Now showing items 1-20 of 56

 • Application of risk management techniques in estimating cost and duration of industrial projects 

  Αντωνοπούλου, Λουίζα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
 • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

  Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
 • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

  Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
 • Derivative products & currency technical trading rules 

  Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

  Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
 • Extreme value theory and value-at-risk : empirical evidence from the London Metal Exchange 

  Κατσιαβριάς, Δημήτριος Γ. (2007-10-29)
  Στην εργασία αυτή συγκρίνεται η προβλεπτική ικανότητα οκτώ διαφορετικών μεθόδων Αξίας–σε-Κίνδυνο (VaR), δηλαδή Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα GARCH (1,1) με κανονικά και t-Student κατανεμημένα ...
 • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

  Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
 • Risk analysis and risk management in critical infrastructures 

  Μοτάκη, Κατερίνα; Motaki, Katerina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
 • Risk and crisis management 

  Ζαδέ, Ασπασία (2008-11-18)
  Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν «αναταράξεις» σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη του κόσμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικρής ή μεγάλης κλίμακας ...
 • Risk management σε πληροφοριακά συστήματα 

  Καρνάβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
  Σκοπός της εργασίας είναι η διαχείριση της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση ρίσκου και στις δυσλειτουργίες και προτείνοντας τρόπους επίλυσης μέσα από το σωστό σχεδιασμό και την ...
 • Spillover of tail risk : an application to major european and US stock indices 

  Λατάνης, Γεώργιος-Νικόλαος (2007-07-05)
  International financial crises occurred during the past two decades have turned academic researcher’s attention to financial spillovers. Previous studies have dealt with and eventually detected return and volatility ...
 • Swap rates and economic conditions 

  Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
 • Value at risk for greek mutual funds 

  Βιδάλης, Μιχαήλ (2009-09-07)
 • Value versus growth 

  Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
  Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
 • Value-at-Risk and market risk : overview and an application to the Athens stock exchange 

  Περάκη, Ναταλία (2008-01-08)
  This paper provides an explanation of the significance of market risk for institutions and provides information on Value-at-Risk (VaR) methodologies as proposed by the Basel Committee on Banking Supervision and as implemented ...
 • Ανάλυση και διαχείριση τραπεζικών κινδύνων: εμπειρική εφαρμογή στο μοντέλο VaR 

  Παναγιώτου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Στη συνέχεια αναλύεται η διαχείριση των κινδύνων μέσα από τις μεθοδολογίες για το κάθε είδος ...
 • Ανάλυση και επισκόπηση υποσειγμάτων λειτουργικού κινδύνου 

  Ανδρεαδάκη, Παρασκευή (2005-12-01)
  Στην εποχή μας αναδύεται ο λειτουργικός κίνδυνος όλο και περισσότερο ως ένα μέτρο κινδύνου που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Συνεπώς, πρέπει να καταγραφούν οι περιπτώσεις τέτοιων συμβάντων, να αναλυθούν, να μετρηθεί ο ...
 • Ανάλυση της φερεγγυότητας των κατόχων πιστωτικών καρτών 

  Καρατζακαρδέσλερ, Άννα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  Η χορήγηση βραχυπροθέσμων πιστώσεων μέσω χορήγησης πιστωτικών καρτών, αποτελεί πλέον παγιωμένη τραπεζική πρακτική και στη χώρα μας. Κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους αυτής, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό ...
 • Διαχείριση ασφαλείας πληροφοριακού συστήματος γενικού νοσοκομείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

  Μίχα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)
  Οι ολοένα μεταβαλλόμενες απειλές των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων έχουν αυξήσει τους κινδύνους και κατ’ επέκταση την ανάγκη για ασφάλεια στα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής. Αντικείμενο της διπλωματικής ...
 • Διαχείριση έργου του νομικού αρχείου Δήμου Αθηνών : ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση, αρχειοθέτηση & ανάδειξη 

  Βελντές, Παναγιώτης Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της Διαχείρισης Έργων στη Δημόσια Διοίκηση. Αφού παρουσιάσουμε την αναγκαιότητα τόσο της ευρύτερης επιστήμης της Διαχείρισης Έργων, όσο και της ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»