Now showing items 26-45 of 46

 • Καθιστική εργασία και η επίδραση της στη σωματική υγεία των εργαζομένων 

  Γκίνης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-16)
  Στη σύγχρονη εποχή η Εργασιακή Υγεία αναμφίβολα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο τους εργαζόμενους, τους εργοδότες αλλά και την ίδια την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η προαγωγή της υγείας, σωματικής και ...
 • Μετασχηματιστική ηγεσία & ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο 

  Ξυνόγαλος, Φώτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-27)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στον κλάδο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, καθώς και τη συσχέτισή του με δείκτες τόσο χρηματοοικονομικής όσο και αθλητικής ...
 • Μετασχηματιστική ηγεσία και ενεργητικότητα 

  Μαντζανάς, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας σε συνδυασμό με την ενεργητικότητα που διαθέτουν οι ηγέτες, συνθέτουν το πλέον κατάλληλο προφίλ ενός επιτυχημένου ηγέτη ο οποίος θα έχει την ικανότητα να παρακινήσει τους ακολούθους ...
 • Μετασχηματιστική ηγεσία, εργασιακή απόδοση και ψυχολογικό κεφάλαιο 

  Μακρής, Ιωάννης Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η θεωρία της Μετασχηματιστικής – Συναλλακτικής Ηγεσίας σε συνδυασμό με τη θεωρία του Ψυχολογικού Κεφαλαίου αποτελεί σήμερα το πλέον πρωτοποριακό μοντέλο στο πεδίο της ηγεσίας, με ειδικό ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο επί της ...
 • Ο ρόλος της ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα των ομάδων: η περίπτωση των καταστημάτων λιανικής πώλησης 

  Κόντες, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02-28)
  Ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία ενός οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση του μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας με την εργασιακή ικανοποίηση σε εργαζόμενους ...
 • Ο ρόλος της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην παρακίνηση των εργαζομένων 

  Βακιρλής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η ηγεσία έχει επίδραση στη συμπεριφορά των εργαζομένων στην κάθε οργάνωση. Οι εργαζόμενοι όταν έχουν κίνητρο αποτελούν, ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της αποτελεσματικής ηγεσίας. Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό ...
 • Ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου στη συμπεριφορά των εργαζομένων 

  Ζυλυφτάρι, Ορνέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο υποδηλώνει μια θετική ψυχολογική κατάσταση στην οποία ο εργαζόμενος αποδεικνύει τα υψηλά επίπεδα της αυτο-αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας, της ελπίδας και της αισιοδοξίας του. Ο αρχικός στόχος ...
 • Οι επιπτώσεις της εργασιακής αβεβαιότητας στους εργαζομένους 

  Λίμε, Βιοσάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα σχετικά με την εργασιακή αβεβαιότητα η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση: μια προκαταρκτική έρευνα σε εμπορικές επιχειρήσεις 

  Καπνισάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τη σημαντική έννοια της ικανοποίησης των εργαζόμενων και τον εντοπισμό των παραγόντων επιρροής της. Μια σημαντική μεταβλητή που εξετάστηκε ήταν η αντιληπτή ευελιξία στον εργασιακό χώρο, ...
 • Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή δέσμευση 

  Σόνους, Διάνα Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  O 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί, και όχι άδικα, ως η εποχή των γρήγορων μεταβολών σε όλους τους τομείς και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Οι δομές των οργανισμών τροποποιούνται και ...
 • Παρακίνηση εργαζομένων σε περιόδους οικονομικής κρίσης: τρόποι, μέσα & αποτελέσματα 

  Μουζάκη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-27)
  Τα δεδομένα των τελευταίων ετών σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας με αποκορύφωμα την οικονομική κρίση, σημάδι της εποχής που διανύουμε, έχουν άμεση επίδραση στα εργασιακά δεδομένα των υπαλλήλων είτε πρόκειται ...
 • Παρουσιασμός και αποδοτικότητα 

  Πατσιαντά, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το θέμα του Παρουσιασμού του εργαζομένου και ειδικότερα πώς το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την Απόδοση του ατόμου σε σχέση με την εργασία του. Αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση της ...
 • Προσωπικότητα και αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία 

  Σταυρακοπούλου, Νικολέτα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε την επίδραση που έχει η εργασία σε κυρίαρχες πτυχές της ζωής μας, καθώς και τους παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο της εργασιομανίας. Μέσα από τις τέσσερις υποθέσεις, εξετάζουμε ...
 • Πως το εργασιακό κλίμα επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση 

  Χριστόφα, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η μελέτη του εργασιακού κλίματος, της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται επιτακτική η ανάγκη για συστηματικότερη μελέτη των εννοιών, ...
 • Σύγχρονες μορφές δομών ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων 

  Καραγεώργος, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-18)
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, να αναδείξει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη δημιουργία πρότυπων μονάδων ανεξάρτητης διαβίωσης, των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, που θα ...
 • Σύγχρονη επιχείρηση: γλωσσομάθεια και συναισθηματική νοημοσύνη 

  Δημητροπούλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της Γλωσσομάθειας και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη σύγχρονη επιχείρηση και να εξετάσει εάν υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο έννοιες. Η ...
 • Συγχωνευμένες επιχειρήσεις : ο ρόλος της διοίκησης στη διαμόρφωση του ψυχολογικού συμβολαίου 

  Παγωνάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Με την παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί η ανάλυση δυο πολύ σημαντικών εννοιών στον εργασιακό χώρο, του “Συναλλακτικού Μοντέλου Ηγεσίας” και του “Ψυχολογικού συμβολαίου”. Οι έννοιες αυτές θα μελετηθούν ως προς την επίδραση ...
 • Συναισθηματική νοημοσύνη & εργασιομανία 

  Μαυρογιάννη, Αλίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης και η σχέση που έχει με την εργασιομανία. Η έρευνα αυτή, παρουσιάζεται εξαιρετικά επίκαιρη, λόγω των δυσχερών εργασιακών συνθηκών που επικρατούν ...
 • Συναλλακτική ανάλυση στους οργανισμούς 

  Μιχαλακοπούλου, Ελένη - Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Αυτή η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις συμπεριφορές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μία επιχείρηση/οργανισμό τόσο από τη Διοίκηση προς τους υπαλλήλους, όσο και μεταξύ των εργαζομένων. Πραγματεύεται συγκεκριμένα, ...
 • Το ψυχολογικό συμβόλαιο ως παράγοντας επίδρασης στον παρουσιασμό στον τραπεζικό τομέα 

  Καντζέλης, Γεώργιος Χρ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Η συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσει να αναλύσει το είδος του Ψυχολογικού Συμβολαίου που αναπτύσσεται από τους εργαζομένους στον κλάδο των τραπεζών και να το συγκρίνει μεταξύ εργαζομένων σε τράπεζες υπό εκκαθάριση και σε ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»