Now showing items 1139-1158 of 11145

 • To νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 

  Στασινοπούλου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12-01)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι βασικότερες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Οι βασικές θεματικές ενότητες καλύπτουν τους ...
 • TQM και ISM στην ναυτική εργασία 

  Κοκώνα, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η ναυτιλία, αποτελεί πιθανότατα την πιο εκτεταμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία, καθώς η φύση της επιτρέπει ή απαιτεί την ανάμειξη και συμμετοχή ενός ευρύτατου φάσματος νοοτροπίας, κουλτούρας και πρακτικών. Σημαντικό ρόλο ...
 • TQM: Η περίπτωση των containerships και των λιμένων υποδοχής τους 

  Ρέλλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διαχείριση της ποιότητας και συγκεκριμένα στη διαχείριση της ποιότητας στη ναυτιλία και τα λιμάνια. Η εργασία δομείται μέσα από 6 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην έννοια της ...
 • Tracking error variance 

  Αναστασίου, Ρωσσέτος (2008-10-24)
  Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να πλαισιώσει την αξιολόγηση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μέσω του tracking error variance. Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το tracking error και να μελετηθούν οι ιδιότητες του, ...
 • Trade finance in shipping 

  Καραχάλιου, Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-11)
 • Trade marketing και η ροή της πληροφορίας: η σημασία της ανταλλαγής πληροφορίας και της τεχνολογίας 

  Βιτσαροπούλου, Δανάη (2014-01-28)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου της πληροφορίας στο trade marketing με σκοπό τη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου το οποίο εξηγεί τη σημασία της ανταλλαγής πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και πως ...
 • Trading activity and stock price volatility : evidence from the Greek stock market 

  Μπουμπουκιώτη, Ευτυχία (2006-11-06)
  In this dissertation the relationship between trading volume and stock return volatility is examined for the FTSE-20 Greek stocks. By using different measures of return volatility and trading activity, this study investigates ...
 • Trading spreads in implied volatility indices 

  Ρήγκου, Ελένη Λ. (2009-10-26)
 • Trading systems after the adoption of directive 2004/39/EC (MiFID) and the case of Greece : the alternative market (εναλλακτική αγορά) and the Athens Stock Exchange (Χρηματιστήριο Αθηνών) 

  Κόλια, Χριστίνα Ε. (2012-02-06)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τις αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων μετά την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής κοινοτικής Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, γνωστής ως ΜiFID. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου ...
 • Traffic load prediction in SDN/Open Flow Networks 

  Πετροπούλου, Θεώνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία πειραματική απόπειρα εφαρμογής τεχνικών μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη του φόρτου ενός δικτύου στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος SDN (Software-Defined Networking). Αξιοποιώντας ...
 • Trajectory data visualization : the visualhermes tool 

  Γκουτσίδης, Ιωάννης Σ. (2008-07-16)
  Composition of time and space in a unified data framework results into spatio-temporal databases. Spatiotemporal Database Management Systems (STDBMS) are able to process, manage and analyze spatiotemporal data. HERMES ...
 • Transshipment hubs: the case of Mediterranean ports and the prospects 

  Καντερέ Χριστοφορίδου, Σπυριδούλα; Kantere Christoforidou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
 • Travel Τime: ταξιδιωτικό γραφείο με δυνατότητα προσαρμοστικότητας και μοντελοποίησης χρηστών 

  Μαλλίδου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την κατασκευή ενός διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου. Το εξέχον στοιχείο αυτής της εφαρμογής είναι η προσαρμοστικότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, καθώς ...
 • Trust management on the smart grid 

  Παναγόπουλος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-27)
 • Trusted execution environment 

  Σόφιος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
 • Tο Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

  Τσίχλη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Εισαγωγή: Η δημοσιονομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί ένα τακτικό δημοσιονομικό δικαστήριο με μικτό χαρακτήρα. Οι φορολογικές διαφορές δεν το απασχολούν σχετικά. Θεωρείται ότι οι δικαστικές αρμοδιότητες του ...
 • Tο φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

  Κέφη, Βασιλική Β. (2005-12-01)
  Η διπλωματική εργασία αυτή εξετάζει το φαινόμενο της ημέρας, της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ένα από τα σημαντικότερα υπό εξέταση θέματα που απασχολούν τους επιστήμονες αλλά και τα στελέχη που εργάζονται στα ...
 • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

  Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
 • Uplink and downlink decoupling in future cellular networks 

  Σανταμούρης, Ιωάννης Μ.; Santamouris, Ioannis M. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
 • Use of entropy for malware identification 

  Ουρουμίδης, Αθανάσιος; Ouroumidis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
  Με την εξέλιξη του ίντερνετ όλο και περισσότερες συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Παράλληλα όμως με το λογισμικό που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία, δημιουργήθηκε και το κακόβουλο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»