Show simple item record

dc.contributor.authorΒαλάκας, Αντώνιος
dc.date.accessioned2012-03-15T16:15:31Z
dc.date.available2012-03-15T16:15:31Z
dc.date.issued2012-03-15T16:15:31Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4609
dc.description.abstractΗ Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 στοχεύει στον περιορισμό της απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η οδηγία, αναφέρεται πώς μέσα από την τροποποίηση κάποιων άρθρων της ενσωματώνεται στο Ελληνικό δίκαιο και τονίζονται οι διαφορές που υπάρχουν στην εφαρμογής της στην Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ακόμη αναφέρονται τα εμπλεκόμενα μέρη και οι δεσμοί που θα πρέπει να αναπτύσσουν μεταξύ τους για την σωστή εφαρμογή της. Σύμφωνα με την νομοθεσία η παραλαβή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου πραγματοποιείται με επιτυχία όταν οι λιμενικές εγκαταστάσεις καταρτίζουν ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που μπορεί να εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες των πλοίων που ελλιμενίζουν. Μεγάλη λοιπόν βαρύτητα έχει δοθεί στην καταγραφή και ανάλυση τέτοιων σχεδίων από διάφορα λιμάνια της Ελλάδος. Ακόμη για να είναι πιο εφικτή μια αποτίμηση της οδηγία, έγινε κατηγοριοποίηση των ελληνικών λιμένων ανάλογα με το μέγεθός τους και την κίνηση των πλοίων που εξυπηρετούν. Στη συνέχεια με τη βοήθεια διάφορων υπηρεσιακών στοιχείων που συλλέχτηκαν από οργανισμούς λιμένων και δημοτικά λιμενικά ταμεία καθώς και με στοιχεία για την πορεία της ρύπανσης των ελληνικών θαλασσών εκδόθηκαν αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε το ποσοστό κατάρτισης και εφαρμογής του σχεδίου σε κάθε μια κατηγορία, την αναγκαιότητα εφαρμογής του από την κάθε κατηγορία καθώς και τελικά υπάρχει μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης λόγω της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από τα παραπάνω οδηγούμαστε σε συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν στην διόρθωση διαφόρων σημείων όχι μόνο της ίδιας της οδηγίας άλλα κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στην Ε.Ε..
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΛιμάνια
dc.subjectΝαυτιλία -- Δίκαιο και νομοθεσία
dc.subjectΛιμάνια -- Οικονομικές απόψεις
dc.titleΣχέδια διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και κατάλοιπων φορτίου. Αποτίμηση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και κατάλοιπων φορτίου και η πορεία εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. [Waste reception and handling plans (WRH)]
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4609
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call387.5 ΒΑΛ
dc.description.abstractENThe European Union Directive 2000/59/EC of 27 November 2000 aims to reduce the discharges of waste into the sea to enhance the protection of the marine environment. In this dissertation, follows the presentation of the directive. Also, the dissertation explains how through the amendment of some articles the directive is incorporated into Greek law and highlights the differences in implementation between Greece and other European countries. The dissertation is referred to the parties and the links that should be developed between them for the proper implementation of the directive. According to legislation, waste and cargo residues reception is carried out successfully when the port facilities establish a waste management plan which can serve the needs of every ship those docks. Great emphasis is given on the recording and the analysis of such projects from various ports in Greece. For the better evaluation of the directive the dissertation includes the categorization of the Greek ports, depending on their size and the number of the ships that they serve. Then, with the help of several data that have been collected from port authorities and municipal port funds, and port data about the pollution of the Greek seas the project concludes to results that allow us to observe the rate of development and implementation of the project in each category, the need of implementation from every category and ultimately watch the reduction of the marine pollution due to the implementation of European legislation. From all the above we are led to conclusions that can help us to correct not only the various points of directive itself but mainly in the way that it applies to Greece and the E.U..


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»