Show simple item record

Μελέτη και διερεύνηση της συμπεριφοράς των οικονομικών κύκλων

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΣκανδάλη, Μαρία Λ.
dc.date.accessioned2014-01-13T10:55:09Z
dc.date.available2014-01-13T10:55:09Z
dc.date.issued2014-01-13T10:55:09Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5656
dc.description.abstractΕίναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πως μεγάλο μέρος της οικονομικής ιστορίας της ανθρωπότητας καλύπτεται από αναφορές σε περιόδους που χαρακτηρίζονται από φαινόμενα όπως η ύφεση, η ανεργία και η μειωμένη παραγωγή από τη μία και η ανάπτυξη, η απασχόληση και η μεγέθυνση από την άλλη. Η συχνότητα με την οποία η περιστολή ακολουθούσε την ευημερία οδήγησε στο θεμελιώδες συμπέρασμα πως η οικονομική δραστηριότητα δεν εξελίσσετε γραμμικά. Στηριζόμενοι σε αυτό το συμπέρασμα οι οικονομολόγοι προσπάθησαν να αναπτύξουν μοντέλα που θα εξηγούσαν την επαναλαμβανόμενη πορεία της οικονομίας γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας των Οικονομικών Κύκλων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το κομμάτι αυτό της οικονομικής θεωρίας δεν απασχολούσε τους επιστήμονες μέχρι που η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η νομισματική της ενοποίηση αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον. Προέκυψε η ανάγκη για την διαμόρφωση ενός μοντέλου με βάση το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια ανάλυση κόστους - οφέλους από την ένταξη μιας χώρας στην ένωση αυτή. Η διαδικασία αυτή, βασιζόμενη στην θεωρία των οικονομικών κύκλων και τον συγχρονισμό τους, οδήγησε στην θεμελίωση της θεωρίας των Άριστων Νομισματικών Περιοχών (ΑΝΠ). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο βαθμός συγχρονισμού της οικονομίας μιας χώρας μέσα σε μια νομισματική ένωση καθορίζει το κόστος ή το όφελος που θα έχει η χώρα αυτή από την απώλεια της νομισματικής ανεξαρτησίας της. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κρίση που εξελίσσετε τα τελευταία χρόνια στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αλλά και τις απόψεις οικονομολόγων που υποστηρίζουν πως μια χώρα σε ύφεση μπορεί να ευνοηθεί από την ανάκτηση της νομισματικής της ανεξαρτησίας, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να διερευνήσει το μέγεθος της ετερογένειας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλύσει τους οικονομικούς τους κύκλους.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΟικονομική στατιστική
dc.subjectΟικονομική ανάλυση
dc.subjectΟικονομική ιστορία
dc.titleΜελέτη και διερεύνηση της συμπεριφοράς των οικονομικών κύκλων
dc.title.alternativeEmpirical investigation of business cyclesen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5656
dc.identifier.call330.015195 ΣΚΑ
dc.description.abstractENIt is easy to observe that a big part of humanity's economic history is covered by periods that are characterized by phenomena such as recession, unemployment and decreased production on the one hand and growth, employment and enlargement on the other hand. The frequency with which recession followed prosperity led to the fundamental conclusion that economic activity does not evolve linearly. Taking this as granted, economists tried to develop models that would explain the repeated processes of economy. This fact led to the formulation of the theory of Business cycles. The creation of the European Union and particularly the monetary unification rekindled the interest of economists for this part of economic theory, which had not been central to their debates for quite some time. At this point, the need arose for the configuration of a model which could analyze the cost-profit relation from the accession of a country to this union. This procedure based on the theory of Economic Circles and their synchronization led to the establishment of the theory of Optimum Currency Areas (OCA). According to this theory, the degree to which the economies of the countries in a monetary union are synchronized, determines the cost or the profit that each country would shoulder from the loss of its monetary independence. Keeping in mind the current economic crisis in southern European countries and the opinions of economists who believe that a country in recession can recover by regaining its monetary independence, this thesis will attempt to investigate the degree of heterogeneity between the countries of the European Union and to analyze their Business cycles.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»