Show simple item record

Καινοτόμες startup με την χρήση κρυπτονομισμάτων

dc.contributor.advisorΦίλιππας, Νικόλαος
dc.contributor.authorΓεωργακοπούλου, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2018-01-09T11:48:19Z
dc.date.available2018-01-09T11:48:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10426
dc.description.abstractΗ σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας που, σχεδόν, καθημερινά αναδεικνύει νέες πρακτικές κι εφαρμογές, κατάλληλες για την γρηγορότερη διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών. Ως εκ τούτου, η τεχνολογία συνιστά ένα εύφορο πεδίο δράσης για τους νέους επιχειρηματίες, που επιδιώκουν την άμεση επιτυχία με, όσο το δυνατό, μικρότερο οικονομικό κόστος. Διέξοδος σε αυτό αποτελεί η νέα μορφή επιχειρηματικότητας, η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Οι startup επιχειρήσεις, όπως είναι διεθνώς γνωστές, αξιοποιούν στο έπακρο την τεχνολογία, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας σημαντικά κέρδη στους ιδρυτές τους. Η τεχνολογική πρόοδος, όμως, έχει καταστεί τόσο εκτενής ώστε πλέον είναι δυνατή και η διεκπεραίωση πληρωμών ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων ή κρυπτονομισμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών είναι το πολύ δημοφιλές σήμερα Bitcoin που η χρήση του επεκτείνεται διεθνώς, αν και ακόμα υπάρχουν επιφυλάξεις. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως αποτελεί περισσότερο επένδυση παρά μία μέθοδο πληρωμών, με την κλασική έννοια του χρήματος, όπως όλοι γνωρίζουν σήμερα, διότι η αξία του αυξομειώνεται ανάλογα με την προθυμία των χρηστών να αποκτήσουν τα κρυπτονομίσματα αυτά. Για τον λόγο αυτό θα αναφερθούμε και στα δέκα μεγαλύτερα σε χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή κρυπτονομίσματα με αναφορά στον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας τους και στις διαχρονικές διακυμάνσεις των τιμών τους μέχρι τις 31/10/2017. Με την παρούσα εργασία λοιπόν επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί το εννοιολογικό περιεχόμενο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και του συσχετισμού της με το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin και την συνεισφορά του ψηφιακού νομίσματος στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα του ως νέο μέσο συναλλαγών, καθώς και ως ένα καινοτόμο σύστημα πληρωμών.el
dc.format.extent96el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΚαινοτόμες startup με την χρήση κρυπτονομισμάτωνel
dc.title.alternativeInnovative start up with the use of cryptormsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENModern society is characterized by the widespread use of technology that almost daily reveals new practices and applications suitable for the quicker execution of daily operations. Therefore, technology is a fertile field of action for young entrepreneurs who seek immediate success with the smallest economic cost possible.The solution for this scope is the new form of entrepreneurship, start up entrepreneurship. Start-up businesses, as they are internationally known, make the most of technology by offering innovative products and services, providing significant profits to their founders. Technological progress, however, has become so extensive that it is now possible to process payments electronically, using digital coins or cryptorms. A today’s typical example of these is the very popular Bitcoin that its use is expanding internationally, although there are still some reservations. Nevertheless, it is worth mentioning that it might constitutes more an investment than one payment method, with the classical concept of money as we all know today, because its value fluctuates depending on the willingness of the users to acquire this cryptocurrency. That is why we will refer to the ten largest capitalization charts with reference to their different mode of operation and their price fluctuations over time until 31/10/2017. This paper seeks to clarify the conceptual content of the emerging entrepreneurship as well as its association with the Bitcoin digital currency and the contribution of digital currency to business functions, highlighting its usefulness as a new medium of exchange, as well as an innovative payment system.el
dc.contributor.masterMBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμούel
dc.subject.keywordStartup επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.subject.keywordΨηφιακές συναλλαγέςel
dc.subject.keywordBitcoinel
dc.subject.keywordStartup businessesel
dc.subject.keywordInnovationel
dc.subject.keywordDigital transactionsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»