Show simple item record

Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο του χειρουργείου

dc.contributor.advisorΠολλάλης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΖηλακάκη, Κεράσα
dc.date.accessioned2018-01-11T11:20:46Z
dc.date.available2018-01-11T11:20:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10475
dc.description.abstractΗ αυστηρότητα και ο τύπος δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Καθαρή διοίκηση δεν μπορεί να καθοδηγήσει στις εξελίξεις λόγω διόγκωσης των περιορισμών και των αγκυλώσεων. Η ιεραρχία από μόνη της μόνο προβλήματα δημιουργεί αφού η από θέσεως ισχύς προκαλεί αδυναμίες, τόσο στον ίδιο που την ασκεί αφού δεν βελτιώνεται προς μια πιο ανώτερη πνευματικά εξουσία, στον άλλο που τη δέχεται αφού εξελίσσεται σε ένα εξαρτώμενο αποδέκτη τυπικής ισχύος και στην ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης αφού αληθινή προσέγγιση και εμπιστοσύνη ποτέ δεν αναπτύσσονται μεταξύ τους. Με πυξίδα αυτές τις αξίες και όπλο την ενσυναίσθηση οι χειρουργικές ομάδες θα αποφύγουν τις απειλές της πνευματικής καταπόνησης, των επιδράσεων της σωματικής κόπωσης και της ψυχολογικής φθοράς που λόγω του εργασιακού αντικειμένου η θεραπεία και η διατήρηση της υγείας και της ζωής απειλούν να μετατρέψουν τους χειρουργικούς χώρους σε πεδία μαχών για τη ζωή αλλά με κόστος το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό απαιτεί εκτός της εξειδίκευσης, υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και συναισθηματική ευφυΐα που θα εξασφαλίσουν τα εργαλεία, τους τρόπους και τις ικανότητες για επιτυχία. Τόσο η βιβλιογραφική έρευνα που απόδειξε το σημαντικό ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων και του προσωπικού στα χειρουργεία όσο και η ενδεικτική έρευνα που εκτελέστηκε, έδειξαν ότι υπάρχει ακόμη χώρος για εξέλιξη στον τρόπο εξάσκησης της διοίκησης και στην αντίληψη της ανάγκης για αναπροσαρμογή των δεδομένων στις χειρουργικές ομάδες κυρίως με αναθεώρηση των κριτηρίων μέτρησης της παραγωγικότητας και ιδιαίτερα στο παρανομαστή του κλάσματος υπολογισμού της που αφορά στην κατανάλωση πόρων. Η έννοια της προστασίας των πόρων από την ποιοτική φθορά είναι κάτι που καλείται να αναλάβει να εξασφαλίσει η συναισθηματική νοημοσύνη.el
dc.format.extent147el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο του χειρουργείουel
dc.title.alternativeEmotional intelligence in surgeryel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENRigority and stress do not produce the expected results. Pure management cannot guide improvement due to the expansion of constraints and rigidities. The hierarchy in itself creates problems only because power derived from the hierarchical level poses weaknesses to the one who exercises it since it does not link to a higher spiritual power, to the other who receives it, since it evolves into a dependency to formalities and finally to the quality of the relationship since open approach and trust never grow between each other. Avoiding to these impediments and empowering the surgical teams, the probabilities to avoid the threats of mental strain, the effects of physical fatigue and the psychological deterioration that due to the duty of the treatment and preservation of health and life threaten to transform the surgical theater into battlefields for life but at the expense of medical and nursing staff. This requires, in addition to specialization, high levels of empathy and emotional intelligence that will guarantee the tools, the ways and the skills needed to succeed. Both the bibliographic research that demonstrated the important role of emotional intelligence in leading operations and staff in surgeries as well as the indicative research all has revealed that there is still free space for improvement. It‟s necessary for the surgery unit to review of productivity measurement criteria and to reengineer, particularly in the denominator of its resource consumption computation. The concept of resource protection from quality deterioration is something that emotional intelligence is supposed to assume.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΟργάνωση και διοίκησηel
dc.subject.keywordΗγεσίαel
dc.subject.keywordΕνσυναίσθησηel
dc.subject.keywordΈμπνευσηel
dc.subject.keywordΠαρακίνησηel
dc.subject.keywordΕνδυνάμωσηel
dc.subject.keywordΑυτοανάπτυξηel
dc.subject.keywordΑυτοεξέλιξηel
dc.subject.keywordEmotional intelligenceel
dc.subject.keywordManagementel
dc.subject.keywordLeadershipel
dc.subject.keywordEmpathyel
dc.subject.keywordInspirationel
dc.subject.keywordMotivationel
dc.subject.keywordEmpowermentel
dc.subject.keywordSelf-developmentel
dc.subject.keywordSelf-improvementel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»