organizations as social economic actors, their goals, general characteristics, categories, actions, roles, weaknesses and particular problems. Some of significant governmental and voluntary organizations are also approached, with particular reference to the Ark of the World. Thereafter, important questions and suggestions about the trust relationship between citizens and voluntarism is also discussed. In the fourth chapter, general details of the rapidly growing, global third sector are is analysed. In addition, individual characteristics of the non-governmental and voluntary organizations and their participation in the social economy and the contribution of young people in shaping social ethics, are marked. The fifth chapter refers to some important voluntary organizations with a strong presence in now days reality. On the whole, our work attempted to analyse the multiple activities, interests and approaches concerning the modern face of the third sector of the economy, the non-governmental and voluntary organizations align themselves with promoting social cohesion and solidarity in modern societies.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»