Show simple item record

dc.contributor.advisorΨυχογυιός, Δημήτριος
dc.contributor.authorΛαμάι, Άννα
dc.contributor.authorLamaj, Anna
dc.date.accessioned2018-02-21T07:25:08Z
dc.date.available2018-02-21T07:25:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10956
dc.description.abstractΗ αξία που δίδεται στους φυσικούς πόρους ποικίλλει ανάλογα με το χώρο και τον χρόνο, η θεμελιώδης σημασία τους ωστόσο, για την ευημερία, την υγεία και τη διαβίωση του ανθρώπου, είναι αδιαμφισβήτητη. Εντούτοις, η απώλεια και η υποβάθμιση των οικοτόπων και των ειδών παγκοσμίως, συνεχίζεται με αμείωτο και συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Η μεγάλη χρηματική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών θα έπρεπε από μόνη της να παρέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την επιτακτική ανάγκη επένδυσης στην προστασία των φυσικών πόρων. Εντούτοις, η προθυμία διάθεσης οικονομικών πόρων για αυτές τις υπηρεσίες είναι προς το παρόν σε χαμηλή. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εξετάσθηκαν τα οικονομικά οφέλη των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την έλλειψη προθυμίας για την εφαρμογή τους. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας επιστημονικών άρθρων με επίκεντρο την αξία της φύσης για τον άνθρωπο και την οικονομία, μελετήθηκαν οι αιτιώδεις παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη επενδύουν στο φυσικό τους κεφάλαιο. Παράλληλα, εξετάσθηκε η διαδικασία που πλαισιώνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον πιθανό τομέα και το ύψος των επενδύσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εφαρμογή οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε μια περιοχή, φροντίζοντας παράλληλα για την προστασία του οικοσυστήματος. Μέσω αυτών επίσης, μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα περιβαλλοντικά μοντέλα προστασίας με στόχο την οικονομική ευημερία μιας περιοχής, έχοντας πάντα υπόψιν πως το περιβάλλον είναι ένα πολύτιμο αγαθό και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται παγκοσμίως.el
dc.format.extent55el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ αξία της φύσης: οικονομικά οφέλη των οικοσυστημικών υπηρεσιών και προθυμία επένδυσης στην προστασία της φύσηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίαςel
dc.description.abstractENThe value we place on the services nature provides, varies in space and time, but these fundamental resources are extremely important to human well-being, health and livelihoods. Regardless, the global loss and degradation of habitats and species continue at an increasing pace. The large monetary value of ecosystem services should in itself provide sufficient evidence of the urgent need to invest in the protection of natural resources. However, the willingness of nations to allocate financial resources for these services is currently low. The aim of this thesis is to examine the economic benefits of ecosystem services in conjunction with the lack of willingness to implement them. For this purpose, a study of scientific articles focused on the value of nature and of biodiversity, for mankind and the economy, was conducted. The causal factors that determine how nations invest in their physical capital have been studied, whereas at the meanwhile, the process surrounding decision-making on the possible sector and the level of investment that may take place, has been thoroughly examined. The results showed that the implementation of ecosystem services can bring significant economic benefits, while helping to protect the environment. Furthermore, appropriate environmental models can be formulated in order to enhance the economic prosperity of a region. Finally, we should always bear in mind that nature is of vital importance for mankind, and thus it should be respected globally.el
dc.contributor.masterΒιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογίαel
dc.subject.keywordΟικοσυστήματαel
dc.subject.keywordΠεριβάλλον -- Οικονομικές απόψειςel
dc.subject.keywordΠροστασία του περιβάλλοντοςel
dc.date.defense2018-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»