Show simple item record

dc.contributor.advisorΖήσης, Βασίλειος
dc.contributor.authorΚάραλη, Μαριλένα
dc.date.accessioned2018-01-11T12:36:03Z
dc.date.available2018-01-11T12:36:03Z
dc.date.issued2017-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10485
dc.description.abstractΣημαντικό κίνητρο για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτέλεσε η εμπειρία που αποκόμισα, για τρεις σχεδόν δεκαετίες εργασιακού βίου, στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που στην πορεία συγχωνεύθηκαν στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας μας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από 01.01.17 όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ. Η επιλογή του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αποτέλεσμα της γνώμης που διαμόρφωσα όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία πέντε χρόνια που κατέχω θέση ευθύνης, στο πλέον σημαντικό τμήμα Προϋπολογισμού, ως προς την αναποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, απόρροια της οποίας είναι τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έρχονται κατά καιρούς στο φως της δημοσιότητας των οποίων τις συνέπειες βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Για τη σύνθεση της παρούσας, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση και η θεμιτή χρήση πηγών, κυρίως για την ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση του θέματος, που αναλυτικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Είναι γεγονός πως η χώρα μας διέρχεται μια από τις σπουδαιότερες περιόδους στην ιστορία της ως προς τη δημοσιονομική πολιτική της. Η απότομη οικονομική προσαρμογή της χώρας μας, ως απόρροια του 1ου Μνημονίου τον Μάιο του 2010 προς αποφυγή της χρεοκοπίας, όπως και των μετέπειτα μνημονίων αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, μέρος του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Υπό το πρίσμα αυτό και προς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ακεραιότητας και λογοδοσίας από τους φορείς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα για την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και της μη χρηστής διοίκησης που καθημερινά εντοπίζονται στη λειτουργία των Δημοσίων Φορέων, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια σημαντική προσπάθεια για υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου προτύπων και αρχών εντός του οποίου πρέπει να δραστηριοποιούνται αυτοί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προσπάθεια θέσπισης πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να διέπει το Ελληνικό Δημόσιο για εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δημόσιας διακυβέρνησης κινείται εντός των επίσημων διεθνών πρακτικών, όπως αυτές αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που από τα πρώτα δείγματα αποτυπώνεται με θετικό πρόσημο ως προς την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς. Είναι σαφές, ότι βασική επιδίωξη του Δημόσιου Τομέα αποτελεί η ευημερία του συνόλου της κοινωνίας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης. Όμως, η ανταγωνιστικότητα απαιτεί χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών, μέρος των οποίων αποτελεί ο εσωτερικός έλεγχος, ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του. Η ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό έλεγχο, ενδυναμώνει τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και βελτιώνει με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τη διαχείριση κινδύνων, την αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων, την κανονιστική συμμόρφωση, τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης και την εταιρική διακυβέρνηση.el
dc.format.extent130el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα: η περίπτωση του ΕΦΚΑel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENAs of 2008 Greece is facing a severe a prolonged financial crisis. The 1st MoU in May 2010 lead to a steep economic adjustment of our economy and also made it imperative to implement a long-term plan to restructure the Greek economy, part of which is the modernization of the Public Administration. As a result, a major effort has been made in recent years to adopt an integrated institutional framework of standards and principles under which Public Administrations should operate in order to avoid corruption and mismanagement in public money. The effort to establish an internal control framework under which Greek State should regulate in order to comply with European public governance standards follows the official international practices as described in the Institute of Internal Auditor's Manual. The first results show a positive sign in dealing with corruption cases. Internal control (strengthen from internal control systems) improves risk management, human resources utilization, regulatory compliance and governance in an economical and cost-effective manner. Under law 4387/2016 EFKA was created. Under EFKA all former main public pension funds were merged. EFKA will be an economic unit, complex in terms of subject, with a variety of specialized operating segments, whose work will be developed in several decentralized areas and will employ a large number of employees. Therefore, an internal system control will ensure the implementation of the Management's objectives and decisions. Up to the drafting of this work, EFKA had not adopt an organizational chart and in conjunction with the transition period under which will operate initially the weaknesses, errors and omissions that have been "inherited" in the newly established body are highlighted. It is vital to address these issues in order to achieve balance between the economic viability and the adequacy of the social protection of our country's social security system. Given the timing of the EFKA creation, the conclusions drawn from this work could be taken into account for the adoption and development of a proper internal control system for "shielding" EFKA and therefore achieving its mission. The success of requires change of culture and also review/change of the current situation. This work aims in identifying the need for internal control and its systems, as it is perceived in employees' consciousness. It presents the current situation in EFKA as regards the organizational / administrative structure and internal audit. The main conclusions for this research are summarized below:  For former public pension funds, the lack of financial statements, the failure to keep assets registry (as a result of the inadequacy of the accounting system), the existence of cases of mismanagement, the absence of job descriptions and tasks and the overlapping of responsibilities are the main dysfunctional factors that highlight the inefficiency of internal control systems.  Generally, internal control is minimal, although the participants consider it to be very important. The situation was similar to the former public pension funds which also lacked a well-organized and clearly defined internal control system and a relevant department to assess the adequacy, effectiveness and efficiency of the internal control system. Although EFKA has mechanisms of financial and administrative control, as well as regulatory compliance mechanisms, they are inadequate. The precarious management of the survival of the Greek Public Pension System, before and after the merger of Public Pension Funds into a single entity, essentially minimizes the setting of strategic objectives, and planning at all levels of administration. More generally, for Public Administration, it is imperative, especially in the current period of the ongoing economic crisis, to operate within a sound framework of rational and good governance. The political system of the past decades has accepted a system of customer relations in the country's governance by not taking measures to restore the competitiveness of the economy. It established the practice of high budget deficits, tolerance of delinquency and wastage of public money, concealing the real facts.el
dc.contributor.masterΛογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμώνel
dc.subject.keywordΕλεγκτική (Λογιστική)el
dc.subject.keywordΕσωτερικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΔημόσιος τομέαςel
dc.subject.keywordΈρευναel
dc.subject.keywordΕνιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»