Now showing items 255-274 of 1347

 • Strategic market games : do market institutions matter for efficiency? 

  Λόκας, Δημήτριος (2012-05-23)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά σε μοντέλα και στρατηγικά παίγνια για διαφορετικούς τύπους οικονομιών, και πώς αυτά επιδρούν στις διαφορετικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Πιο ...
 • Strategic portfolio choice 

  Κωστούλας, Παναγιώτης - Δημοσθένης (2012-02-06)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την κατασκευή και μελέτη στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Με τον όρο αυτό εννοούνται χαρτοφυλάκια με μεγάλο χρονικό ορίζοντα επένδυσης, τα οποία ενσωματώνουν τον παράγοντα αποστροφής ...
 • Style analysis 

  Παπαθεοδώρου-Κατσίπη, Παναγιώτα Γ. (2003-12-01)
  Μέσω της στατιστικής ανάλυσης των συνολικών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά και μέσω συγκρίσεων με πολλαπλές επενδυτικές κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους δείκτες της αγοράς, η style analysis επιδιώκει ...
 • Swap rates and economic conditions 

  Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
 • Syndicated loans in shipping under the prism of project financing 

  Σκοτίδα, Μαρίνα (2006-08-09)
  What we attempt in this thesis is to draw a parallel between the above mentioned framework that exists in syndicated loans in shipping with the equivalent existing in another financing instrument, project finance. We begin ...
 • Tail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών 

  Μάρκου, Νικόλαος (2011-03-23)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ...
 • Technical trading rules 

  Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
 • Telestet - Tim - Wind, κεφαλαιακή διάρθρωση και σύγκρουση συμφερόντων 

  Καλησπέρης, Στέφανος (2012-02-03)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι να καταδείξει τη σύγχρονη επιχείρηση, η οποία συνιστά μία επιχειρηματική οντότητα όπου δραστηριοποιούνται και με την οποία συναλλάσσονται ομάδες ατόμων με διαφορετικά συμφέροντα, ...
 • Testing economic convergence under cross sectional dependence 

  Ζάννας, Απόστολος (2008-02-15)
  In the present study, we present an analysis of panel unit root tests concerning the relation among the ten New Member States of the European Union and the rest countries of the EU in order to examine the existence or not ...
 • Testing for bank opaqueness using analysts' forecasts 

  Κουμπάρος, Δημήτριος Α. (2009-10-13)
 • Testing for causality in variance : the case of the european countries 

  Σακκάς, Αθανάσιος (2011-10-25)
 • Testing for contagion among financial markets 

  Κυνηγάκης, Ιάσονας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
 • Testing for potential portfolio performance and index efficiency: an application to the equity home bias puzzle. 

  Τσαλαβούτας, Ιωάννης Α. (2002-12-01)
  The object is this thesis is twofold. First to provide a survey of existing literature on testing procedures for portfolio efficiency, and second to investigate a well-known puzzle of the modern finance literature, the ...
 • Testing investment strategies for statistical arbitrage 

  Γκέτζος, Πέτρος Κ. (2015-01-20)
 • Testing market efficiency 

  Πέττας, Διονύσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-02-28)
  Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης, πριν την κρίση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ένα σημαντικό οικονομικό ...
 • Testing the efficiency of FTSE 100 in the mean-standard deviation space: a new approach 

  Iliaki, Dimitra; Ηλιάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ελέγξουμε την αποδοτικότητα του δείκτη FTSE 100, έτσι ώστε να ισχύει το 3d μοντέλο του Δρ. Γεωργίου Διακογιάννη και του Δρ. David Feldman. Εάν o δείκτης δεν είναι ...
 • Testing the presence of polynomial way trend in the conditional variance of stationaryu macroeconomic and financial time series 

  Αντύπας, Αντώνιος (2006-10-09)
  In this paper, we consider stationary first order autoregressive models assuming that the errors that generate our process exhibits polynomial trend in their variance. We organize this work into three major sections: theory, ...
 • Testing the random walk hypothesis : bevidence from emerging markets 

  Λαγουβάρδου, Αννα (2007-05-23)
  Using five classical unit root tests, the Augmented Dickey Fuller test, the Phillips Perron test, the Dickey-Fuller test with GLS Detrending (DFGLS), the NG and Perron (NP) test and the Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and ...
 • Testing the relative efficiency between a stock index and its most traded equity 

  Βαγενά, Ακριβή Α. (2008-02-22)
  Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ μιας ομάδας χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στην ίδια αγορά. Όταν εξετάζεται η σχετική αποτελεσματικότητα ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»