• Αξιολόγηση αεροπορικής σύνδεσης Αθηνών Κιέβου 

    Γκρίτσης, Γιάννης Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
    Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι επίσης, η μελλοντική χρησιμοποίησή της, σαν πρότυπο μελετών, για την εμπορική αξιολόγηση ανάλογων αεροπορικών συνδέσεων. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, αναφέρονται στοιχεία που προσδιορίζουν ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»