Now showing items 1-20 of 135

 • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

  Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
 • E-Learning SQLite: ένα σύστημα διδασκαλίας για εκμάθηση βασικών εννοιών της SQLite 

  Μπερκέτης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Εδώ και αρκετά χρόνια η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας τον χώρο και το χρόνο της συμβατικής διδασκαλίας. Το ...
 • ERP λογισμικού συστήματος σε περιβάλλον επιχείρησης λιανεμπορίου 

  Χριστόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
 • IoT platform and data management using microservices 

  Εμμανουήλ, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Το αντικείμενο της διπλωματικής εξετάζει την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος, το οποίο συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες με σκοπό την αποθήκευση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δεδομένα αφορούν πληροφορίες ...
 • Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών 

  Ζηνοβίου, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών” αποτελεί μια μελέτη πάνω στην αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών , των πιο σημαντικών δομών ...
 • Location based services in smartphones 

  Ματσιούλας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Η κινητή υπολογιστική εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύ ρυθμό. Κάθε μέρα εισάγονται νέες κινητές συσκευές, τεχνολογίες, μέθοδοι, και εφαρμογές. Πρόσφατα, μία από τις κινητές εφαρμογές, η υπηρεσία αξιοποίησης της γεωγραφικής ...
 • Module διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων 

  Βλάχος, Γεώργιος Δ. (2015-01-19)
  Η διπλωματική διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ...
 • OrderFast - εφαρμογή παραγγελιών 

  Αλεξανδρίδης, Λάζαρος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Αφορά την δημιουργία μίας εφαρμογής που απευθύνεται σε χρήστες κινητών ...
 • Web - android εφαρμογή για την επικοινωνία των υπαλλήλων με την εταιρεία 

  Γεωργίου, Αντρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού Web και για κινητές συσκευές με λειτουργικό Android, η οποία θα περιλαμβάνει ...
 • Ανάλυση και σχεδιασμός αναλυτή διαδρομών (Route analyzer) σε πλατφόρμα Android 

  Πολάκης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ιδέα και η δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής που απευθύνεται στους οδηγούς οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκε μια εφαρμογή η οποία εκτελείται σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα ...
 • Ανάλυση συναισθημάτων σύντομων μηνυμάτων σε εφαρμογή Android με χρήση τεχνολογιών Google Cloud Messaging και Data Mining (Μέρος Α) 

  Παρασκάκης, Ιωάννης Χρ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως χρησιμοποιούν ιστοσελίδες microblogging και εφαρμογές αποστολής άμεσων μηνυμάτων προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Το φαινόμενο αυτό προσεγγίζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ...
 • Ανάλυση συναισθημάτων σύντομων μηνυμάτων σε εφαρμογή Android με χρήση τεχνολογιών Google Cloud Messaging και Data Mining (Μέρος Β) 

  Μποζιονέλος, Στέφανος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί το 2ο Μέρος της εργασίας με τίτλο «Ανάλυση συναισθημάτων σύντομων μηνυμάτων σε εφαρμογή Android με χρήση τεχνολογιών Google Cloud Messaging και Data Mining» και συνέχεια της εργασίας του ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού πληροφοριακού συστήματος για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

  Βοΐλας, Θρασύβουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αφορά στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός λογισμικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό βοήθημα για βασικές και προχωρημένες γνώσεις χειρισμού εφαρμογών γραφείου ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος με μοντελοποίηση χρηστών 

  Παπανικολάου, Εμμανουήλ Αντ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Τα τελευταία χρόνια το Internet προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας , διείσδυσης και ανάπτυξης. Βασικός μοχλός ήταν οι ραγδαίες τεχνολογικες εξελίξεις, με σημαντικότερη καινοτομία την ανάπτυξη ...
 • Ανάπτυξη android εφαρμογής "Δίαιτα (DietDroid)" = Development of android application "Diet (DietDroid)" 

  Μανέττας, Αντώνιος Γ. (2015-05-07)
  Αντικείμενο μελέτης είναι η εκμάθηση και κατόπιν η υλοποίηση μιας εφαρμογής με τεχνολογία Android. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή αυτή είχε ως θέμα τον προσδιορισμό ενός εβδομαδιαίου διαιτολογίου για τον χρήστη. Η τεχνολογία ...
 • Ανάπτυξη Android εφαρμογής "Πρώτες Βοήθειες (First Aid)" 

  Κάσο, Λευτέρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να χρησιμοποιήσει της δυνατότητες που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές συσκευές και συγκεκριμένα το λειτουργικό σύστημα Android, για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητές ...
 • Ανάπτυξη android εφαρμογής ALERT 

  Γεωργοπούλου, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής σε android περιβάλλον. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε χρήστη κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό σύστημα android να αξιοποιεί την γεωγραφική του ...
 • Ανάπτυξη android εφαρμογής FriendsCloseToYou 

  Πολυχρονόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός android application το οποίο λαμβάνει την τοποθεσία του χρήστη και την αποθηκεύει σε μια Firebase. Η τοποθεσία λαμβάνεται είτε με την χρήση του wifi ...
 • Ανάπτυξη Android εφαρμογής «Deaf – Blind Communicator» 

  Μπιτσάκης, Λιβέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αφορά στην δημιουργία της εφαρμογής Deaf-Blind Communicator για την επικοινωνία τυφλών, κωφάλαλων και γενικότερα ατόμων με προβλήματα όρασης ή / και ακοής. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί στην ...
 • Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για εφαρμογές M-Health 

  Κιτσούλης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την σχεδίαση και την ανάπτυξη μιας Web εφαρμογής ιατρικού περιεχομένου, η οποία θα είναι συμβατή για χρήση από οποιονδήποτε browser όπως και κινητές συσκευές. Σκοπός ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»