Now showing items 6-25 of 1323

  • Balanced scorecard : θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή στη λιμενική βιομηχανία 

    Κλεφτάκης, Δημήτριος Α. (2008-02-06)
    Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη των επιχειρήσεων να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της απόδοσής τους και να προσανατολιστούν σε νέες μεθοδολογίες και πρακτικές, όπως το ...
  • Balanced scorecard and its implementation in business strategy 

    Ορφανού, Μαγδαληνή - Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
    Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι να φέρουν σε ισορροπία μακροπρόθεσμες στρατηγικές, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Υψηλής κλάσης διαδικασίες δεν μπορούν να ...
  • Bancassurance στην Ελλάδα. 

    Ψαρογιάννη, Βασιλική (2015-01-21)
    Τις τελευταίες δεκαετίες ο θεσμός του bancassurance αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τραπεζικό ασφαλιστικό τομέα Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια η συμβολή της ...
  • Blockchain & cryptocurrencies: marketing strategies 

    Σπυροπούλου, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
    H τεχνολογία Blockchain έχει προχωρήσει ως λύση στην παγκόσμια κρίση εμπιστοσύνης. Πράγματι, οι μοναδικές δυνατότητες του Blockchain, ορισμένοι υποστηρίζουν, παρακάμπτουν την ανάγκη εμπιστοσύνης, γι 'αυτό και μερικές φορές ...
  • Brand equity στον κλάδο της υγείας συγκριτική ανάλυση ελληνικών νοσοκομείων 

    Σωτηρόπουλος, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
    Η μέτρηση της φήμης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (brand equity) είναι περίπλοκη αλλά και σημαντική διαδικασία για μια εταιρία επειδή της παρέχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και της δίνει τη δυνατότητα να ...
  • Business incubators : from theory to practice 

    Τριανταφυλλοπούλου, Xριστίνα (2007-05-22)
    This thesis is a theoretical and practical approach of the incubation process in Greece. It is structured in parts in order to examine all the different components of the concept of incubation. The structure that is followed, ...
  • Business plan - επιχειρηματικό σχέδιο για διαγνωστικό κέντρο 

    Παυλίδη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
    Η συγκεκριμένη μελέτη προσδοκεί να συντάξει ένα σωστά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία ενός νέου Διαγνωστικού Κέντρου, καθώς κι ενός παραρτήματός του. Το Διαγνωστικό Κέντρο θα έχει έδρα του τη Θεσσαλονίκη ...
  • Business plan για την ίδρυση κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης 

    Μυλωνάς, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
    Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το επιχειρηματικό σχέδιο ως διαδικασία, η οποία θα εφαρμοστεί για την ίδρυση ενός κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο επιχειρηματικός ...
  • Business plan δημιουργίας μικρής μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας 

    Νταϊλιάνης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
    Οι πληθυσμοί των σύγχρονων κοινωνιών χαρακτηρίζονται από αυξημένες προσδοκίες για ιατρική περίθαλψη, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί θεμέλιο λίθο ενός ολοκληρωμένου ...
  • Businessplan για την ίδρυση κέντρου αποκατάστασης στο νομό Καβάλας 

    Κατσιφαράκη, Αργυρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
    Η πρότασή μας αφορά στην ανάπτυξη μιας σημαντικής επιχείρησης στην ελληνική αγορά, ήτοι ένα κέντρο αποκατάστασης αποθεραπείας στο νομό Καβάλας, το οποίο υπολογίζεται ότι θα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων ...
  • Crowdfunding και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης 

    Γεωργούση, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
    Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση του σχετικά νέου και συνεχώς αναδυόμενου φαινομένου crowdfunding, που αποτελεί μία μέθοδο χρηματοδότησης, βασιζόμενη στο διαδίκτυο και στη δύναμη του κοινού, ...
  • Crowdfunding και νεοφυείς επιχειρήσεις : μια διερευνητική μελέτη 

    Μουράτας, Ερτίσα- Ανδριάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-12)
    Ο πληθοπορισμός (crowdfunding) είναι μια πρακτική συγκέντρωσης κεφαλαίων, που άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως μέσω της δημιουργίας των κοινωνικών δικτύων. ...
  • Cultivating service brand equity & brand revitalization : case study: χρυσός οδηγός 

    Σικαλιά, Σταυρούλα (2011-06-09)
    Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται αναφορά στην εταιρεία παροχής πληροφοριών ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε και στις μεθόδους που επιλέχθηκαν ώστε η εταιρεία να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ...
  • Customer relationship management : στρατηγική και πρακτικές στην κινητή τηλεφωνία 

    Σαμπάνη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
    Η ραγδαία μεταβολή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον Τηλεπικοινωνιακό κλάδο και συγκεκριμένα στην κινητή τηλεφωνία, που συντελέστηκε την τελευταία δεκαετία λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς, της όξυνσης του ανταγωνισμού, ...
  • Customer relationship management : στρατηγική και πρακτικές στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο 

    Μανιατέα, Παναγιώτα Κ. (2010-01-21)
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την έννοια και τα οφέλη του CRM στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική του διάσταση. Παρατίθενται προτάσεις και εργαλεία που κρίνονται ...
  • DEA - Malmquist ανάλυση αποδοτικότητας 24 δημόσιων νοσοκομείων της 3ης και 4ης ΥΠΕ 2012 - 2016 

    Κασιμάτη, Ανθή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
    Οι στρεβλώσεις στη δομή του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής στη χώρα μας, καθιστούν επιτακτική, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, την ανάγκη για ...
  • Digital transformation στον τουρισμό 

    Βασίλαρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
    Στόχος αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες που εξετάζονται είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων μαζί με τα παγκόσμια συστήματα ...
  • E-banking και συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου 

    Γκάτσου, Αργυρώ (2011-06-15)
    Σε εκατομμύρια ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα που αποτελούν μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας του Internet. Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας που έχει όλο και ...
  • E-commerce & e-strategy : εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στη δραστηριότητα δυο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων: Procter&Gamble και Unilever 

    Τσακρακίδου, Γεωργία Η. (2007-11-26)
    Στο πλαίσιο της πραγματικής επανάστασης που έχουν προκαλέσει οι ραγδαίες εξελίξεις στο τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, το ευρύτερο οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση ...
  • Franchising : η παρουσία του στην Ελλάδα 

    Χουλιάρα, Νεκταρία (2007-06-21)
    Ο θεσμός της δικαιόχρησης βασίζεται σε μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων και διακρίνεται από συγγενείς μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως η εμπορική αντιπροσωπεία ή ο εξουσιοδοτημένος έμπορος – ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»