Show simple item record

dc.contributor.advisorΣιοντόρου, Χριστίνα
dc.contributor.authorΠολυβίου, Ανδρόνικος
dc.date.accessioned2019-07-05T06:24:52Z
dc.date.available2019-07-05T06:24:52Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12062
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για θέρμανση, που ταλανίζουν τις ορεινές περιοχές οδήγησαν στην υπέρμετρη εκμετάλλευση συμβατικών μορφών ενέργειας ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ατμοσφαιρική ρύπανση και συνάμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σημείο ειδικής αναφοράς αποτελεί η σχέση των ιδιαιτεροτήτων μιας περιοχής όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η γεωμορφολογία, η αρχιτεκτονική των σπιτιών με την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει από την απελευθέρωση αέριων ρύπων. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετάει τη περιβαλλοντική επίπτωση με τα ρυπογόνα αέρια που προκύπτουν από τη χρήση συμβατικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, και αποτελεί ουσιαστικά μια συγκριτική έρευνα αναφορικά με τις συνέπειες που έχουν οι δύο μορφές ενέργειας στο περιβάλλον. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε το Μέτσοβο, όντας ένας οικισμός με έντονη παραδοσιακή φυσιογνωμία, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και κλίμα ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι ορεινοί οικισμοί, χαρακτηρίζεται από υψηλή ζήτηση ποσοτήτων θερμικής ενέργειας. Υπό το πρίσμα αυτό, βασικό θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η εκτίμηση της περιβαλλοντικής συνεισφοράς των συμβατικών μορφών ενέργειας της περιοχής του Μετσόβου για την παραγωγή θερμότητας και η αντιμετώπιση της με μια πιθανή αξιοποίηση δυναμικού των ΑΠΕ μέσω ενός υβριδικού συστήματος. Αρχικά, γίνεται καταγραφή και περιγραφή των αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στη εξεταζόμενη περιοχή ποιοτικά αλλά και σε ποσοτική μορφή. Εν συνεχεία, διατυπώνεται και αξιολογείται μια εναλλακτική πρόταση/σενάριο θέλοντας αφενός να πραγματοποιηθεί μείωση των ρύπων αυτών και αφετέρου να υιοθετηθεί ένα σύστημα πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Μνεία γίνεται στην αρχιτεκτονική των σπιτιών του οικισμού και τις επικρατούμενες κλιματικές συνθήκες ως παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στα πιο πάνω. Τέλος, συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα της μελέτης και παρατίθενται σχετικές προτάσεις.el
dc.format.extent67el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΣυγκριτική μελέτη αερίων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από χρήση συμβατικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας - Η περίπτωση του Μετσόβουel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίαςel
dc.description.abstractENIn recent years, the constantly increasing heating needs, which rock the mountainous regions, led to the excessive use of conventional forms of energy hereby enhancing atmospheric pollution and greenhouse effect. The relationship between the particular characteristics of an area, such as climatic conditions, geomorphology and the houses architecture with the environmental burden resulting from the release of gaseous pollutants, is a major factor to be considered. In this context, into account may also be taken the influence of the traditionality that characterizes the settlement of a region as well as the bioclimatic architecture that has adopted in the last few years. The specific diploma thesis examines the environmental impact from the pollutants resulting from the use of conventional and alternative sources of energy. Basically is a comparative study of the environmental impact of the two forms of energy. As a case study, the area of Metsovo was chosen as a settlement with a strong traditional figure, a particular natural environment and a climate which, like most mountain settlements, is characterized by a high demand of thermal energy. In this respect, the main subject of the thesis was the assessment of the environmental contribution of the conventional forms of energy in the area of Metsovo for the production of heat and the fight against it, with a potential utilization of Renewable Energy Sources, potential through a hybrid system. Initially, the gaseous pollutants released in the considered area are written down and described both in qualitative and quantitative terms. An alternative proposal / scenario is then formulated and evaluated in order to reduce these pollutants and adopt a more environmentally friendly system. A Reference is made to the architecture of the settlement's houses and the prevailing climatic conditions as important factors that affect the above. Finally, the conclusions of the study are gathered and some relevant suggestions are made.el
dc.contributor.masterΒιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογίαel
dc.subject.keywordΑτμοσφαιρική ρύπανσηel
dc.subject.keywordΑτμοσφαιρικοί ρύποιel
dc.subject.keywordΠεριβάλλονel
dc.subject.keywordΜέτσοβοel
dc.subject.keywordΘέρμανσηel
dc.subject.keywordΦαινόμενο του θερμοκηπίουel
dc.subject.keywordΣυμβατικές πηγές ενέργειαςel
dc.subject.keywordΕναλλακτικές μορφές ενέργειαςel
dc.subject.keywordΥβριδικά συστήματαel
dc.date.defense2019-07-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»