Show simple item record

dc.contributor.authorΛιάρος, Γεώργιος Σ.
dc.date.accessioned2018-01-18T11:48:58Z
dc.date.available2018-01-18T11:48:58Z
dc.date.issued2017-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10649
dc.description.abstractΚύριο αντικείμενο της μελέτης μας, είναι η εταιρεία φυσικών καλλυντικών Apivita, και πως αυτή επιλέγει και υλοποιεί τα επενδυτικά της σχέδια, με σκοπό να διατηρήσει ή να βελτιώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της, έναντι των ανταγωνιστών της. Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια. Πως αξιοποιεί τα στοιχεία, που αντλεί από τις λογιστικές καταστάσεις, από την ανάλυση SWOT, την ανάλυση PEST, το Business Model Canvas, την Μελέτη Εφικτότητας, τις Τεχνικές Προεξόφλησης και τους Αριθμοδείκτες. Αναλύουμε διεξοδικά το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, και κατ' επέκταση τις δυνάμεις που έχει η εταιρεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές, για να διαπιστώνουμε ότι έχει ηγετική θέση, στον κλάδο της κοσμετολογίας, ο οποίος διαφαίνεται να έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η ανάλυση είναι επιτακτική, γιατί βοηθά την διοίκηση της εταιρείας, στην αποτελεσματικότερη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Έτσι από την μελέτη, αναμένουμε να σκιαγραφήσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, γεγονός που θα της επιτρέψει, είτε να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, είτε να προβεί σε τυχόν αλλαγές. Η διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, χρησιμεύει και στη πρόγνωση της μετέπειτα πορεία της επιχείρησης. Η ορθή ερμηνεία των στοιχείων, είναι και το δυσκολότερο κομμάτι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στα πλαίσια της μελέτης επιβεβαιώσαμε την καλή οικονομική θέση της εταιρείας, η οποία εμφανίζει κερδοφορία σε όλο το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, παρά την οικονομική κρίση. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στην εξωστρέφεια της και στις επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνεπώς μπορεί να δικαιολογήσει και να τεκμηριώσει, τυχόν αίτημα χρηματοδότησης της, μέσω κάποιου χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή μέσω των μετόχων της, με σκοπό τις επενδύσεις, ώστε να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑνάλυση βιωσιμότητας εταιρίας φυσικών καλλυντικώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe main subject of this study is to examine the natural cosmetic company of Apivita and her decision on how to implement her investment plans in order to maintain or even to improve the company's advantage over the competition. This study is going to accurately demonstrate all the necessary instruments regardless the findings and always in conjunction with the company's investment plans. In addition, a number of valuable information is going to be extracted through the findings from all the financial reports, the SWOT Analysis, PEST Analysis, the Business Model Canvas, the Accounting Ratios, and the Feasibility Studies. Moreover, it is also presented in a detailed way the environment that the company operates within Greece as well as internationally, trying to identify the company's strengths, weaknesses, opportunities and threats in cosmetology, as one of the leading companies globally in the field. This analysis appears to be of vital importance for the company since the governing body of Apivita since after that, it will be able to take a series of strategic decisions for the company's finances. As a result, it is expected to find out more about the company's financial condition, giving her the opportunity either to continue being the global leader or to adjust her movements within the field. It is important to point out that this financial analysis will be of vital importance for the company's future strategic position. Thus, the correct implementation of the findings seems to be one of the hardest issues of this study. During the study, the excellent financial condition of Apivita was evident, allowing her a substantial profitability through the examined period and although the prolonged financial crisis that has heat the country. The willingness of the company for exports as well as her investments on the field of Research and Development, remains the only evident explanation for her good financial condition. As a result, the company can justify any possible willingness for Finance through any financial institution, or even through the shareholders, in order to maintain her strategic advantage within the fieldel
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)el
dc.subject.keywordΦυσικά καλλυντικάel
dc.subject.keywordΑνάλυση SWOTel
dc.subject.keywordΑνάλυση PESTel
dc.subject.keywordBusiness modelel


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»