Now showing items 1-20 of 67

 • 5th generation networks security 

  Μουρούκος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε, η μελέτη και η ανάλυση αρχιτεκτονικών προτάσεων για τα δίκτυα 5η γενιάς. Ωστόσο, η εργασία εστίασε το μελετητικό της ενδιαφέρον σε ζητήματα ασφαλείας των αρχιτεκτονικών 5G. Για τις ...
 • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS 

  Κεβάνη, Έλτον Μ. (2014-07-29)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων εφαρμογών που εκτελούνται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, στο στρώμα Υποδομή ως Υπηρεσία, και πως η απόδοση ...
 • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS: the web tool 

  Σταμπολτάς, Χριστόφορος Σ. (2014-07-29)
  Τον 21ο αιώνα η ανάπτυξη των ICT τεχνολογιών δημιούργησε το όραμα της «υπολογιστικής ωφέλειας» (computer utility) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το ...
 • Artificial intelligence applications powered by Cloud Computing 

  Χανιαλάκη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  εκπαίδευσή τους μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης2 και Machine Learning μπορεί να βελτιστοποιήσει την συμπεριφορά που αφορά στο πόσο «έξυπνα» και «φυσικά» διαχειρίζονται τις εντολές του χρήστη. Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τα ...
 • Bring Your Own Internet of Things (BYO-IoT) ως μοχλός αυτοματοποίησης διαδικασιών σε σημεία λιανικής πώλησης 

  Νικέλλης, Ιωάννης Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ενσωμάτωση του Bring Your Own Internet of Things στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της υλοποίησης ενός συνόλου συνδεδεμένων εφαρμογών (CEA) για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ...
 • Cloud security services and privacy 

  Σοφικίτης, Ελευθέριος Σ. (2013-04-01)
 • Cracking WPA / WPA2 in the cloud 

  Μουτσόπουλος, Πέτρος Ι. (2013-03-04)
  Όπως γνωρίζουμε στην σημερινή εποχή με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ασύρματος τρόπος μετάδοσης πληροφοριών κυριαρχεί σχεδόν σε όλους τους τομείς λόγω της ευκολίας καθώς και της ευελιξίας από την μη ύπαρξη καλωδίων. Φυσικά ...
 • Detecting malicious insider threat in cloud computing environments 

  Πιτροπάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νεφοϋπολογιστικά συστήματα, οι οποίες προέρχονται από χρήστες με αυξημένα προνόμια. Προκειμένου να απαλειφθούν οι εν λόγω κίνδυνοι υλοποιήθηκε ...
 • Examination of cloud systems’ security from virtualization perspective 

  Κολόμβος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Στις μέρες μας μεγάλο μέρος των συστημάτων υπολογιστικού νέφους (cloud computing systems) βασίζονται στην εικονικοποίηση (virtualization). Στην επιστήμη της πληροφορικής, η εικονικοποίηση (virtualization) είναι ένας ευρύς ...
 • Hadoop framework 

  Πλαγάκης, Απόστολος Π. (2015-04-24)
 • Industry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευών 

  Θεοδοσίου, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-15)
  Ο βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής ...
 • Information security management in cloud computing 

  Παπαθεοδούλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
 • Modeling and measurement of cloud services performance 

  Ευαγγελινού, Αθανασία-Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
 • Real-time workflow management service based on an event-driven computational cloud storage 

  Τσιτσιπάς, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
 • Security and privacy in billing services in cloud computing 

  Μακρή, Ελένη - Λασκαρίνα (2013-02-27)
 • Security in cloud computing in e-Governance 

  Κατσαρός, Θωμάς Θ. (2013-04-17)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος και μελετάται η ανάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο υπολογιστικό νέφος. Αφού γίνει αναφορά και εξέταση των συστατικών του υπολογιστικού νέφους αναλύεται η ασφάλεια, η αξιοπιστία, ...
 • Ανάλυση & υλοποίηση συμφωνητικού επιπέδου υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος 

  Οικονομόπουλος, Ευάγγελος Α. (2014-05-22)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την εξέταση του νομικού μέρους των Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (ΣΕΥ) στο πως εφαρμόζονται στην νέα τεχνολογική τάση της Νεφοϋπολογιστικής. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το ...
 • Ανάλυση αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους 

  Τσετσενέκος, Ιάσων - Χαράλαμπος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Η χρονοδρομολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας της πληροφορικής καθώς χρησιμοποιείται κατά κόρον στα λειτουργικά συστήματα, όπου σκοπό έχει να κατανείμει τις ως προς εκτέλεση διεργασίες. Η μεθοδολογία αυτής ...
 • Ανάλυση επικινδυνότητας σε λύσεις υπολογιστικού νέφους (Risk analysis in cloud solutions) 

  Ασλάνης - Βασιλείου, Ιωάννης Σ. (2015-01-19)
  Όλο και περισσότερες εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός υπολογιστικού νέφους ως μέρους των λειτουργιών τους, τόσο ως προμηθευτές όσο και ως καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια και η άλλη ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»