Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαρασκευά, Φωτεινή
dc.contributor.authorΠεγκλίδου, Παρασκευή Χ.
dc.date.accessioned2014-11-25T09:46:20Z
dc.date.available2014-11-25T09:46:20Z
dc.date.issued2014-11-25T09:46:20Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6159
dc.description.abstractΗ δημιουργικότητα, αποτελεί βασική δεξιότητα μάθησης και καινοτομίας για τον 21ο αιώνα. Πρόκειται για τη νοητική ικανότητα σύμφωνα με την οποία η εξέταση και η επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος γίνονται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο που επιτρέπει νέους και ανορθόδοξους συνδυασμούς. Στη διαδικασία αυτή το άτομο εμφανίζει την ικανότητα να αναζητάει και να παραγάγει πολλές πρωτότυπες ιδέες για να λύσει μια προβληματική κατάσταση (Παρασκευόπουλος, 2008). Το STEM πρόγραμμα, οδηγεί στη μάθηση για τη δημιουργικότητα, ήδη από την προσχολική ηλικία. Χρησιμοποιεί στη μεθοδολογία του τη διαθεματική προσέγγιση εννοιών και δεξιοτήτων και ακολουθεί την τεχνική των ανοιχτών ερωτημάτων για να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους σε διαδικασίες σκέψης για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων(Boston’s children’s Museum, 2013). Έρευνες, δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης, βοηθάει τους εκπαιδευόμενους προσχολικής ηλικίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη μετέπειτα σχολική επιτυχία τους. Ερωτήματα, ωστόσο ανακύπτουν για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στις STEM εμπειρίες, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα σχολικής αποτυχίας στις επιστήμες και στα μαθηματικά που εντοπίζονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας πριν την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο(Katz L., G., 2010). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Csikszentmihalyi’s, 1975; 1990), η εμπλοκή συνδέεται με συμπεριφορικούς και συναισθηματικούς παράγοντες. Ο συνδυασμός αυτός των μεταβλητών, αναδύει τα χαρακτηριστικά της «βαθιάς βύθισης» στο έργο και «της αίσθησης του επιτεύγματος» στον εκπαιδευόμενο και οδηγεί την έρευνα στη θεωρία της Βιωματικής Εκπαίδευσης (Τheory of Experiential Education) του Ferre Laevers’ (1994; 1997). Συνάμα, οι δείκτες αυτοί μαρτυρούν την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος αναφορικά με την ικανοποίηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου. Σε μια προσπάθεια να μελετηθεί το ερευνητικό κενό του ζητήματος της εμπλοκής στο STEM για την προσχολική ηλικία, συνδυάστηκαν οι βιβλιογραφικές πηγές για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στο πρόγραμμα STEM, τα πρότυπα του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία, η στρατηγική 6 Thinking Hats, με τις τεχνολογίες Web 2.0. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα ενορχηστρωμένο σενάριο, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM και αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Google Sites, προτείνοντας μια ροή διαδικασιών που προκαλούν τους μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες συλλογισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον υποστηριζόμενο από τον υπολογιστή. Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκτός από τον προτεινόμενο σχεδιασμό, παρουσιάζει και την πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου, κάνοντας εκτιμήσεις αναφορικά με τη σύνδεση του μοντέλου STEM/6 Thinking Hats με την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων δημιουργικότητας. Εκτιμάται, τέλος ως προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η τεχνολογία με την κατάλληλη ενορχήστρωση του σεναρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο όχι μόνο ενίσχυσης των δεξιοτήτων δημιουργικότητας, δηλαδή των δεξιοτήτων εκείνων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν το πρόβλημα με πολλούς πιθανούς τρόπους αλλά και τεκμηρίωσης της διαδικασίας αυτής.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔημιουργικότητα
dc.subjectΔημιουργική σκέψη
dc.subjectΔιδασκαλία -- Μεθοδολογία
dc.subjectΔιαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
dc.subjectΕκπαίδευση, Προσχολική -- Διδασκαλία
dc.subjectΕκπαίδευση -- Τεχνολογία
dc.title"STEM/6 Thinking Hats": ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2.0 τεχνολογιών
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call372.21 ΠΕΓ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»