Εμφάνιση απλής εγγραφής

Aξιολόγηση προσαρμοστικών συστημάτων διδασκαλίας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

dc.contributor.advisorΒίρβου, Μαρία
dc.contributor.authorΚαραγεώργου, Ευαγγελία
dc.date.accessioned2019-01-10T10:17:41Z
dc.date.available2019-01-10T10:17:41Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11833
dc.description.abstractΣτην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται πλαίσια αξιολόγησης λογισμικών για συγκεκριμένες κατηγόριες: διεπαφές χρήστη, εκπαιδευτικά συστήματα, προσαρμοστικά συστήματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έχει κρίνει επιτακτική την ανάγκη αξιολόγησης των λογισμικών που χρησιμοποιούμε καθημερινώς, είτε για προσωπικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ανάγκες μας. Η αποτελεσματικότητα, χρηστικότητα και αποδοτικότητα αυτών των λογισμικών είναι ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά καθώς συνήθως συνεπάγονται και οικονομικά κέρδη ή σε περίπτωση απουσίας τους οικονομική ζημιά, πράγμα που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημαντικότητα της αξιολόγησης των λογισμικών. Τέλος, συγκρίνονται όλα τα πλαίσια μαζί, ή ανά κατηγορία, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως προς το ποιο υπερέχει στην κατηγορία του ή ως προς κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή υπο-χαρακτηριστικό του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε (ISO/IEC 25010).el
dc.format.extent102el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleAξιολόγηση προσαρμοστικών συστημάτων διδασκαλίας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςel
dc.title.alternativeEvaluation of adaptive tutoring systems: a literature reviewel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENIn this thesis, we are presenting software evaluation frameworks for specific categories: user interfaces, educational systems, adaptive systems and educational games. The increasing use of computers in all aspects of our lives has made really important to evaluate the software we use daily, whether for our personal, educational or professional needs. The efficiency, usability and effectiveness of these softwares are particularly significant as they usually involve financial gains or, in their absence, of financial loss, which adds more importance to the significance of software evaluation. Finally, we compare all the frameworks with each other firstly by category, in order to arrive at conclusions as to which one is superior to its category or to a particular feature or sub-feature of model ISO/IEC 25010 used.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΠλαίσια αξιολόγησηςel
dc.subject.keywordΠροσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίαςel
dc.date.defense2018


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»