Now showing items 41-60 of 1015

 • iOS application security analysis 

  Βλάχος, Κωνσταντίνος Γ.; Vlachos, Konstantinos G. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-20)
 • IoT platform and data management using microservices 

  Εμμανουήλ, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Το αντικείμενο της διπλωματικής εξετάζει την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος, το οποίο συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες με σκοπό την αποθήκευση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δεδομένα αφορούν πληροφορίες ...
 • IPv6 ασφάλεια 

  Κουριέρης, Ιωάννης Π. (2011-07-28)
  Το πρωτόκολλο IPv6 αποτελεί την νεώτερη έκδοση του πρωτοκόλλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Το IPv6 αναπτύσσεται πάνω από 10 χρόνια και ακόμα η εφαρμογή του είναι σε μικρό επίπεδο, σε σημείο ...
 • Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών 

  Ζηνοβίου, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών” αποτελεί μια μελέτη πάνω στην αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών , των πιο σημαντικών δομών ...
 • K - waves και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα : το παράδειγμα του BReferendum (BRexit) 

  Παληγιάννης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική», υπό την καθοδήγηση και συνεισφορά του καθηγητή κ. Ευάγγελου Φούντα. Αφετηρία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας ...
 • KILLSHOT: online multiplayer FPS / TPS game in Unity3D 

  Χατζηαγάπης, Αλέξανδρος; Chatziagapis, Alexandros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-06)
  Το KILLSHOT είναι η Μεταπτυχιακή διατριβή στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εργασία ...
 • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

  Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
 • Location based services in smartphones 

  Ματσιούλας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Η κινητή υπολογιστική εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύ ρυθμό. Κάθε μέρα εισάγονται νέες κινητές συσκευές, τεχνολογίες, μέθοδοι, και εφαρμογές. Πρόσφατα, μία από τις κινητές εφαρμογές, η υπηρεσία αξιοποίησης της γεωγραφικής ...
 • Manipulating and generating Windows 10 prefetch files 

  Vouvoutsis, Vasilis; Βουβούτσης, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Η μορφή αρχείου prefetch δεν τεκμηριώνεται επισήμως από τη Microsoft και έχει γίνει κατανοητή με αντίστροφη μηχανική ή δοκιμασία και σφάλμα. Χωρίς κάποια πρόθεση, τα αρχεία prefetch, μπορούν μερικές φορές να απαντήσουν ...
 • Mobile banking. Η τραπεζική ανά χείρας 

  Παπαδοπούλου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-21)
  Η ψηφιακή επανάσταση και οι επιπτώσεις αυτής στη σημερινή εποχή φαίνονται σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Η αλματώδης εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ...
 • Module διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων 

  Βλάχος, Γεώργιος Δ. (2015-01-19)
  Η διπλωματική διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ...
 • MySmartMobileApp - Μια android εφαρμογή για εν-κινήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές 

  Νικοπούλου, Ελένη - Μαρία Α. (2013-01-18)
  Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών οδήγησαν τη Google στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ...
 • One class classifiers based on artificial immune systems 

  Aronis, Dimitrios; Αρώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-02)
  Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης και θα δώσουμε τους ορισμούς για τις βασικές της έννοιες. Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην μονοταξική ταξινόμηση. ...
 • Optimization of ReRAM write latency and comparison with SRAM technology 

  Δούκα, Ειρήνη - Παναγιώτα Ε. (2014-01-09)
  Πρόσφατα πολλά διαφορετικά είδη μη-πτητικών μνημών έχουν προταθεί με σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες SRAM-based μνήμες. Παρόλα τα πολλαπλά πλεονεκτήματα αυτών των μνημών, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η μείωση ...
 • OrderFast - εφαρμογή παραγγελιών 

  Αλεξανδρίδης, Λάζαρος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Αφορά την δημιουργία μίας εφαρμογής που απευθύνεται σε χρήστες κινητών ...
 • PCCHML: δημιουργία γλώσσας μοντελοποίησης ειδικού σκοπού και εργαλείου μοντελοποίησης σε ADOxx για τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών λιμένων 

  Κουφογιαννίδης, Ορέστης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Ο στόχος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η δημιουργία και περιγραφή μιας Γλώσσας Ειδικού Σκοπού (ΓΕΣ / DSL - Domain Specific Language) για την περιγραφή των διαδικασιών (Processes) ενός Λιμένων καθώς και υλοποίηση ...
 • PMLogger: εξόρυξη διεργασιών ως εργαλείο ανάλυσης λογισμικού 

  Λεπενιώτη, Αικατερίνη Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Σε κάθε εποχή οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αναζητούν τον βέλτιστο, οικονομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας. Η αναζήτηση αυτή αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης επιστημονικών τομέων που στοχεύουν ...
 • Prolog tutor : ένα προσαρμοστικό και αλληλεπιδραστικό σύστημα για τη διδασκαλία της prolog 

  Ορουγιέ Εκινέ, Ρενάτα Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-12)
  Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η δημιουργία ενός web-based ευφυούς προσαρμοστικού συστήματος για την αλληλεπιδραστική εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Prolog. Το προσαρμοστικό αυτό σύστημα ...
 • PTLsim x86 architectural simulator : extending the data and instruction prefetching subsystem 

  Χατζηδημητρίου, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Κύριος στόχος των προσομοιωτών αρχιτεκτονικής x86 είναι να παρέχουν ένα λειτουργικό μοντέλο που προσεγγίζει τις πιο διαδεδομένες τεχνικές υλοποίησης. Μικρότερη προτεραιότητα δίνεται σε μονάδες απόδοσης, οι οποίες όμως ...
 • Reader store android application 

  Μαράκης, Πέτρος Ι. (2013-02-04)
  Η εφαρμογή που παρουσιάζεται αφορά ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο θα δουλεύει σε κινητά που λειτουργούν με λογισμικό Android 2.2 ή νεότερη έκδοσή του. Η εφαρμογή κατασκευάζεται με την κατασκευαστική πλατφόρμα FLEX της ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»