Now showing items 1-20 of 27

 • Mobile commerce 

  Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
  Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
 • To ηλεκτρονικό εμπόριο στην ναυτιλία 

  Κοντός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-01)
  Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιγράφονται οι εφαρμογές του, οι τεχνολογίες του και αναφέρονται τα οφέλη από τη χρήση του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή του χώρου της Ναυτιλίας ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός e-service 

  Αλυσανδράτου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα Web Services όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τους, στη χρησιμότητά τους, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάλυση ...
 • Αξιολόγηση ελληνικών εταιρειών διαδικτυακής πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων 

  Νίτερος, Φίλιππος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-16)
  Ο κλάδος του τουρισμού θεωρείται από τους πλέον σημαντικούς για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Οι διεθνείς αφίξεις και τα έσοδα από τους τουρίστες αυξάνονται συνεχώς, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στις ...
 • Ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο: ψηφιακές υπογραφές και συστήματα ΡΚΙ 

  Σακαρίδης, Σαράντης Χ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
  Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών υπογραφών και της τεχνολογίας των συστημάτων ΡΚΙ προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και ...
 • Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας δημοπρασιών μέσω διαδικτύου 

  Τζάρας, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
  Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν έναν ολοκληρωμένο και εναλλακτικό τρόπο πραγματοποίησης αγοραπωλησιών, ο οποίος πλέον δείχνει να διαθέτει αρκετά στέρεες βάσεις εντός των σημερινών ηλεκτρονικών αγορών αλλά και στη ...
 • Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικού επιχειρείν Β2Β (Business to business) σε ελληνική φαρμακευτική επιχείρηση 

  Βακαλοπούλου, Κωνσταντία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Κάθε επιχείρηση είναι αναγκαίο να κάνει μελέτη πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για αλλαγή του τρόπου δραστηριοποίησης και ανάπτυξης, προκειμένου να διαπιστώσει το αποτέλεσμα μιας αλλαγής αλλά και τον τρόπο που θα το κάνει, ...
 • Η αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή στο διαδίκτυο 

  Καπλανίδου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
  Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αλλαγές στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα, τον έντονο ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Μ συνεχής ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ανοίγει νέους ορίζοντες στον ...
 • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 

  Ζυγούρη, Χριστίνα (2014-06-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ...
 • Η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην λειτουργία των πωλήσεων μια επιχείρησης στο διαδίκτυο 

  Καούρα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, ο έντονος ανταγωνισμός, η εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών και η μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο ...
 • Ηλεκτρονικές ναυλώσεις 

  Μόσχος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-07)
  Με την παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιασθούν συνοπτικά όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο στη ναυτιλία και στη συνέχεια ακολουθεί μία εμβάθυνση στο αντικείμενο ειδικού ...
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες & η κοινωνικοοικονομική τους επίδραση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

  Ασλάνη, Μαρία Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Παρόλο που οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι ακόμη στη νηπιακή τους ηλικία, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν επιτύχει εντυπωσιακές εξοικονομήσεις διαμέσου του ριζικού εκσυγχρονισμού των αγοραστικών τους δραστηριοτήτων. Οι ...
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες στο δημόσιο τομέα 

  Σωκράτους, Πετρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
  Η υλοποίηση ενός συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών για την χώρα μας αποτελεί ένα μεγάλο και πολυσύνθετο έργο καθώς εμπλέκει ένα σύνολο φορέων με διαφορετικές ανάγκες, στόχους και οργανωσιακά περιβάλλοντα και ...
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν : ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία 

  Μιχαήλ, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12-01)
  Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information Communication Technology, ICTs) και η έλευση του Διαδικτύου έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται, ...
 • Ηλεκτρονικό τραπεζικό μάρκετινγκ και απομακρυσμένα μικρά νησιά του Αιγαίου: μια πρόταση για εφαρμογή πιλοτικής έρευνας 

  Κεβόρκ, Ελένη Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Η εργασία αυτή η οποία αποτελεί εξειδικευμένη πρόταση εφαρμογής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι ορισμένων απομακρυσμένων περιοχών της χώρας που ...
 • Μοντέλο διαχείρισης e-logistics 

  Καλλιμάνη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Ο βασικός στόχος της διπλωµατικής είναι η προσπάθεια αντιµετώπισης και επίλυσης των κυριότερων επιχειρηµατικών και τεχνολογικών ζητηµάτων που αφορούν τη διαχείριση των διαδικασιών logistics σε ένα περιβάλλον που ορίζεται ...
 • Ποιότητα στο σύγχρονο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

  Ιωάννου, Γεώργιος Χ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005)
  Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάδειξη της πραγματικότητας που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο για τη σημερινή επιχείρηση, υπό το πρίσμα φυσικά της Διοίκησης ...
 • Στρατηγικές ικανοποίησης πελατών ηλεκτρονικών καταστημάτων 

  Φούγιας, Στυλιανός Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τις "Στρατηγικές Ικανοποίησης Πελατών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων' και προσπαθεί να προσδιορίσει και να αναλύσει τις υπάρχουσες ή τις μελλοντικές στρατηγικές τέτοιων καταστημάτων ...
 • Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

  Τετώρου, Καλλιόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004)
  Με τη ραγδαία ανάπτυξη του Internet και της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος διεξαγωγής εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκτός από τις καθαρά εμπορικές συναλλαγές αγαθών, οι τεχνολογίες αυτές ...
 • Σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου για την διαχείριση λογαριασμών - αιτήσεων στις συνδρομητικές υπηρεσίες 

  Κοντόρης, Παντελής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-09)
  Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα αποτέλεσε το ξεκίνημα ενός νέου μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι αλλαγές που δρομολόγησαν η οικονομία της γνώσης και της πληροφορίας, η ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»