Show simple item record

Ανάλυση κόστους - αποτελεσματικότητας του Dupilumab έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής φροντίδας (Best Supportive Care) στην μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα ενηλίκων

dc.contributor.advisorΡάικου, Μαρία
dc.contributor.authorΣταθάκου, Βασιλική Χριστίνα
dc.date.accessioned2019-09-10T11:37:32Z
dc.date.available2019-09-10T11:37:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12136
dc.description.abstractΗ ατοπική δερματίτιδα ή ατοπικό έκζεμα αποτελεί μία χρόνια δερματική πάθηση που προκαλεί έντονη φαγούρα στους ασθενείς με σημαντικό φορτίο νόσου. Τα αίτια εμφάνισής της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως ενώ φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, τόσο γενετικών όσο και περιβαλλοντικών. Το βάρος της ατοπικής δερματίτιδας είναι πολυδιάστατο, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής, των ιατρικών και ψυχολογικών συννοσηρότητων αλλά και του οικονομικού κόστους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το Dupilumab εγκρίθηκε πρόσφατα σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας ως θεραπείας 2ης γραμμής για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα οι οποίοι είχαν λάβει προηγουμένως κυκλοσπορίνη, παρουσιάζοντας ανεπαρκή απόκριση αποτελεσματικότητας ή είχαν δυσανεξία σε αυτήν. Η σχέση κόστους–αποτελεσματικότητας του Dupilumab σε σύγκριση με τη BSC για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας δεν έχει αξιολογηθεί στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η οικονομική αξιολόγηση του dupilumab έναντι της καλύτερης συντηρητικής/υποστηρικτικής υπάρχουσας θεραπείας (Best Supportive Care), στην αντιμετώπιση της μέτριας έως σοβαρής μορφής ατοπικής δερματίτιδας ενηλίκων. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε με τη χρήση του μοντέλου Markov, υπό την οπτική γωνία του ελληνικού συστήματος υγείας, με χρονικό ορίζοντα όλη τη διάρκεια της ζωής των ασθενών (lifetime analysis). Δεδομένης της έλειψης πρωτογενών δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση αντλήθηκαν από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία. Η εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας βασίστηκε στα αποτελέσματα του κλινικού προγράμματος LIBERTY AD και κυρίως της κλινικής μελέτης CHRONOS. Τα κλινικά αποτελέσματα που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο είναι τα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη xii ζωής (QALYs), δεδομένου ότι αφενός αποτελούν το προτιμότερο μέτρο αποτίμησης της αποτελεσματικότητας και αφετέρου η εν λόγω θεραπευτική προσέγγιση δεν επιδρά στο προσδόκιμο επιβίωσης (life expectancy). Το κόστος υπολογίστηκε βασιζόμενοι στη χρήση ιατρικών πόρων όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, ζητώντας παράλληλα και τη γνώμη ειδικού γιατρού δερματολόγου Το Dupilumab υπολογίστηκε να έχει υψηλότερο κόστος ανά ασθενή, ενώ συγχρόνως να αυξάνει τα ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής. Ο δείκτης πρόσθετου κόστουςαποτελεσματικότητας (ICER) ανά κερδισμένο QALY βρέθηκε να είναι 349.578€ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των ασθενών. Η ανάλυση ευαισθησίας έδειξε ότι τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα στην μεταβολή τιμής του φαρμάκου dupilumab. Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας ανάλυσης, η θεραπεία με Dupilumab δεν είναι πιθανό να θεωρηθεί οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με την BSC για το σύστημα υγείας της Ελλάδας, και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σημαντική μείωση στη τιμή του φαρμάκου προκειμένου η θεραπεία με dupilumab να μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά αποδοτική επιλογή για τους ασθενείς αυτούς στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας.el
dc.format.extent141el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑνάλυση κόστους - αποτελεσματικότητας του Dupilumab έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής φροντίδας (Best Supportive Care) στην μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα ενηλίκωνel
dc.title.alternativeCost - effectiveness analysis of Dupilumab versus Best Supportive Care (BSC) in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adult patientsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENAtopic dermatitis or atopic eczema is a chronic skin disorder with a significant disease burden that causes intense itching in patients. The causes of its occurrence are not yet fully established and they appear to relate to a combination of factors, both genetic and environmental. The burden of atopic dermatitis is multidimensional, including the impact on quality of life, medical and psychological co-morbidity, as well as the economic cost for both patients and the health care system. Dupilumab has been recently approved in several countries including Greece as a second-line treatment for patients with moderate to severe atopic dermatitis who had previously received ciclosporin with insufficient efficacy response or showed intolerance. The cost-effectiveness of Dupilumab compared to BSC for the treatment of atopic dermatitis has not been assessed in Greece. The aim of this dissertation is to assess the medical costs associated with atopic dermatitis and to evaluate the clinical and economic benefits of dupilumab versus the best supportive care in the treatment of moderate to severe adult atopic dermatitis. The analysis used a Markov model, and it adopted the perspective of the Greek health system, over a lifetime horizon. Given the lack of primary data, the data used to populate the model was drawn from the literature. The assessment of the treatment’s effectiveness was based on the results of the LIBERTY AD study and in particular the CHRONOS clinical trial. The effectiveness as used in the model was measured in QALYs, as first this is considered the preferred measure of intervention effectiveness and second the intervention under evaluation has been shown not to affect life expectancy. The costs were calculated based on the use of medical resources as recorded in the literature and on expert opinion provided by a specialist dermatologist. Dupilumab resulted in higher costs per patient, while it also increased the number of QALYs. The ICER was found to be € 349,578 per QALY gained over the lifetime of the patients. Sensitivity analysis has shown that the results are sensitive to the drug price. Based on the resultant ICER, treatment with Dupilumab would not be considered cost xiv effective for the Greek health system and a significant reduction in the price of dupilumab should occur for the treatment with dupilumab to be considered a costeffective option by most decision-makers in the Greek health care setting.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΑτοπική δερματίτιδαel
dc.subject.keywordΑτοπικό έκζεμαel
dc.subject.keywordDupilumabel
dc.subject.keywordΟικονομική αξιολόγησηel
dc.subject.keywordICERel
dc.subject.keywordQALYsel
dc.date.defense2019-07-29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»