Now showing items 10-29 of 34

 • Η «σκοτεινή» προσωπικότητα σε συνάρτηση με την οργανωσιακή φωνή και σιωπή στις επιχειρήσεις 

  Κεχαγιάς, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που κερδίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει στρέψει την επιστημονική κοινότητα στον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο εργασιακό περιβάλον (οργανωσιακή ...
 • Η γλώσσα του σώματος στην ηγεσία 

  Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι πως νιώθει ένας άνθρωπος αν και είναι απλή, δε θεωρείται ιδιαίτερα εύκολη. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να συνδυάζεις όσα βλέπεις και ακούς στο εξωτερικό περιβάλλον με όσα, ...
 • Η επίδραση της άθλησης στην απόδοση των εργαζομένων 

  Γιαννόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-19)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της έντονης άθλησης και της εργασιακής απόδοσης. Ειδικότερα θα επιδιωχθεί να εξεταστεί εάν και κατά πόσο τα άτομα που αθλούνται αποκτούν ...
 • Η επίδραση της εσωτερικής παρακίνησης στο ψυχολογικό κεφάλαιο και την εργασιακή δέσμευση 

  Σκαπινάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-26)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση της εσωτερικής παρακίνησης του ατόμου στο ψυχολογικό του κεφάλαιο και την δέσμευση του με την εργασία του. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει αν ένα άτομο ...
 • Η επίδραση της σωματικής άσκησης και της καθιστικής ζωής στη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά 

  Γεωργάτος, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η Φιλότιμη Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΦΟΣ) γίνεται όλο και πιο ευρέως γνωστή για την συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί αν η Φιλότιμη Οργανωσιακή Συμπεριφορά ...
 • Η επίδραση του τρόπου ζωής στην υγεία των εργαζομένων: μία διερευνητική μελέτη στην περιοχή της Ηπείρου 

  Τσελέπης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-20)
  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι εξελίξεις στο εργασιακό περιβάλλον έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υγεία των εργαζομένων. Σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο την αξιολόγηση ...
 • Η επίδραση των εργασιακών χαρακτηριστικών στο φαινόμενο του παρουσιασμού 

  Αθανασίου, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Οι συνεχείς μεταβολές του σημερινού περιβάλλοντος απαιτούν από τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται συνεχώς σε νέες συνθήκες. Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αποτελεί ...
 • Η σκοτεινή προσωπικότητα στον χώρο εργασίας : μελέτη περιπτώσεων 

  Καραμπάτος, Νικόλαος Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των σκοτεινών προσωπικοτήτων. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της σκοτεινής τριάδας (μακιαβελισμός, ναρκισσισμός, ψυχοπάθεια), αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον με ...
 • Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας 

  Πλουμιτσάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ή EQ (Emotional Intelligence, Emotional Quotient) είναι μια σύγχρονη έννοια, της οποίας η συνεισφορά ερευνάται προκείμενου να καθοριστούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαδραματίζουν σημαντικό ...
 • Ηγεσία και εργασιακό περιβάλλον 

  Τακτικός, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό του και πως αυτό αλληλοεπιδρά μέσα σε αυτόν. Το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο αν ...
 • Καθιστική εργασία και η επίδραση της στη σωματική υγεία των εργαζομένων 

  Γκίνης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-16)
  Στη σύγχρονη εποχή η Εργασιακή Υγεία αναμφίβολα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο τους εργαζόμενους, τους εργοδότες αλλά και την ίδια την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η προαγωγή της υγείας, σωματικής και ...
 • Μετασχηματιστική ηγεσία, εργασιακή απόδοση και ψυχολογικό κεφάλαιο 

  Μακρής, Ιωάννης Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η θεωρία της Μετασχηματιστικής – Συναλλακτικής Ηγεσίας σε συνδυασμό με τη θεωρία του Ψυχολογικού Κεφαλαίου αποτελεί σήμερα το πλέον πρωτοποριακό μοντέλο στο πεδίο της ηγεσίας, με ειδικό ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο επί της ...
 • Ο ρόλος της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην παρακίνηση των εργαζομένων 

  Βακιρλής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η ηγεσία έχει επίδραση στη συμπεριφορά των εργαζομένων στην κάθε οργάνωση. Οι εργαζόμενοι όταν έχουν κίνητρο αποτελούν, ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της αποτελεσματικής ηγεσίας. Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό ...
 • Ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου στη συμπεριφορά των εργαζομένων 

  Ζυλυφτάρι, Ορνέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο υποδηλώνει μια θετική ψυχολογική κατάσταση στην οποία ο εργαζόμενος αποδεικνύει τα υψηλά επίπεδα της αυτο-αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας, της ελπίδας και της αισιοδοξίας του. Ο αρχικός στόχος ...
 • Οι επιπτώσεις της εργασιακής αβεβαιότητας στους εργαζομένους 

  Λίμε, Βιοσάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα σχετικά με την εργασιακή αβεβαιότητα η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ...
 • Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή δέσμευση 

  Σόνους, Διάνα Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  O 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί, και όχι άδικα, ως η εποχή των γρήγορων μεταβολών σε όλους τους τομείς και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Οι δομές των οργανισμών τροποποιούνται και ...
 • Παρακίνηση εργαζομένων σε περιόδους οικονομικής κρίσης: τρόποι, μέσα & αποτελέσματα 

  Μουζάκη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-27)
  Τα δεδομένα των τελευταίων ετών σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας με αποκορύφωμα την οικονομική κρίση, σημάδι της εποχής που διανύουμε, έχουν άμεση επίδραση στα εργασιακά δεδομένα των υπαλλήλων είτε πρόκειται ...
 • Παρουσιασμός και αποδοτικότητα 

  Πατσιαντά, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το θέμα του Παρουσιασμού του εργαζομένου και ειδικότερα πώς το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την Απόδοση του ατόμου σε σχέση με την εργασία του. Αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση της ...
 • Προσωπικότητα και αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία 

  Σταυρακοπούλου, Νικολέτα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε την επίδραση που έχει η εργασία σε κυρίαρχες πτυχές της ζωής μας, καθώς και τους παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο της εργασιομανίας. Μέσα από τις τέσσερις υποθέσεις, εξετάζουμε ...
 • Πως το εργασιακό κλίμα επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση 

  Χριστόφα, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η μελέτη του εργασιακού κλίματος, της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται επιτακτική η ανάγκη για συστηματικότερη μελέτη των εννοιών, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»