Now showing items 1-20 of 46

 • A literature review on recommendation systems 

  Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
 • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

  Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
  Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
 • Anomaly detection for industrial control systems 

  Καπογιάννη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Artificial neural networks: an overview and applications 

  Θαλασσινού, Ιωάννα; Thalassinou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  H παρούσα εργασία μελετά την έννοια των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στον τομέα της Προβλεπτικής Αναλυτικής στην Ιατρική και στην Αναγνώριση Xειρόγραφων Ψηφίων. Το Τεχνητό Νευρικό Δίκτυο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ...
 • Classification of exploit kits 

  Τσιαμπά, Παρασκευή; Tsiampa, Paraskevi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Data analytics algorithms for multi-dimensional datasets: an image classifier to recognize different species of flowers 

  Αλεξάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Εκατοντάδες λουλούδια υπάρχουν στη γη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος όλων των έμβιων όντων όχι μόνο από αισθητική άποψη αλλά και για την ανθρώπινη ζωή σε πολλούς τομείς όπως η ιατρική επιστήμη, η βιομηχανία και το περιβάλλον. ...
 • Experimental evaluation of online classification models 

  Καλδερεμίδης, Αλέξανδρος - Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σε αυτή τη διατριβή συγκρίνουμε πειραματικά διάφορες μεθόδους άμεσης μηχανικής μάθησης (online machine learning) για κατηγοριοποίηση. O όρος "άμεση" αναφέρεται στο γεγονός ότι o κατηγοριοποιητής εξετάζει τα παραδείγματα ...
 • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

  Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
 • Hybrid machine learning architecture for phishing email classification 

  Κουτρουμπούχος, Κωνσταντίνος; Koutroumpouchos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
 • Image analysis in digital pathology based on machine learning techniques & deep neural networks 

  Αμερικάνος, Πάρις - Παναγιώτης; Amerikanos, Paris - Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η ανίχνευση περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. μιτώσεις ή ιστολογικές δομές) σε εικόνες Whole Slide (WSI) σε κλινικό περιβάλλον είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική και εντατική εργασία. Σε αυτήν τη διατριβή εξερευνούμε πρόσφατες ...
 • Machine learning in the field of information security 

  Kalachanis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Machine learning pipelines in serverless environments 

  Παρασκευουλάκου, Ευτέρπη; Paraskevoulakou, Efterpi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  H συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη μελέτη, ανάπτυξη, και υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών Μηχανικής Μάθησης σε Serverless περιβάλλοντα. Οι Serverless αρχιτεκτονικές με τη προώθηση του μοντέλου ...
 • Machine to Machine communications 

  Λιάσκου, Βασιλική Κ. (2013-01-18)
  Η εποχή της Μ2Μ επικοινωνίας έχει πλέον έρθει και αναφέρεται στην επικοινωνία των συσκευών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ή με πλήρη απουσία αυτής. Ο ρόλος του Μ2Μ είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μια ...
 • Medical image analysis with machine learning techniques and deep learning neural networks 

  Γιαννουλόπουλος, Γεώργιος; Giannoulopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης στη μηχανική όραση θα εξεταστούν ,ενώ ένα υποσύνολο αυτών των αλγορίθμων θα δοκιμαστεί στο πρόβλημα της ταξινόμησης δερματικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση ...
 • Recommender systems comparison 

  Συμεωνίδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορία. Πληροφορία την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί Αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέχει από απλά δεδομένα μέχρι βίντεο, μουσική ή προϊόντα Μεγάλα ...
 • Recommender systems using sentiment analysis 

  Κουτρίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-23)
  Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πληθώρα συστημάτων συστάσεων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν πολύτιμα δεδομένα όπως π.χ. τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ομοιότητες ...
 • Unsupervised AutoML: a study on automated machine learning in the context of clustering 

  Πουλάκης, Γιάννης; Poulakis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η μοντελοποίηση μεθόδων και διεργασιών Μηχανικής Μάθησης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπολογιστικά ακριβή, προϋποθέτει τεχνογνωσία στο τομέα της επιστήμης των Δεδομένων και πολλές φορές γνώση του τομέα του προβλήματος ...
 • Ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο με χρήση τεχνικών ημι-επιτηρούμενης μηχανικής μάθησης 

  Κατωπόδης, Βασίλειος Σ. (2014-09-01)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, θα μπορεί να ανακτά εικόνες με βάση τη θεματική ενότητα στην οποία ανήκουν. Το εργαλείο ουσιαστικά εξάγει γνώση ...
 • Ανάλυση βιοπληροφορικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης 

  Bajram, Ajdini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Οι τεχνολογίες που έχουν εφευρεθεί για την ανάλυση ενός κυττάρου καθιέρωσαν ένα νέο πλαίσιο για τη διερεύνηση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων (single cell). Οι επιστήμονες είναι σε θέση ...
 • Ανάλυση ηχητικών εγγραφών αστικού περιβάλλοντος και αναγνώριση πλαισίου 

  Φασιανού, Ζαΐρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Ο κόσμος είναι γεμάτος από ήχους. Μετά την όραση, η ακοή είναι η σημαντικότερη αίσθηση, με την οποία αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον. Εκ πρώτης όψεως, όλοι οι ήχοι φαίνεται να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Eν τούτοις έχουν ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»