Now showing items 215-234 of 1347

 • Pricing of commodities futures: an empirical study 

  Τάσσης, Δημήτριος Κ. (2014-05-09)
 • Pricing weather derivatives 

  Κορδή, Κωνσταντίνα Ι. (2013-02-27)
 • Professional exchange rate forecasts and currency investments 

  Χαμακιώτης, Ανδρέας Π. (2006-09-21)
  The foreign exchange market establishes the price of each (domestic) currency in terms of other (foreign) currencies. The Exchange rate is the price of one unit of foreign currency in units of domestic currency, in other ...
 • Project finance : χαρακτηριστικά, σύμβουλοι, αποτίμηση, χρηματοδότηση 

  Ροδίτης, Ρήγας (2010-01-21)
  Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την περίπτωση του project finance (Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα) ως ενός μοντέλου χρηματοδότησης έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών. Τι είναι όμως το project finance; Ως project financing ...
 • Project financing 

  Μονοβάσιος, Γεώργιος Ε. (2003-12-01)
  Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας δίνεται ο ορισμός του project financing, τα ιστορικά στοιχεία και οι τάσεις αγοράς του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γιατί οι εταιρείες προτιμούν την χρηματοδότηση με project financing. ...
 • Properties of financial ratios 

  Καριοφύλλας, Σπυρίδων Γ. (2008-09-26)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει το βαθμό στον οποίο, ευρέως διαδεδομένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial ratios), προσεγγίζουν την κανονική κατανομή, εξεταζόμενοι σε ικανοποιητική χρονική διάρκεια και για μεγάλο δείγμα ...
 • Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering. 

  Νταντάμης, Χρήστος (2002-12-01)
  This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
 • Purchasing power parity a different approach 

  Σακελλής, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

  Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
 • Quantitative easing : success or failure? Differences between the United States and Euro Area 

  Βάλβης, Εμμανουήλ; Valvis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
 • RAROC: risk adjusted return on capital 

  Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός
 • Real economic convergence in the European Union 

  Βλάχος, Ιωάννης (2005-01-01)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η εξέταση για την ύπαρξη ή μη, σύγκλισης των κατά κεφαλή ΑΕΠ των χωρών-μελών. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί αν υπήρξε σύγκλιση μετά την επίσημη ενοποίηση των 12 μελών το 1992, ...
 • Real time investment strategies 

  Τζερμιαδιάνος, Α. (2002-12-01)
  In this thesis, we will first verify the results of the above article and we will then repeat the analysis, working exclusively with real time data for the United States. Finally, we will make the same analysis for the ...
 • Recent finacial crises : the predictive performance of analysts 

  Παναγάκης, Παρασκευάς. (2008-02-06)
  Ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται και πιθανόν να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται και στο μέλλον από την εμφάνιση έντονων χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει εξασφαλίσει ...
 • Regulating sovereign wealth funds in search of the golden mean 

  Ρέππου, Ευανθία (2010-02-18)
  Sovereign Wealth Funds are generally defined as state-owned investment vehicles, which manage a diversified portfolio of domestic and international financial assets. They have emerged as a way for governments, rather than ...
 • REITs 

  Σορολή, Ευσταθία (2008-10-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό των REITs - Real Estate Investment Trusts (Ανώνυμες Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία). Τα REITs ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960 σε λίγες χώρες και σε περιορισμένη ...
 • REITs : ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα 

  Μάρκου, Αγαμέμνονας (2007-07-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό της συλλογικής επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, ο οποίος εισήχθη πρόσφατα και βρίσκεται σε «νηπιακά» στάδια ανάπτυξης στη χώρα μας. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν ...
 • Relative Performance of Global Stock Markets and Exchange Rates : S&P 500 vs Eurostoxx 50 

  Καλλιώρας, Θωμάς (2007-11-01)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ύπαρξη του mean reversion στις χρηματιστηριακές αγορές της Αμερικής και της Ευρώπης μέσω της σχετικής τιμής των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones Eurostoxx 50 και Standard & Poor’s 500 και ...
 • Resolution of financal distress : with emphasis on banking crises 

  Σερβέτα, Βασιλική (2005-01-01)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη των κρίσεων και
 • Resolving banking crises : experiences from the past and lessons for the future 

  Κουτράκου, Βασιλική Κ. (2010-04-29)
  Με αφορμή την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από την αγορά των στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης των ΗΠΑ, οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές ανατρέχουν σε παλαιότερες τραπεζικές κρίσεις, οι ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»