Now showing items 1-20 of 21

 • Energy efficiency Mac πρωτοκόλλων στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

  Νόνης, Παναγιώτης Β. (2015-03-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων (ΑΔΑ). Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από ευέλικτες συσκευές δικτύωσης δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για «κίνηση» μέσα σε τεράστια, ...
 • Energy efficient resource allocation in mobile communications 

  Σιγάλας, Κωνσταντίνος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Η σημερινή εξέλιξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών ίσως ήταν κάτι πολύ δύσκολο να προβλέψει ή και να φανταστεί κανείς πριν από 20 χρόνια. Ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας των κινητών επικοινωνιών έχει ως αποτέλεσμα την ...
 • Green cellular networks 

  Βανδώρος, Κωνσταντίνος Σ. (2014-11-04)
  Οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές που έχουν προκληθεί εξαιτίας της συνεχής ρύπανσης που προκαλεί ο άνθρωπος σε βάρος του οικοσυστήματος είναι τεράστιες και είναι κοινώς αποδεκτό ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις όπου να είναι άμεσα ...
 • Internet of Things, LoreWan vs Nb-lot 

  Konstas, Nikolaos; Κώνστας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  To Internet of things (IoT) πρόκειται να αλλάξει τις απαιτήσεις για συνδεσιμότητα καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, χαμηλό κόστος συσκευών, χαμηλό κόστος παραγωγής, αυξημένη κάλυψη και υποστήριξη ...
 • LoRa protocol analysis and performance evaluation using PyCom equipment 

  Κουβάτσου, Μαρία; Kouvatsou, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
 • LoRa protocol analysis and performance evaluation using Raspberry Pi equipment 

  Μπιτζή, Μαργαρίτα; Bitzi, Margarita (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
 • Machine to Machine communications 

  Λιάσκου, Βασιλική Κ. (2013-01-18)
  Η εποχή της Μ2Μ επικοινωνίας έχει πλέον έρθει και αναφέρεται στην επικοινωνία των συσκευών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ή με πλήρη απουσία αυτής. Ο ρόλος του Μ2Μ είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μια ...
 • MIMO capacity in Terahertz band 

  Χαλάς, Σταύρος; Halas, Stavros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-07)
 • NB-IoT and link adaptation 

  Μπελεζώνη, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στο παρούσα εργασία μελετήθηκε η τεχνολογία NB-IOT, η οποία εισήχθη από το 3GPP στην έκδοση 13 ως μια νέα τεχνολογία radio access. Τo NB-IOT απαιτεί τουλάχιστον 180 kHz bandwidth τόσο για μετάδοση προς τα κάτω όσο και για ...
 • Study and implementation of LoRa Physical Layer 

  Στρατιδάκης, Γεώργιος; Stratidakis, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στο μέλλον των τηλεπικοινωνιών, κάθε αντικείμενο θα είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Θα σχηματίζουν ένα δίκτυο, το οποίο θα "αισθάνεται" και θα συλλέγει δεδομένα από τον περιβάλλον τους. Το όνομα του ...
 • THz wireless link design 

  Παπασωτηρίου, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Uplink and downlink decoupling in future cellular networks 

  Σανταμούρης, Ιωάννης Μ.; Santamouris, Ioannis M. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
 • Wi-Fi evolution: the IEEE 802.11ax standard for dense wireless local area networks 

  Γότσης, Θεόδωρος; Gotsis, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • WiFi integration in future wireless networks 

  Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
 • Ανάπτυξη συνεργατικού συστήματος ασφάλειας γειτονιάς 

  Βερβίτας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Μέσα από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουμε οδηγηθεί στην παραγωγή τερματικών συσκευών προδιαγραφών IoT (χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μικρού βάρους/όγκου, απλοποιημένης μορφής και μεγάλης αξιοπιστίας) με υψηλή ...
 • Αξιολόγηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης για το πρόβλημα δρομολόγησης προς το Sink σε δίκτυα επικοινωνίας Μηχανής-προς-Μηχανή (Machine-to-Machine, M2M) 

  Κουσινιώρη, Αγλαΐα Γ. (2012-11-28)
  Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ασύρματων αισθητήρων χαμηλής ισχύος που είναι διασκορπισμένοι κατά μήκος μιας γεωγραφικής περιοχής. Το δίκτυο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ...
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης ασύρματων δικτύων κορμού 

  Σταματόπουλος, Γιάννης (2012-05-14)
  Τα WMN δίκτυα αναμένεται να βελτιστοποιήσουν αισθητά την απόδοση και τους περιορισμούς που υπάρχουν στα ad hoc δίκτυα συμπεριλαμβανομένων και των WLANs, WPANs και των ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων (WMANs). Τα WMN δίκτυα ...
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης ασυρμάτων δικτύων 4 G 

  Οικονόμου, Κωνσταντίνος, Ι. (2014-09-24)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος "Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα" του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θέμα της είναι η βελτιστοποίηση της ...
 • Δίκτυα 4G τεχνοοικονομική ανάλυση 4G 

  Χρήστου, Βασίλης (2013-08-23)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα δίκτυα 4ης γενιάς (4G). Η τέταρτη γενιά (4G) είναι η επόμενη γενιά των ασύρματων δικτύων που θα αντικαταστήσει τα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) και θα προσφέρει στους χρήστες ...
 • Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

  Χρηστίδης, Δημήτριος Χ. (2012-07-11)
  Ο αριθμός των δικτυωμένων συσκευών ανά τον κόσμο αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μάλιστα οι συσκευές αυτές δεν είναι μόνο απλοί προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets κτλ αλλά μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»