Εμφάνιση απλής εγγραφής

Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό

dc.contributor.advisorΓαλάνη, Αρίστη
dc.contributor.authorΚατσάρας, Δημήτρης
dc.date.accessioned2018-09-12T06:57:07Z
dc.date.available2018-09-12T06:57:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11380
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό να περιγράψει τα Δίκτυα Καθοριζόμενα από το Λογισμικό (Software Defined Networks), τον τρόπο λειτουργίας τους και τα μέρη του δικτύου που επωφελούνται από μια SDN μετάβαση.Αρχικά γίνεται αναφορά των προκλήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τωρινή αρχιτεκτονική αλλά και των λύσεων που μπορεί να προσφέρει η μετάβαση σε SDN δίκτυα. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής αναφορά στο OpenFlow protocol το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας σε ένα SDN περιβάλλον.Στο 3ο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στα οφέλη που έχουμε από την χρήση του SDN στα κινητά και τα ασύρματα δίκτυα.Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται μία τεχνική η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο των δεδομένων (Data Plane) και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για διάφορες δικτυακές εφαρμογές.Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται προσομοίωση τριών διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης ενός SDN δικτύου, χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο προσομοίωσης το Mininet σε συνδυασμό με το Virtual Box.Τέλος στο 6ο κεφάλαιο γίνεται η αναφορά των συμπερασμάτων όσον αφορά τα SDN δίκτυα αλλά και των προκλήσεων που πρέπει να ξεπεράσουν.el
dc.format.extent79el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΔίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικόel
dc.title.alternativeSoftware defined networksel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThis thesis aims to describe Software Defined Networks their mode of operation plus the network parts that benefit from SDN transition. Initially, we refer to the current challenges and problems that the present network architecture is facing, also we outline the solutions which can be provided by using the SDN architecture. Then a detailed reference to OpenFlow protocol is being made, OpenFlow protocol is one of the most important communication tools in an SDN environment. In the third chapter we emphasize to the benefits we have cause of the use of SDN in Mobile and Wireless networks. Τhen on chapter four a technique is represented which is applied to the network Data Plane of network devices and is extremely useful for various SDN network applications.In chapter five we simulate three different use cases, using as a simulation tool the Mininet environment in combination with Virtual Box. Finally in chapter six we report the conclusion regarding SDN networks in addition we sumurize some challenges that SDN networks should overcome.el
dc.contributor.masterΨηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυαel
dc.subject.keywordΔίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικόel
dc.subject.keywordΑρχιτεκτονική δικτύωνel
dc.subject.keywordOpenFlow πρωτόκολλοel
dc.subject.keywordΑσύρματα δίκτυαel
dc.subject.keywordΠροσομοίωσηel
dc.date.defense2018-02-28


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»