Now showing items 10-29 of 1326

 • Analysis of structural problems in the U.S. economy : why long term unemployment remains significantly elevated? 

  Καμπούρογλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Μετά την τελευταία ύφεση ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου υψηλού όλων των εποχών και παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένος ακόμα και καθώς η οικονομία αναπτυσσόταν. ...
 • Analysts' forecast dispersion and market uncertainty 

  Κραβαρής, Κωνσταντίνος (2008-11-21)
  Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον στρέφεται στους αναλυτές οι οποίοι μέσω των προβλέψεων τους ενημερώνουν τους επενδυτές (δανειστές) για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων (δανειζόμενοι) στους τίτλους των οποίων ...
 • Apt methods for passive and active portfolio management. 

  Μπίρμπος, Δημήτριος (2002-12-01)
  The purpose of this analysis is not to test the validity of an APT model in the Greek stock market but to construct a multi-index model, under the assumption that only economic variables affect stock returns, for empirical ...
 • Assesing the performance of greek mutual funds 

  Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
 • Assessing the performance of greek mutual funds over the crisis period 

  Σανιδάς, Γεώργιος (2012-03-08)
 • Asset allocation with different covariance/correlation estimators 

  Μανταφούνη, Σοφία (2007-11-20)
  The subject of the study is to test whether the use of different covariance – correlation estimators than the historical covariance matrix that is widely used, would help in portfolio optimization through the mean-variance ...
 • Asset princing and systematic liquidity risk : empirical evidence from the Greek Stock Market 

  Βερροίου, Ιωάννα-Αγαθή (2007-07-13)
  The main purpose of this paper is to examine the significance and magnitude of systematic liquidity risk pricing in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity ...
 • Asymptotic expansions of econometric estimators in time series models 

  Κυριακοπούλου, Δήμητρα (2012-05-23)
  Techniques for approximating probability distributions like the Edgeworth expansion have a long history in time series models. The purpose of this thesis is to give a detailed study of the asymptotic properties of the ...
 • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

  Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...
 • Bank income, loans over the business cycle 

  Κεραμάρη, Χρύσα Χ. (2010-02-17)
  Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές ο καθρέφτης της οικονομίας. Η ευημερία των τραπεζών συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και το αντίστροφο. Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση ...
 • Bank non-interest income and competition. What goes first? 

  Χατζηλιαπάκη, Χριστίνα (2012-04-26)
  Ο τραπεζικός κλάδος υπήρξε ίσως ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και πέρασε από αρκετά στάδια, μέχρι να φτάσει στην μορφή την οποία έχει σήμερα. Τη δεκαετία του ‘70 ήταν αυστηρά ...
 • Banking system concentration and institutional environment 

  Μέττος, Γεώργιος (2014-08-19)
  This thesis’ purpose is to explore the relationship between banking concentration and institutional framework in a sample of thirty-four countries, members of the OECD, within the time span of 1990 and 2010. It should be ...
 • Bargaining models in e-marketplaces 

  Μεϊμαρόγλου, Παντελής Γ. (2014-03-18)
 • Basel II και πειθαρχία στην αγορά 

  Αντωνοπούλου, Θεοδώρα (2007-01-22)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο το νέο σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια και συγκεκριµένα τον τρίτο πυλώνα του συµφώνου που αναφέρεται στην πειθαρχία στην αγορά. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε ...
 • Basle II - Evaluation of commercial IRB models of credit risk 

  Μπαζίνη, Μαρία (2007-05-24)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή και κυρίως στην αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από τις τράπεζες. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για την ποσοτικοποίηση του ...
 • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

  Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
 • Behavioral finance 

  Σκόδρας, Εμμανουήλ Π. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Συνεχώς οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, όπως η κατάλληλη ...
 • Behavioral finance 

  Μπαραμπούτη, Ρωξάνη (2007-10-29)
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το Behavioral Finance, τις βασικές συμπεριφορές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και κάνει μία μελέτη πάνω στο Over / under reaction και τις στρατηγικές ενδυνάμωσης. Σκοπός της συγκεκριμένης ...
 • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

  Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
 • Bitcoin, παραστατικό χρήμα και αποκρατικοποίηση του χρήματος 

  Θεοδώρου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του bitcoin, τον τρόπο παραγωγής bitcoins μέσα από την διαδικασία mining καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του αποκεντρωμένου, διεθνώς ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»