Show simple item record

Σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης δεδομένων κοινωνικών δικτύων με εφαρμογή στην εκπαίδευση

dc.contributor.advisorΔουλκερίδης, Χρήστος
dc.contributor.authorΟυλή, Μαρία
dc.date.accessioned2017-10-05T06:07:57Z
dc.date.available2017-10-05T06:07:57Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10035
dc.description.abstractΗ διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου στην εποχή μας, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει αποκτήσει μεγάλη ισχύ, σε όλους σχεδόν τους τομείς της καθημερινότητας (ενημέρωση, διασκέδαση, πολιτική, οικονομία, εμπόριο, εκπαίδευση κ.τ.λ.). Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η ανάδειξη του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως πηγή εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας. Συγκεκριμένα, εστιάζει στο Twitter, το πλέον διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για δημοσίευση σύντομων μηνυμάτων. Το μεγάλο πλήθος tweets που δημοσιεύονται καθημερινά παγκοσμίως, ο περιορισμός των χαρακτήρων των μηνυμάτων και η δυνατότητα αναφοράς της τοποθεσίας από την οποία δημοσιεύεται κάθε tweet (geolocated tweets), αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για τη σημαντικότητα της χρήσης του περιεχομένου, ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα χρήσιμα σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Η παρούσα εργασία επιχείρησε, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος, να συλλέξει δεδομένα από την πλατφόρμα του Twitter, τα οποία περιέχουν την πληροφορία της τοποθεσίας που αναρτήθηκαν. Με την προβολή τους στο χάρτη, επιτυγχάνεται η άμεση αξιοποίηση τους από τον εκάστοτε χρήστη, στο αντίστοιχο πεδίο ενασχόλησης του. Επιπλέον, παρουσιάστηκε και η μέθοδος Learning Analytics. Σύμφωνα με αυτή, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μάθησης, καθώς και του περιβάλλοντος που διεξάγεται. Για τη συλλογή των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το REST API και STEAMING API. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν, ελάχιστα δεδομένα περιείχαν τη γεωγραφική πληροφορία που είναι απαραίτητη για την προβολή τους στο χάρτη. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε το RESTful Web Service του Bing Maps, ώστε να επιτευχθεί η εύρεση και σύνδεση της γεωγραφικής πληροφορίας σε κάθε tweet.el
dc.format.extent105el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣύστημα γεωγραφικής απεικόνισης δεδομένων κοινωνικών δικτύων με εφαρμογή στην εκπαίδευσηel
dc.title.alternativeA system for geographic visualization of social data with application in educationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe continuous development of the Internet in recent years has brought significant changes in many areas of society. The phenomenon of social networking through the internet nowadays, has assumed enormous dimensions and has gained great power, in almost all areas of everyday life (information, entertainment, politics, economy, trade, education etc.). The purpose of this thesis is the content’s emergence of social media, as a source of voluntary geographic information. Specifically, it focuses on Twitter, the most popular social networking tool for publishing short messages. The large number of tweets that are published daily worldwide, the restriction of the messages’ characters and the possibility of referring every tweet’s location (geolocated tweets), are strong indications for the significance of content’s use, so that useful results will be exported in various areas of everyday life. The present thesis attempted, through the development of a system, to collect data from Twitter’s platform, which they contain the location’s information they have been posted from. With their projection on the map, is accomplished the immediate utilization by each user, in the corresponding field of his occupation. In addition, the method of Learning Analytics is presented. According to this, may be performed the analysis and presentation of the collected data, aiming the optimization of learning process and the environment that is conducted. For the collection of the results, the REST API and Streaming API were used. According to the collected results, minimum data contained the geographical information which is necessary for their projection on the map. Thus, RESTful Web Service of Bing Maps was used, in order to achieve the finding and linking the geographical information in each tweet.el
dc.contributor.masterΗλεκτρονική Μάθησηel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordΚοινωνικά δίκτυαel
dc.subject.keywordΜέσα κοινωνικής δικτύωσηςel
dc.subject.keywordΥπηρεσίες Ιστούel
dc.subject.keywordΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριώνel
dc.subject.keywordTwitterel
dc.subject.keywordLearning analyticsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»