Now showing items 1-20 of 20

 • Hedge funds : επισκόπηση των χαρακτηριστικών, επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και τρέχουσες εξελίξεις 

  Στρατίκος, Σταύρος (2007-01-23)
  Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουµε ένα θεσµό ο οποίος µετράει στις Η.Π.Α. πάνω από µισό αιώνα ζωής και µια δεκαπενταετία συνεχούς ανάπτυξης, τα hedge funds, θεσµός που στην χώρα µας δεν έχει καταστεί ακόµα ιδιαίτερα ...
 • Hedge funds : η στρατηγική του convertible arbitrage 

  Χωματάς, Δημήτριος Σ. (2008-02-13)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της στρατηγικής Convertible arbitrage που χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των hedge funds και αφορά την αγορά του μετατρέψιμου ομολόγου μιας εταιρείας και ...
 • Hedge funds : λειτουργία και το δίλημμα της ρυθμιστικής παρέμβασης 

  Ψάρρος, Στυλιανός (2008-10-03)
  Τα hedge funds ή όπως αλλιώς αποκαλούνται κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια. Είναι εκλεκτικές επενδυτικές κοινοπραξίες, τυπικά οργανωμένες ως ιδιωτικοί συνεταιρισμοί και συχνά ευρισκόμενες στο ...
 • Hedge funds : στρατηγικές και απόδοση 

  Μπάκας, Βασίλειος (2008-10-16)
  Το μέσο μέγεθος ενός hedge fund είναι $87 m. Πολλά μικρά funds, διαχειρίζονται ποσά γύρω στα $100m. ενώ οι μεγάλοι παίκτες διαχειρίζονται πάνω από $1 billion, π.χ. τα πέντε μεγαλύτερα hedge funds των ΗΠΑ διαχειρίζονται ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με τα hedge funds και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα hedge funds και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία τους. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα hedge funds με ...
 • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

  Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
  Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
 • Hedging pressure and inventories as determinants of commodity future returns 

  Χρυσικός, Δημήτριος Σ. (2014-02-20)
 • International bond portfolios: to hedge or not to hedge? 

  Μητρόπουλος, Ιωάννης Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

  Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
 • Predictabiblity in hedge fund returns 

  Κασκαντάνης, Χαράλαμπος (2006-11-10)
  Η διεθνής οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα όπως, αυτή διαμορφώνεται την τελευταία δεκαπενταετία, έχει δυσχεράνει και καταστήσει μη αποδοτικές τις ιδιωτικές επενδυτικές επιλογές. Στο μέσο αυτής της συγκυρίας, οι ...
 • The risk in the long / short hedge fund strategies 

  Κουρμπέτης, Βασίλειος Ε. (2011-02-07)
 • Αμοιβές διαχείρισης και απόδοσης στα hedge funds 

  Ανδρουτσοπούλου, Μαρία - Στυλιανή Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η βιομηχανία των hedge funds έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ...
 • Ανάλυση των στρατηγικών των hedge funds 

  Μερσινιάς, Νικόλαος Α. (2013-06-10)
  Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα μελετηθούν τα Hedge Funds και οι στρατηγικές τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται τι είναι τα Hedge Funds και η εξέλιξη τους στο χρόνο. Θα εξηγηθεί πόσα χρήματα και ποιοι μπορούν να επενδύσουν ...
 • Αναπαραγωγή των αποδόσεων των hedge funds 

  Ζάρκος, Βασίλειος (2008-10-24)
  In this thesis, they use a broad set of 21 traditional and option-like risk factors, significantly larger than the sets used in previous papers, in an attempt to capture as much systematic risk as possible. Our full sample ...
 • Αξιολόγηση απόδοσης μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για τις περιόδους 1999-2004 και 2001-2004 και κατασκευή δείκτη αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Γελαδά, Βαλσαμίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07)
  Σήμερα τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια μορφή επένδυσης που κερδίζει όλο και περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές αλλά και Οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κεφαλαιακές αγορές. Η δημοτικότητά τους ...
 • Έλεγχος της ύπαρξης αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των αποδόσεων της αγοράς και των εισροών "νέου χρήματος" στα αμοιβαία κεφάλαια 

  Γιαννοπούλου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Η τεράστια άνθηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία οδήγησαν στη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Σκοπός της διατριβής είναι να διερευνηθεί το θέμα των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των τιμών του ...
 • Εναλλακτικές μορφές επένδυσης : η περίπτωση των Hedge Funds 

  Ζαχαράκης, Κωνσταντίνος Π. (2006-11-15)
  Τα τελευταία χρόνια οι στάσιμες αποδόσεις στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτέλεσαν το κίνητρο για την αναβίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα Hedge Funds. Μεταξύ των εναλλακτικών μορφών επένδυσης, τα Hedge Funds ...
 • Λιόλιος, Νικόλαος 

  Λιόλιος, Νικόλαος (2004-12-20)
  Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται η κατάσταση του κλάδου, η τρέχουσα τάση που υπάρχει αυτήν την στιγμή στον κλάδο που είναι η παροχή προϊόντων hedge funds στην λιανική αγορά και τα προβλήματα του κλάδου. Έπειτα γίνεται ...
 • Τα hedge funds ως επενδυτική κλάση για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων 

  Γερογιάννης, Ευάγγελος Ι. (2011-07-06)
  Η παρούσα εργασία έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα περίπλοκο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον χρηματοοικονομικό εργαλείο, τα Hedge Funds και την χρήση τους ως επενδυτική κλάση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»