Show simple item record

Μέθοδος μείωσης κόστους σε μονάδες υγείας - το lean management

dc.contributor.advisorΠολλάλης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΣουμαλεύρη, Μερόπη
dc.date.accessioned2017-11-23T07:46:16Z
dc.date.available2017-11-23T07:46:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10207
dc.description.abstractΤο Lean Management εφαρμόζεται στην παραγωγή, όταν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών στην υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προκύπτουν από ποικίλους ενδιαφερόμενους. Κατά συνέπεια, η λιτή σκέψη εφαρμόζεται συχνότερα στην υγειονομική περίθαλψη με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του άσκοπου χρόνου, καθώς και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και των εργαζομένων. Το Lean Management στις υπηρεσίες υγείας προσφέρει στους ηγέτες πολλές δυνατότητες για την ίδρυση επαγγελματικών οργανώσεων υγείας που βασίζονται στη διαδικασία. Πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της λιτής σκέψης στις υπηρεσίες υγείας, είναι σημαντικό να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση του νοσοκομείου και να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της λιτής σκέψης. Το Lean Management στοχεύει ουσιαστικά στη δημιουργία αξίας χωρίς απόβλητα. Οι δραστηριότητες που προσθέτουν αξία πελάτη διευρύνονται και συντονίζονται με τον βέλτιστο τρόπο. Η μη προστιθέμενη αξία ή οι περιττές δραστηριότητες εξαλείφονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες με ισχυρή εστίαση στους πελάτες. Αυτή η βασική αρχή του Lean Management μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες ενός νοσοκομείου ή μιας κλινικής και συνεπώς στις ανάγκες των ασθενών. Επομένως, με βάση αυτές τις γνώσεις, οι στόχοι βελτιστοποίησης, το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι μέθοδοι και η συνοδευτική διαχείριση των αλλαγών μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες ενός νοσοκομείου. Συμπερασματικά, οι αρχές του Lean Management τηρούν την υπόσχεση ότι θα μειώσουν ή θα εξαλείψουν τον χρόνο, τα χρήματα και την ενέργεια που χάνονται στην υγειονομική περίθαλψη, δημιουργώντας ένα σύστημα που είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των ασθενών.el
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜέθοδος μείωσης κόστους σε μονάδες υγείας - το lean managementel
dc.title.alternativeMethod of cost reduction in health units - lean managementel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENLean Management applies to production when healthcare service organizations face situations arising from a variety of stakeholders. As a result, simple thinking is more often applied to healthcare to increase productivity and reduce unnecessary time, as well as to improve customer and employee satisfaction. Lean Management in Health Services offers leaders a lot of opportunities to set up process-based health-based professional organizations. Before starting to apply simple thinking to health services, it is important to analyze the current state of the hospital and assess the suitability of the planned activities of simple thinking. Lean Management essentially aims to create value without waste. The activities that add value to the client are expanded and coordinated in the best way. Non-added value or unnecessary activities are eliminated. This results in efficient and efficient processes with a strong focus on customers. This basic principle of Lean Management can also be applied to the specific conditions of a hospital or a clinic and thus to the needs of patients. Therefore, based on this knowledge, optimization goals, project timing, methods and accompanying change management can be tailored to the specific needs of a hospital. In conclusion, the Lean Management authorities keep the promise of reducing or eliminating time, money and energy lost to healthcare, creating a system that is effective.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΚόστοςel
dc.subject.keywordΛιτή διαχείρισηel
dc.subject.keywordΜείωση κόστουςel
dc.subject.keywordΜονάδες υγείαςel
dc.subject.keywordCostel
dc.subject.keywordCost reductionel
dc.subject.keywordHealth unitsel
dc.subject.keywordLean managementel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»