Now showing items 910-929 of 982

 • Ταξινομία ρυθμιστικών πλαισίων και ασφαλείας σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών 

  Χαλδαίος, Χρήστος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί την αρχιτεκτονική προσέγγιση που ευελπιστεί να ηγεμονεύσει και κυριότερα να αντικαταστήσει τις λύσεις εκείνες που γνωρίζαμε έως σήμερα. Είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται συνεχώς και παρέχει ...
 • Ταξονομίες απειλών και αποτίμηση κινδύνου διαδικτυακών εφαρμογών 

  Δωρή, Μαρία - Ελίζα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-12)
  Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τις διάφορες ταξονομίες διαδικτυακών και φυσικών απειλών, τις μεθοδολογίες μοντελοποίησης των απειλών καθώς και για τη διαδικασία αποτίμησης ...
 • Τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι οικονομολόγοι και οι οικονομικές τους θεωρίες 

  Αργυρόπουλος, Αθανάσιος Χ. (2015-02-02)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην αξία της οικονομικής θεωρίας και τη συμβολή της στην κοινωνία. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «οικονομίας» και παρουσιάζεται μια πλήρη εικόνα της μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. ...
 • Τεχνητή οικονομία σε ένα ευφυές εικονικό περιβάλλον 

  Αναστάση, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Σε αυτήν την μεταπτυχιακή διατριβή δημιουργούμε έναν ευφυή εικονικό κόσμο που δίνει υπόσταση σε μια τεχνητή οικονομία. Ο εικονικός κόσμος κατοικείται από ευφυείς πράκτορες, οι οποίοι προκειμένου να ικανοποιήσουν κάποιες ...
 • Τεχνικά μέτρα και νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

  Μαζαράκης, Γεώργιος Π. (2011-07-08)
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τόσο το υπάρχον περιβάλλον στο διαδίκτυο και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, όσο και η συσχέτιση που υπάρχει με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Πράγματι για τις περισσότερες ...
 • Τεχνικές εισαγωγής, ανίχνευσης και διόρθωσης προσωρινών σφαλμάτων σε προγραμματιζόμενες συσκευές λογικής Xilinx Virtex-5 

  Τσώνη, Παναγιώτα Ε. (2012-09-07)
  Ως απλή προσωρινή διαταραχή (Single Event Upset - SEU) ορίζεται η αλλαγή κατάστασης, σε κόμβο ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, που προκαλείται από την σύγκρουση του τελευταίου, με φορτισμένα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Η ...
 • Τεχνικές εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού 

  Ανδρεαδάκη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Με το γενικό όρο malware ονομάζουμε το κακόβουλο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε δίκτυα και υπολογιστές. Με σκοπό την αποφυγή του εντοπισμού του, οι συγγραφείς του έχουν αναπτύξει διάφορες ...
 • Τεχνικές επιθέσεων τελικού χρήστη 

  Γιαμπουλάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ένα νέο είδος διαδικτυακών επιθέσεων που βρίσκεται στην ακμή του. Οι επιθέσεις που θα εξετασθούν εκτελούνται στην πλευρά του τελικού χρήστη (ή καλύτερα με τη ...
 • Τεχνικές οργάνωσης δικτύων αισθητήρων με ενεργοποιητές (WSANs) 

  Δημητρόπουλος, Ιωάννης Α. (2012-06-08)
  Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με ενεργοποιητές (Wireless Sensor Actor Networks - WSANs), αποτελούν εξέλιξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks - WSNs). Ο συνδυασμός κόμβων αισθητήρων και κόμβων ...
 • Τεχνική ανάλυση της τεχνολογίας 4G-LTE 

  Καπέλλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για ένα κομμάτι της τεχνολογίας και ποιο συγκεκριμένα τις κινητές ασύρματες επικοινωνίες οι οποίες έχουν εισχωρήσει στην ...
 • Τεχνολογίες δικτύωσης στο Android 

  Καλόμοιρος, Θέμελης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η μελέτη, ανάλυση και υλοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών δικτύωσης που υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα Android είναι το θέμα αυτής της εργασίας. Για την επίδειξη των τεχνολογιών αυτών ...
 • Τεχνολογίες LTE και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας 

  Δουλή, Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  Η τεχνολογία LTE είναι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία αυτή την περίοδο. Η διπλωματική εργασία αρχικά κάνει μια επισκόπηση στις προηγούμενες τεχνολογίες 1G, 2G, 3G, 4G. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η τεχνολογία LTE. Περιγράφεται ...
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

  Κολοβός, Μιχάλης Στ. (2011-01-31)
  Η αλματώδης ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών την τελευταία δεκαετία έχει ανοίξει καινούριους ορίζοντες και έχει προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και ...
 • Τεχνολογίες προστασίας απορρήτου και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

  Μαθιουδάκη, Ελένη Ι. (2013-03-27)
  Η προέλευση του όρου ιδιωτικότητα ανάγεται ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη με την διάκριση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας δίνοντας στον όρο μια επιπλέον διάσταση: της πληροφορίας που "φέρει" ...
 • Τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου IP (IPTV) : αρχές λειτουργίας και δικτυακή υποστήριξη 

  Στουπάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή θα γίνει παρουσίαση της ψηφιακής τηλεόρασης μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IP (Διαδίκτυο Protocol), γνωστής ως IPTV (Διαδίκτυο Protocol Television), εστιάζοντας στο κομμάτι του δικτύου ...
 • Το Cryptool 2 στη διδασκαλία της κρυπτοφραφίας 

  Λούσιος, Κωνσταντίνος (2013-11-28)
  Η αποτίμηση της εσωτερικής αξίας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα που κυριαρχούν στη σύγχρονη επενδυτική χρηματοοικονομική. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν κύριο στόχο, ...
 • Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο : μορφές, αντιμετώπιση και νομική προστασία 

  Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Κ. (2011-07-15)
  Η τεχνολογική έκρηξη την τελευταία δεκαετία μας έφερε όλους ποιό κοντά στον παγκόσμιο ιστό και στην χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο που ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες μας όπως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στην ...
 • Το κατανεμημένο σύστημα αρχείων EuterpeFS 

  Αναδιώτης, Άγγελος - Χρήστος (2011-09-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κατανεμημένου συστήματος αρχείων, του EuterpeFS. Το EuterpeFS έχει δύο βασικούς στόχους: Την αποδοτική οργάνωση των αρχείων και την ...
 • Το πληροφοριακό σύστημα "Ε112" και μία πρόταση για την αναβάθμιση του 

  Νικολόπουλος, Φώτιος Α. (2011-07-15)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να κάνει μία πλήρη αποτύπωση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Ε112 στην Ελλάδα και την Ευρώπη, να αναλύσει τον υπάρχον τεχνολογικό υπόβαθρο στα συστήματα εκτάκτων αναγκών και ...
 • Το πρόβλημα της ισορροπίας Nash σε κοινοβουλευτικές συμμαχίες 

  Δρακάτος, Στυλιανός Θ. (2012-10-04)
  Η θεωρία παιγνίων είναι η μελέτη ενός κλάδου των μαθηματικών που επιτρέπει την μελέτη των βέλτιστων στρατηγικών σε καταστάσεις σύγκρουσης. Η πρώτη αναφορά έγινε τον 18ο αιώνα, αλλά η ουσιαστική ανάπτυξη αποδίδεται στον ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»