• Διασφάλιση μη-διάκρισης μέσω εξόρυξης δεδομένων 

    Αντωνοπούλου, Αθανασία Σ. (2015-03-03)
    Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να συνδυαστούν οι δυο τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και η Διασφάλιση μη-Διάκρισης, προς όφελος του ανθρώπου. Η Προστασία των Προσωπικών ...
  • Πρόβλεψη θέσης σε δεδομένα κίνησης 

    Μπούρδας, Αριστείδης Θ. (2014-11-20)
    Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προβλέψει τη θέση σε κινούμενα δεδο¬μένα. Συγκεκριμένα, να προβλέψει τη θέση ενός κινούμενου αντικειμένου με τη βοήθεια των προηγούμενων χωρικών και χρονικών καταγραφών του. Στη ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»