Show simple item record

Module διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων

dc.contributor.advisorΑλέπης, Ευθύμιος
dc.contributor.authorΒλάχος, Γεώργιος Δ.
dc.date.accessioned2015-01-19T09:03:07Z
dc.date.available2015-01-19T09:03:07Z
dc.date.issued2015-01-19T09:03:07Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6238
dc.description.abstractΗ διπλωματική διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει εγκατάσταση και απεγκατάσταση απευθείας από την διαχειριστική πλατφόρμα του Joomla σε οποιοδήποτε site χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία είτε πρόκειται για ένα site το οποίο χρησιμοποιείται ήδη είτε πρόκειται για ένα site το οποίο τώρα κατασκευάζεται.. To component ονομάζεται Medical Records και αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού php και η βάση δεδομένων είναι MySQL. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το Adobe Dreamweaver ως περιβάλλον ανάπτυξης του κώδικα php και της δοκιμής του με την βάση δεδομένων. Η φιλοσοφία της εφαρμογής Medical Records είναι η ύπαρξη ενός online ιατρικού φακέλου εξετάσεων ασθενών όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ο εκάστοτε χρήστης, δημιουργώντας ένα λογαριασμό στο site και στη συνέχεια κάνοντας login μπορεί να εισάγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του (π.χ. Αιματολογικές εξετάσεις) να αναζητήσει αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων και ανατυπώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του. Στην εφαρμογή μπορεί να γίνεται εισαγωγή εξετάσεων και από ιατρούς για τους ασθενείς τους. Αυτό προϋποθέτει ότι ο γιατρός είναι χρήστης της εφαρμογής και γνωρίζει το id του ασθενή του. Τέλος υπάρχει έτοιμη λίστα με τα περισσότερα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τους κατά την καταχώρηση των εξετάσεων. Δεδομένου του ότι η εφαρμογή είναι web based και πρέπει να υπάρχει κάποιος διαχειριστής, το component Medical Records έχει όλες τις πιθανές δυνατότητες διαχείρισης των εγγραφών στο backend της πλατφόρμας ακολουθώντας την φιλοσοφία του Joomla και χωρίς να χρειάζεται ο administrator να εξοικειωθεί με νέες διαδικασίες.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectMedical records -- Data processing
dc.subjectInformation storage and retrieval systems -- Medicine
dc.subjectΔιαδικτυακός προγραμματισμός
dc.subjectΙστότοποι -- Σχεδιασμός
dc.titleModule διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων
dc.title.alternativeJoomla 2.5 Medical exams management moduleen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6238
dc.identifier.call651.59 ΒΛΑ
dc.description.abstractENThis diploma thesis in developing a full application for managing medical examinations, as an autonomous component of content management platform CMS JOOM LA 2.5. Has been created in such a way that it can be installed and uninstalled directly from the administration platform to any site uses Joomla 2.5 technology even if it is a site already made or if it is a site which is now manufactured. The component is called Medical Records and was developed in php programming language and the database is MySQL. I also used Adobe Dreamweaver as a development environment for php code and testing the connections to the database. The philosophy of the Medical Records application is the existence of an online medical examinations record for patients wherever they are. Each user who creates an account on the site and then makes login can import test results (e.g. blood tests), seek results of previous examinations and print the examinations results. Also examination results can be imported from doctors on behalf for their patients. This assumes that the doctor is an application user and knows his patient's id. Finally there is a ready list of most hospitals and medical centers in Greece so that there is a search feature when registering examinations. Given that the application is web based, and there must be an administrator, the component Medical Records has all possible management features for the records in the backend of the platform following the philosophy of Joomla and without requiring the administrator to become familiar with new procedures.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»