Now showing items 1-20 of 104

 • Anomaly detection for industrial control systems 

  Καπογιάννη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Apple Pay - αξιολόγηση υπηρεσίας και αποτίμηση ασφάλειας 

  Παπαδόπουλος, Μωϋσής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Η ραγδαία ανάπτυξη που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια η αγορά των έξυπνών συσκευών σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, οδήγησε πολλές από τις εταιρίες που ...
 • Big data security 

  Παυλόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
  Η τεχνολογική επανάσταση, που έχει συντελεστεί στον τομέα της πληροφορικής, έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών παράγεται καθημερινά ...
 • Blockchain ethereum private network 

  Μιχαήλ, Ιωάννης; Michail, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Business continuity 

  Σταματοπούλου, Συρμούλα Ι. (2012-09-27)
  Την τελευταία δεκαετία έχει διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με ευάλωτες διαδικασίες, πρέπει να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα αυτών. Σύμφωνα με μία ...
 • Cloud security & proofs of retrievability : an extended survey 

  Γριμπά, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
 • Cloud security services and privacy 

  Σοφικίτης, Ελευθέριος Σ. (2013-04-01)
 • Dynamic searchable symmetric encryption 

  Δασκαλόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • Enhancing AV-avoidance capabilities of a PE crypter 

  Παπαδιώτης, Χρήστος Σ. (2014-05-15)
  Κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων ασφαλείας οι Penetration Testers στην προσπάθεια τους να παρακάμψουν τα τυχόν μέτρα ασφάλειας, χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος εργαλείων, πολλά εκ των οποίων επισημαίνονται από τα αντιβιοτικά ...
 • Examination of cloud systems’ security from virtualization perspective 

  Κολόμβος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Στις μέρες μας μεγάλο μέρος των συστημάτων υπολογιστικού νέφους (cloud computing systems) βασίζονται στην εικονικοποίηση (virtualization). Στην επιστήμη της πληροφορικής, η εικονικοποίηση (virtualization) είναι ένας ευρύς ...
 • Forensics analysis for e-wallet 

  Μότσιος, Βασίλειος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Η κοινωνία της πληροφορίας και οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το χρηματοπιστωτικό τομέα, έναν από τους πλέον δραστήριους και δεκτικούς στην καινοτομία χώρο. Την ίδια ώρα η χρήση ...
 • Heap spray exploitation 

  Παπαντωνίου, Ιωάννης Δ. (2012-10-03)
  Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών heap spray exploitation σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Windows. Αναλύει τη λειτουργία του heap memory segment και τους τρόπους χρήσης του, ...
 • Himitsu project the beginning: initial architecture and multiparty support 

  Δεσύλλας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Στην εργασία αυτή γίνετε μια μελέτη στο πως προστατεύεται η ιδιωτικότητα σε συστήματα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων πολλών προς πολλούς. Ο απώτερος σκοπός η δημιουργία μιας αρχικής αρχιτεκτονικής του μακροχρόνιου project ...
 • IDPS for IMS and VoIP services 

  Μουράτος, Γεώργιος Ι. (2013-05-14)
 • Information retrieval and evaluation of the privacy risk on Twitter 

  Κάπη, Χριστίνα (2014-06-30)
 • Information security management in cloud computing 

  Παπαθεοδούλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
 • Installation and configuration of SIEM and IDS platforms 

  Μαντζουράτος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  Η διατήρηση της ασφάλειας των δικτύων υπολογιστών στα μοντέρνα εταιρικά περιβάλλοντα είναι υψίστης σημασίας. Ψστόσο, στη σύγχρονη εποχή, η απαίτηση για διαρκή διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων, τα καθιστά ευάλωτα σε ...
 • k-Ανωνυμία, Μια προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

  Πιστοφίδης, Θρασύβουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
 • Location privacy in the Internet of Things 

  Βάσιου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»