Now showing items 50-69 of 1326

 • Conflict of interests 

  Δενδρινός, Νικήτας (2010-11-03)
  Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας για τις συγκρούσεις συμφερόντων απορρέει από το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο σύνολο των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την τάση που παρατηρείται διεθνώς για ...
 • Constructing an implied volatility index for the greek market 

  Πυλαδαρινός, Αλέξανδρος (2011-10-12)
  This dissertation studies the construction of a Greek implied volatility index, named VASEX using the CBOE’s model-free methodology, reinforced with a tool provided by Jiang and Tian [(2005) and (2007)]. We use the cubic ...
 • Contrarian επενδυτικές στρατηγικές σε ευρωπαϊκές αγορές 

  Τσικούρας, Ανδρέας Κ. (2011-02-07)
  Η contrarian στρατηγική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της οικονομικής ιστορίας. Αυθόρμητα ο επενδυτής μετατρέπεται σε αιρετικός, ο οποίος απορρίπτει όλες τις εφήμερες «προφητείες» και ...
 • Convergence in international output: definitions, testing methodologies and empirical evidence 

  Μαργαρώνης, Πρόδρομος (2007-11-20)
  The aim of the present research is to investigate whether there is convergence in per capita GDP among different countries in a global context. Special emphasis is laid on the 15 state members of E.U., after their effort ...
 • Convertible bonds: the case of hellenic finance convertible 

  Παναγιώτου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ερευνήσει το κατά πόσον η θεωρητική τιμή μιας Μετατρέψιμης Ομολογίας και ειδικότερα της έκδοσης του Ελληνικού Δημόσιου με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, συμβαδίζει με την ...
 • Credit rating agencies : their role in the current financial crisis and their case for their regulation 

  Κακκαλής, Παναγιώτης Α. (2009-10-22)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο ρόλος που διαδραμάτισαν στην πρόσφατη πιστωτική κρίση και τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία τους. ...
 • Credit ratings and the cost of borrowing: the Mediterranean South before and after EMU 

  Κλινάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  Ο σημαντικός ρόλος που πρόκειται να διαδραματίσουν και στην Ευρώπη οι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αποτελεί το κίνητρο αυτής της εργασίας. Ξεκινώντας, λοιπόν από την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου ...
 • Credit scoring : retail banking portfolio 

  Κώτσης, Κωνσταντίνος (2007-01-22)
  Τα σημαντικά συστατικά στην παραγωγή ακριβών και ρεαλιστικών μοντέλων κινδύνου είναι ότι πρέπει να είναι ακριβείς προάγγελοι του μεμονωμένου κινδύνου και να διαθέτουν μια συστηματική μεθοδολογία κατασκευής τους. Αυτά θα ...
 • Currency wars, what drives the wild fluctuations in exchange rates? 

  Petridis, George; Πετρίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
 • Derivative products & currency technical trading rules 

  Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • Determinants of gambling activity 

  Χειλαδάκη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
 • Determinants of net money flows to equity mutual funds: the case of Greece 

  Νάκος, Γεώργιος (2006-12-11)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσουμε μια συγκεκριμένη πτυχή του Θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τις καθαρές ροές χρημάτων στα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού και ...
 • Determinants of the payment method in M&A deals 

  Salepis, Vasileios; Σαλέπης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Υπάρχουν εργασίες που αναλύουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του τρόπου πληρωμής των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Στην εργασία μας επιχειρούμε να αναλύσουμε μερικούς από αυτούς. Η εργασία μας αποσκοπεί να εξετάσει την ...
 • Did financial reporting quality improve after the adoption of IFRS in Greece? 

  Ψαρούλης, Αχιλλέας (2012-04-30)
  In 2002, the European Union Parliament enforced a common set of accounting regulations for all listed companies across the European Union (EU). The application of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe ...
 • Dividend policy: signaling policy 

  Βαρελά, Ελένη (2003-12-01)
  Τhe main purpose of this dissertation is to provide the variety of the theoretical models of dividend policy and to describe the major that factors that affect it such as liquidity or restrictions to loan contracts . ...
 • Do accounting distortions measure earning quality? the reaction of dividend signalling 

  Καλογρίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
 • Do credit ratings see through business cycles? 

  Ραπτοπούλου, Όλγα Χ. (2013-04-17)
 • Duel games : an example on bubble exit strategies 

  Παπαντωνίου, Ελένη (2012-03-27)
  Η θεωρία παιγνίων θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη της, κυρίως βασίζεται στην στρατηγική- ανταγωνιστική συμπεριφορά των εκάστοτε παικτών που έχουν ως σκοπό την λήψη του επιθυμητού, ...
 • Dynamic interdependence and volatility transmission among european stock markets 

  Λαγούρος, Παντελής (2009-10-22)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»