Show simple item record

Άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης - ο κλάδος των φυσικών καλλυντικών

dc.contributor.advisorΚοκορέ, Ιωάννα
dc.contributor.authorΚαρυστινός, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned2017-11-13T13:48:49Z
dc.date.available2017-11-13T13:48:49Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10154
dc.description.abstractΗ τελευταία πενταετία ήταν δυστυχώς για την Ελλάδα μια από τις χειρότερες περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας της. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Παγκόσμια αγορά το 2008 με την κατάρρευση και χρεοκοπία της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, με αποτέλεσμα τη χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η κρίση κρατικού χρέους, της οποίας ο πιο λεπτός κρίκος ήταν η Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν Ιρλανδία και Πορτογαλία. Η οικονομική εικόνα της Ελλάδας έχει επηρεαστεί αρνητικά προς το εξωτερικό και κυρίως η ελκυστικότητα της ως χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εισαγωγή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δεν έλυσε τα μακροχρόνια δομικά προβλήματα της οικονομίας και αντίθετα συντηρεί μια ρευστή κατάσταση. Το Οικονομικό, το επιχειρηματικό και το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει αμφισβητηθεί τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, δημιουργώντας αμφιβολίες για την δυνατότητα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, επηρεάζοντας άμεσα τις ξένες και τις τοπικές επενδύσεις. Η κρίση ταυτόχρονα προκάλεσε συζητήσεις για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των εθνικών οικονομικών στόχων και των πολιτικών που εφαρμόζονται, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων Επενδύσεων ως μια λύση για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στην εργασία θα αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση και θα διερευνηθούν οι παράγοντες που δημιουργούν την δυνατότητα των εταιρειών να προσφύγουν σε ξένα κεφάλαια και οι συνέπειες που επιφέρουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Θα γίνει παρουσίαση της ιστορικής, γεωγραφικής και ανά κλάδο εξέλιξης των εισροών και των εκροών άμεσων ξένων επενδύσεων για την ελληνική περίπτωση. Θα εξεταστεί δηλαδή αν οι άμεσες ξένες επενδύσεις συνεισφέρουν στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της χώρας μας. Θα παρουσιαστεί η περίπτωση 2 εταιρειών με ενασχόληση στον κλάδο των φυτικών καλλυντικών και θα συγκριθούν τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ομίλων συμφωνα με τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΆμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης - ο κλάδος των φυσικών καλλυντικώνel
dc.title.alternativeForeign direct investment of Greek business in Europe during the economic crisis - the market of natural productsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe last five years was unfortunately for Greece one of the worst periods of its modern history. The global economic crisis of 2008 with the breakdown and declared bankruptcy of Lehman Brothers resulted in the worst financial crisis, after the big recession. A consequence of this was the sovereign debt crisis who’s most vulnerable country was Greece followed by Ireland and Portugal. Greece’s economy outwards the global economy was negatively affected and mostly its attractiveness as a host country for investments. Although Greece’s introduction into the ESM was meant to solve its long-term fundamental economic problems, it didn’t. The country’s economic, financial and investing environment has been a subject of dispute from Greek investors as well as foreigners, producing doubts for its capacity to recover from the crisis, which is affecting directly its foreign and local investments. The crisis at the same time caused the need of redefining the national economic and political applied strategies with great interest to the investment attraction effort as a solution to reverse the general negative mood and restart the economy. The purpose of this project is to analyze the current situation and investigate the producing factors of a firm’s capacity to resort to foreign capitals and the foreign direct investment’s results in our country. There will be a historical, geographical and sectoral presentation of foreign direct investment inputs and outputs for Greece. More specifically this project will investigate the contribution of foreign direct investment into the Greece’s gross domestic product. Also this project will analyze the case of two companies in the natural cosmetic products industry and it will compare their foreign direct investment’s results based on the financial ratios of the groups.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΆμεσες ξένες επενδύσειςel
dc.subject.keywordΚλάδος φυσικών καλλυντικών στην Ελλάδαel
dc.subject.keywordΕλληνικές επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΑκαθάριστο Εγχώριο Προϊόνel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordForeign direct investmentsel
dc.subject.keywordFactors affecting FDIel
dc.subject.keywordNatural cosmetics industry in Greeceel
dc.subject.keywordGreek companiesel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»