Now showing items 29-48 of 1323

 • H διαφήμιση στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας : η περίπτωση των εταιρειών Cosmote και Vodafone 

  Χατζής, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  Σε μια εποχή, όπου υπάρχει ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα της κινητής τηλεφωνίας, οι χρήστες απαιτούν ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Ο έντονος ανταγωνισμός με την είσοδο νέων εταιρειών ...
 • H διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών στην υγεία, παιδεία και άμυνα και συγκριτική μελέτη αυτών με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 1996-2015 

  Γιαννακάκου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06)
  Η οικονομική κρίση, που έπληξε πριν από μια δεκαετία περίπου τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συνεπακόλουθα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια χρονική περίοδο «ορόσημο» για την εξέταση ...
 • H επίδραση του neuromarketing στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

  Ματσακά, Μαριλένα Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την επιστήμη του νευρομάρκετινγκ, να τη συνδέσει με την επιστήμη του μάρκετινγκ και κυρίως με την επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και ειδικά των παιδιών, και να παρουσιάσει, ...
 • H ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως μέθοδος για την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των μονάδων υγείας στην Ελλάδα. 

  Παλιούρα, Ρουμπίνη (2014-12-05)
  Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον κλάδο της Υγείας. Από την μία μεριά τα υψηλά ελλείμματα και από την άλλη η στροφή των πολιτών προς την δωρεάν υγεία λόγω των οικονομικών τους δυσκολιών, σε συνδυασμό ...
 • Health care expenditure and fiscal sustainability: evidence from the OECD countries 

  Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-01)
  Οι δαπάνες υγείας προβλέπονται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια ασκώντας ακόμα μεγαλύτερες δημοσιονομικές πιέσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση και τα αποτελέσματα διάχυσης ...
 • Home exchange: μία καινοτόμα, εναλλακτική μορφή τουρισμού = Home exchange: an innovative, alternative form of tourism 

  Κοκκίνης, Μιχαήλ Ε. (2015-05-13)
  Ανάμεσα στις πολλές πτυχές της καθημερινότητας που τείνουν να αλλάξουν χαρακτήρα, εν πολλοίς εξαιτίας των οικονομικών συγκυριών, είναι και ο τουρισμός. Σε απάντηση εμφανίζεται η πρωτοποριακή ιδέα ενός νέου είδους εναλλακτικού ...
 • HPV και καρκίνος τραχήλου της μήτρας: οικονομική αξιολόγηση της ασθένειας 

  Τσιτώνα, Βαΐα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-28)
  Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος πιο διαδεδομένος καρκίνος παγκοσμίως στις γυναίκες και ο δεύτερος πιο διαδεδομένος καρκίνος στις γυναίκες ηλικίας 15-44. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 535.000 γυναίκες ...
 • ISO 9001/2008 

  Κηπώση, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
  Η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα είχε μεγάλη παράδοση στον τομέα της ιατρικής. Η σύγχρονη πραγματικότητα ανέδειξε την σπουδαιότητα του κλάδου αυτού και έτσι θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη βελτιώσεων, βελτιώσεων ...
 • Logistics και στρατηγική των επιχειρήσεων 

  Χριστώνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-25)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο ...
 • Management στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος. 

  Χόρτη, Ειρήνη (2015-01-20)
  Το σύστημα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα, που εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο ...
 • Margin / price squeeze "προσέγγιση θεωρίας & περιπτώσεων συμπίεσης περιθωρίου κέρδους" 

  Σακκά, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η Πολιτική Ανταγωνισμού και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού έχει απασχολήσει εντόνως τον τελευταίο μισό αιώνα τόσο τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και την πολιτική και νομική προσέγγιση διάφορων χωρών κι ενώσεων χωρών. Στην παρούσα ...
 • Marketing και προώθηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: η περίπτωση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα/MSF» 

  Ridlovschi, Lilia; Ριντλόβσκι, Λίλια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή και τη στρατηγική marketing του μη κερδοσκοπικού τομέα ως σημαντικού παράγοντα για τη βιωσιμότητα των ΜΚΟ, αναλύοντας την ανθρωπιστική οργάνωση «Médecins Sans Frontières ...
 • Marketing υπηρεσιών υγείας: ακολουθώντας τα social media. 

  Κουτρούμπα, Ξανθή (2015-02-20)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή μίας νέας μορφής marketing υπηρεσιών υγείας, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του marketing. ...
 • Measuring brand equity : the "holy grail" of firms' strategy 

  Τζανίδης, Στέφανος Α. (2007-05-22)
  Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην έννοια του brand equity και πιο συγκεκριμένα στη μέτρησή του. Μια διαδικασία, η οποία από πολλούς θεωρείται ο θεμέλιος λίθος στην χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής από μέρους των ...
 • Neuromarketing στον χώρο της υγείας 

  Διαμάντη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής ήταν να καταγράψει τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στο νευρομάρκετινγκ και στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο έχουν επίδραση στο καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας. Στη συνέχεια ...
 • Neuromarketing: ο ρόλος των συναισθημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

  Καρπαθάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-01)
  Το Neuromarketing είναι ένα αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο στρατηγικής που δύναται να μελετά τις γνωσιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις των καταναλωτών σε ερεθίσματα Μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως ...
 • Offshore εταιρείες : περίπτωση Ελλάδας - Κύπρου 

  Ντελινταδάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Οι υπεράκτιες/offshore εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των εταιρειών, σε διεθνές επίπεδο, λόγω των φορολογικών διευκολύνσεων που προσφέρουν. Η σημασία τους είναι τόσο σπουδαία, ώστε ...
 • Ontology - Based strategic process : the development of a new business model 

  Ταλαντζής, Απόστολος Κ. (2007-05-21)
  This research started putting as a target the exploration and the analysis of the sensitivity of the firm to internal and external environment compared to that of the industry and to that of its competitors. That kind of ...
 • Passthrough of emission cost in electricity markets in Greece 

  Αγγελόπουλος, Νικόλαος - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξαγωγή μιας εμπειρικής ανάλυσης σχετικά με τη μετάδοση του κόστους της εκπομπής της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάλυση αυτή δείχνει τον αντίκτυπο της αύξησης του ...
 • Real world data of nivolumab as second-line treatment in advanced non-small cell lung cancer in Greece: effectiveness analysis and cost estimation of the treatment 

  Μάμαλη, Ελένη; Mamali, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Υπόβαθρο: Τα τελευταία δύο χρόνια το nivolumab καθιερώθηκε ως η νέα θεραπεία δεύτερης γραμμής για τον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»