Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαντουβάκης, Άγγελος
dc.contributor.authorKarakasnaki, Maria
dc.contributor.authorΚαρακασνάκη, Μαρία
dc.date.accessioned2018-01-26T06:28:33Z
dc.date.available2018-01-26T06:28:33Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10899
dc.description.abstractΗ λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ποιότητας και ασφάλειας, όπως ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης των πλοίων (ISM Code). Παρά τον υποχρεωτικό του χαρακτήρα, πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του και συνεπώς πολλοί ερευνητές τονίζουν πως η ύπαρξη επιπλέον προτύπων διασφάλισης ποιότητας (όπως τα πρότυπα ISO 9000) πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των εταιρειών, ενώ άλλοι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση ολιστικών φιλοσοφιών διοίκησης ποιότητας, όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων διοίκησης παρεμποδίζεται από λάθη που συνήθως αποδίδονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Τα λάθη αυτά απειλούν την εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων, ενώ τονίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης νέων διαδικασιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό με στόχο να αντιμετωπιστούν αυτές οι αστοχίες. Συνεπώς, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία των εταιρικών στρατηγικών και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για την εστίαση σε νέα και καινοτόμα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, η παρούσα διατριβή εισάγει για πρώτη φορά την καινοτόμα έννοια των φιλοσοφιών γύρω από το ανθρώπινο ταλέντο στις ναυτιλιακές εταιρείες. Επιπλέον, ακολουθώντας μία διαφορετική προσέγγιση από άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία, η παρούσα διατριβή στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κώδικα ISM σε αναλογία με την αποτελεσματικότητα των προτύπων ISO 9001 σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, για πρώτη φορά εξετάζεται η επίδραση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κώδικα ISM στην απόδοση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ πραγματοποιείται και διαφοροποίηση ανάμεσα στις εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με ISO και στις υπόλοιπες. Η συγκεκριμένη διατριβή επιβεβαιώνει την εφαρμογή της ΔΟΠ στο χώρο της ναυτιλίας ενώ εξετάζει και τις επιπτώσεις της στα αποτελέσματα. Επιπλέον, αναλύεται ταυτόχρονα η επιρροή μίας συγκεκριμένης μεταβλητής της ΔΟΠ (δέσμευση στην ποιότητα από την ανώτατη διοίκηση) σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα του Κώδικα ISM πάνω στην απόδοση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζεται κατά πόσο οι αντιλήψεις των διοικούντων σχετικά με τη φύση του ανθρώπινου ταλέντου επηρεάζουν την επιτυχία συστημάτων διοίκησης ποιότητας στον κλάδο της ναυτιλίας.el
dc.format.extent206el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleThe impact of quality management system (ISO standards, ISM Code, TQM) on the management and performance of shipping companiesel
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENShipping service operations are characterized by the implementation of quality and safety management systems, such as the ISM Code. Although mandatory, many shipping companies encounter difficulties in successfully responding to the ISM Code‘s requirements and as a consequence various authors in the literature have demonstrated that additional quality standards (i.e. ISO 9000 series) should be an integral part of a shipping company‘s management processes, while other authors argue in favor of the dissemination of holistic quality management philosophies inside shipping companies, such as Total quality management (TQM). However, the successful implementation of these management systems is significantly impeded by failures mainly attributed to the human factor, posing a threat to the fulfillment of organizational goals and calling for the adoption of new employee management schemes that will tackle these inconsistencies. In this regard, acknowledging the critical role of the human factor in determining the outcomes of any management strategy and responding to the call for focusing on new and innovative human resource concepts, this thesis introduces for the first time the application of the novel talent philosophies in the shipping industry. Moreover, this thesis takes a different approach from previous studies in the literature and aims to evaluate the ISM Code effectiveness by drawing analogy from similar applications of ISO 9001 effectiveness in service companies. For the first time the impact of the effective implementation of the ISM Code on shipping company performance is evaluated, while this relationship is also examined among ISO and non-ISO certified shipping companies. This thesis also adds upon the limited empirical evidence on TQM implementation issues in the shipping sector, while it also investigates the joint implications of a certain TQM dimension (top management commitment to quality) and ISM Code effectiveness on performance outcomes. Finally, the present thesis examines the degree to which managers‘ perceptions regarding the nature of human talent condition the success of quality management initiatives in the shipping industry.el
dc.subject.keywordΚώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης των πλοίωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση oλικής ποιότηταςel
dc.subject.keywordΑπόδοσηel
dc.subject.keywordΤαλέντοel
dc.subject.keywordInternational Safety Management Codeel
dc.subject.keywordISM Codeel
dc.subject.keywordTotal quality managementel
dc.subject.keywordPerformanceel
dc.subject.keywordTalentel
dc.subject.keywordTalent managementel
dc.subject.keywordTalent philosophiesel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»